Z dnie 2 marca 2020 Hosting VGH.pl konczy dzialalnosc, dane stron zostana zabezpieczone, jesli chcesz przeniesc strone na swoj serwer lub ustawic przekierowanie napisz na pomoc@ehmediagroup.net

#1 2017-07-15

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Ceny działek i podatki.

W temacie tym zamieszczane będą informacje dotyczące cen działek w mieście a także podatków od każdej z posiadanych działek.

Zgodnie z: Rozporządzeniem Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych nr. 1/28/06/2017  z dnia 28 czerwca 2017 na podstawie Ustawy o ustroju przestrzennym miast z dnia 10 czerwca 2017 w sprawie opłat i podatków za działki Burmistrz miasta Bradburg wyznacza ceny działek obowiązujące w mieście.

1.1 Cena kupna działki zabudowanej wynosi 54 000KS + za każdy metr kwadratowy działki należy uiścić opłatę 500 KS

1.2 Cena kupna działki niezabudowanej wynosi 15 000KS + za każdy metr kwadratowy działki należy uiścić opłatę 100KS

1.3 Okres zapłaty za kupioną działkę wynosi 12 dni włącznie. W przeciwnym razie dokumenty złożone w celu nabycia działki są niszczone a osoba, która podjęła się kupna i zrezygnowała w ostatniej fazie- przed dopełnieniem przelewu zostaje obciążona kwota 1000KS za usługi działu finansowo-gospodarczego w mieście Bradburg

1.4 Jeśli cena działki będzie wedle wzoru więcej warta niż cena maksymalna w rozporządzeniu KRSW to ceną za działkę jest wartość ceny maksymalnej podanej przez RSW

 

#2 2017-07-15

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Ceny działek i podatki.

Zgodnie z: Rozporządzeniem Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych nr. 1/28/06/2017  z dnia 28 czerwca 2017 na podstawie Ustawy o ustroju przestrzennym miast z dnia 10 czerwca 2017 w sprawie opłat i podatków za działki Bradburg wyznacza wartości podatków obowiązujące w mieście .

1.1 Wartość podatku od działki zabudowanej liczona jest w sposób następujący: 2 000 KS + za każdy metr kwadratowy działki 300 KS
1.2 W przypadku kwoty podatku obliczonej powyższym wzorem mniejszej od 3 000 KS właściciel działki zobowiązany jest wpłacić do kasy miejskiej podatek w wysokości 3 500 KS
1.3 W przypadku kwoty podatku wyższej niż wyliczona na podstawie odpowiedniego wzoru jest ona obniżana do 30 000 KS

2.1 Wartość podatku od działki niezabudowanej liczona jest w sposób następujący: 3 000 KS + 500 KS za każdy metr kwadratowy działki
2.2 W przypadku kwoty wyliczonej ze wzoru wyższej niż 150 000 KS podatek jest zmniejszany do 150 000 KS

3.1 W przypadku braku rozliczenia podatkowego do kasy miejskiej po upływie 7 dni od wyznaczonych pierwszych 3 dni miesiąca naliczane sa odsetki w wysokości 5% w skali dnia od zaległej kwoty.
3.2 W przypadku nieuiszczenia podatku przez 25 dni od wyznaczonego terminu zapłaty podatku wysyłany zostaje wniosek do Resortu Gospodarki i Finansów o zapłatę ów podatku a ponadto wysyłany jest wniosek do sądu o odszkodowania za straty miasta i budżetu państwa.
3.3 W przypadku braku zapłaty przez kolejne 20 dni od momentu złożenia wniosku do RGiF przez miasto Bradburg działka zostaje zajęta przez miasto aż do momentu spłaty długów.

3.4 W przypadku gdy właściciel zajętej przez miasto działki nie podejmie się spłaty długów miasto przejmuje działkę na własność a następnie odbywa się przetarg na działkę ( wraz z budynkiem lub bez niego jeśli działka jest niezabudowana).

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo