#1 2017-07-19

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Wyrok Sądu Najwyższego - 19.07.2017

http://i.imgur.com/F6JY3Xw.jpg
Sygn. akt K 18/17


                                                                                            WYROK W IMIENIU REPUBLIKI SUDERLANDU
                                                                                                                                                                                                        Deliland, dnia 19 lipca 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

Fryderyk Marks - Przewodniczący i sprawozdawca

po rozpoznaniu zgodnie z Art. 35 Paragraf 5, Art. 37 Paragrafów 1,2 i 3 Konstytucji Republiki Suderlandu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 lipca 2017 roku, wniosku Prezydenta Republiki Suderlandu:

o zbadanie aktywności obywatela Jakuba Jelenia

                                                                                                                      orzeka

Na podstawie Art. 10 Paragrafu 2 ustawy o aktywności z 11 czerwca 2017 roku, postanawia pozbawić obywatelstwa Jakuba Jelenia

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.


                                                                                                                 Uzasadnienie

Podczas rozpoznawania wniosku, Sąd Najwyższy stwierdził, że aktywność obywatela Jakuba Jelenia jestnikła. Ostatni ślad który pozostawił pochodzi z  15 września 2016 roku. Ponad to osoba, została wybrana na urząd senatora i nawet tym się nie zainteresowała. Tym samym spełnione zostały warunki zapisane warunki zapisane z Art. 10 paragrafu 2 ustawy o aktywności z 11 czerwca 2017 roku. Sąd również postawia, żeby Senat na następny posiedzeniu zdecydował czy wybrać nowego Arcybiskupa Suderlandu, czy nie obsadzać tej funkcji.


Sąd Najwyższy, zgodnie z Konstytucją Republiki Suderlandu przesyła informacje o wyroku do Kancelarii Prezydenta Republiki wraz z instrukcją o prawidłowym kształcenie wydania rozporządzenia na temat pozbawienia obywatelstwa. Sama instrukcja jest również pod uzasadnieniem.

Przewodniczącym składu orzekającego był Sędzią SN Fryderyk Marks, który był też sprawozdawcą.

Instrukcja - Rozporządzenie powinno mieć wzór takie jaki jest obowiązujący. W 1 paragrafie powinny być informacje o tym, że rozporządzenie obowiązuje na terenie całego kraju. W 2 informacja o pozbawieniu obywatelstwa. W 3 na podstawie jakiego wyroku, a w 4, że wchodzi z dniem ogłoszenia. Samo pozbawienie obywatelstwa, powinno cechować się zmianą statutu użytkownika z obywatela na przybysz, pozbawienie tytułu naukowego, a wszelkiej działalności zostają zamykane.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo