• Index
  •  » Ustawy
  •  » Ustawa o Krajowej Agencji Handlu Detalicznego z dnia 10 czerwca 2017

#1 2017-06-26

Sebastian Kucharski
Prezes Sądu Najwyższego i Administrator Kontrolny
Imię i nazwisko postaci:
Partia: Partia Rozwoju Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej:
Pracuje w:: Kucharski INC. Stanowisko-Szef,programista
Reputacja :  [+ 9/ -1 ]

Ustawa o Krajowej Agencji Handlu Detalicznego z dnia 10 czerwca 2017

http://i.imgur.com/QzcXLyL.jpg

                                                                              o Krajowej Agencji Handlu Detalicznego


USTAWA z dnia 10.06.2017
o powołaniu Krajowej Agencji Handlu Detalicznego (KAHD)

Rozdział 1
Informacje porządkowe

     Art. 1. KAHD zajmuje się obliczaniem przychodów suderlandzkich firm z handlu detalicznego.

     Art. 2. 1. KAHD jest własnością państwa.
2. KAHD podlega wszystkim przepisom związanym z działalnościami gospodarczymi, a w szczególności Krajowy Rejestrem Działalności.
Rozdział 2
Członkostwo

     Art. 3. 1. KAHD liczy 3 członków.
2. Jeden z członków KAHD pełni funkcje przewodniczącego, do których należy m.in. kierowanie pracami organu.

     Art. 4. KAHD nie może mieć w składzie 2 przedstawicieli tej samej firmy bądź podmiotów im podległym.

     Art. 5. 1. Członków KAHD wybiera kierownik resortu właściwy do spraw gospodarki i finansów.
2. Ten sam kierownik resortu wskazuje członka, który pełni funkcje przewodniczącego.

     Art. 6. 1. Członkowie KAHD wybierani są na 6 miesięczne kadencje
2. Liczba kadencji członków KAHD może być nieograniczona.

Art. 7. Jeśli Kierownik resortu właściwy do spraw gospodarki i finansów, iż jeden z członków KAHD nie wywiązuje się odpowiednio z obowiązków może dać sprawę do senatu, gdzie przegłosowany zostanie jego następca bądź jego dalsza kadencja.

Rozdział 3
Zadania członków

     Art. 9. 1. KAHD sporządza cotygodniowy raport każdej zarejestrowanej firmie prywatnej.
2. Wzór raportu ustala minister właściwy do spraw gospodarki i finansów.
3. Na podstawie raportu KAHD minister właściwy do spraw gospodarki i finansów wypłaca wynagrodzenia symbolizujące zarobki firmy.

     Art. 10. Członek KAHD musi być rzetelnym i uczciwym, nie zaniżać, ani nie zawyżać nikomu przychodów.

     Art. 11.1 Pensje członków KAHD podlegają Dekretowi o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych z dnia 12.09.2016.
               2. Wzór raportu ustala kierownik resortu do spraw gospodarki i finansów.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe

    Art. 12. Rejestracji KAHD w Krajowym Rejestrze Działalności powinien dokonać przedstawiciel krajowy

     Art. 13. KAHD rozpoczyna oficjalne funkcjonowanie po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją.


Sebastian Kucharski - Sędzią Sądu Najwyższego i Administrator Kontrolny Doktor Hab. Informatyki

Offline

 
  • Index
  •  » Ustawy
  •  » Ustawa o Krajowej Agencji Handlu Detalicznego z dnia 10 czerwca 2017

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo