#1 2017-07-17

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Wyrok Sądu Najwyższego - 17.07.2017/1

http://i.imgur.com/F6JY3Xw.jpg
Sygn. akt K 16/17


                                                                                            WYROK W IMIENIU REPUBLIKI SUDERLANDU
                                                                                                                                                                                                        Deliland, dnia 17 lipca 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

Fryderyk Marks - Przewodniczący i sprawozdawca

po rozpoznaniu zgodnie z Art. 35 Paragraf 5, Art. 37 Paragrafów 1,2 i 3 Konstytucji Republiki Suderlandu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 lipca 2017 roku, wniosku Prezydenta Republiki Suderlandu:

o zbadanie aktywności obywatela Mortesa von Razorina

                                                                                                                      orzeka

Na podstawie Art. 10 Paragrafu 2 ustawy o aktywności z 11 czerwca 2017 roku, postanawia pozbawić obywatelstwa Mortesa von Razorina

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.


                                                                                                                 Uzasadnienie

Podczas rozpoznawania wniosku, Sąd Najwyższy stwierdził, że aktywność obywatela Mortesa von Razorina jest żadna. Ostatni ślad który pozostawił pochodzi z  11 czerwca 2016 roku, ponad rok temu. Nie przeszkodziło to mu, że był Sekretarzem Króla i odezwał się tylko 5 razy. Ponad, sąd nie znalazł formalne wniosku o jego obywatelstwo tym samym nie można stwierdzić, czy on tym obywatelem był. Pomimo tego,  spełnione zostały warunki zapisane z Art. 10 paragrafu 2 ustawy o aktywności z 11 czerwca 2017 roku. Na koniec sąd chce również dodać, że dana osoba jest aktywna, że pojawiła się ostatnio tuż przed zamachem konstytucyjnym i doprowadziła do kłótni między rozmówcami, podczas debaty nad zmianą ustroju i załagodzeniu sytuacji.

Majątek, który posiadał Mortes von Razorin ma trafić do rąk rodzinny Razorinów, którzy powinni się podzielić nim między sobą.

Sąd Najwyższy, zgodnie z Konstytucją Republiki Suderlandu przesyła informacje o wyroku do Kancelarii Prezydenta Republiki wraz z instrukcją o prawidłowym kształcenie wydania rozporządzenia na temat pozbawienia obywatelstwa. Sama instrukcja jest również pod uzasadnieniem.

Przewodniczącym składu orzekającego był Sędzią SN Fryderyk Marks, który był też sprawozdawcą.

Instrukcja - Rozporządzenie powinno mieć wzór takie jaki jest obowiązujący. W 1 paragrafie powinny być informacje o tym, że rozporządzenie obowiązuje na terenie całego kraju. W 2 informacja o pozbawieniu obywatelstwa. W 3 na podstawie jakiego wyroku, a w 4, że wchodzi z dniem ogłoszenia. Samo pozbawienie obywatelstwa, powinno cechować się zmianą statutu użytkownika z obywatela na przybysz, pozbawienie tytułu naukowego, a wszelkiej działalności zostają zamykane.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo