#1 2017-08-07

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Nowelizacja dekretu o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk

Projekt nowelizacja dekretu o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk z 13 września 2016 roku

1.  Poniższy dokument zastępuje pierwotną wersję dekretu o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk z 13 września 2016 roku
2.  Celem nowelizacji jest zmiana statusu prawnego z dekretu na ustawę, żeby byłą zgodna z obowiązującym prawem.
3.  Dekret z 13.09.2016 roku

Ustawa o Suderladzkiej Akademii Nauk

USTAWA z dnia
o Suderladzkiej Akademii Nauk

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. 1. Suderlandzka Akademia Nauk (dalej Akademia Nauk) jest zarządzaną przez państwo placówką o charakterze badawczo-kulturalno-edukacyjnym funkcjonującą jako działalność gospodarcza.
2. Akademia Nauk podlega wszystkim przepisom związanym z działalnościami gospodarczymi, a w szczególności Krajowym Rejestrem Działalności.

Rozdział 2
Zadania i tryb pracy

     Art. 2. Do zadań Akademii Nauk należy:
1) szerzenie kultury narodowej;
2) spisywanie historii państwa;
3) badanie społeczeństwa;
4) promocja kraju za granicą;
5) tworzenie oficjalnych opisów państwa;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej, polegające m.in. na pisaniu poradników.

     Art. 3. 1. Akademia Nauk posiada uprzywilejowaną rolę w tworzeniu oficjalnej wersji historii, kultury i opisu.
2. Każdy mieszkaniec kraju powinien dostosować się do wytycznych Akademii Nauk.
3. W przypadku konfliktu dotyczącego rozbieżności w historii, kulturze lub opisie, ostateczny głos należy do Akademii Nauk.

     Art. 4. Akademia Nauk powinna jednak sugerować się dorobkiem tworzonym przez mieszkańców.

     Art. 5. Opisy państwa na zewnętrznych stronach internetowych, a w szczególności: stronach typu wiki i portalach innych v-państw, są całkowicie uzależnione od oficjalnej wersji stworzonej przez Akademię Nauk.

     Art. 6. 1. Akademia Nauk pracuje w trybie ciągłym.
2. Pracownicy Akademii Nauk na bieżąco wykonują wszystkie pojawiające się obowiązki i zadania.

     Art. 7. 1. Akademia Nauk podejmuje decyzje większością głosów wszystkich swoich członków.
2. Pracownicy nie zgadzający się z przyjętym wnioskiem mają prawo do upublicznienia własnej wersji, jednak powinno być w niej wyraźnie zaznaczone, iż nie jest ona oficjalna i powszechnie obowiązująca.

Rozdział 3
Pracownicy

     Art. 8. 1. Nadzór, zarząd i patronat nad Akademią Nauk sprawuje Prezydent Republiki Suderland.
2. Przyjmuje on i zwalania pracowników według uznania.
3. Jest on każdorazowo Przewodniczącym Suderladzkiej Akademii Nauk.
4. Akademia składa się z 6 członków i przewodniczącego.

     Art. 9. Pracownicy Akademii Nauk posiadają prawo do posługiwania się zaszczytnym tytułem profesora zwyczajnego.

     Art. 10. Pracownik Akademii Nauk powinien szczycić się:
1) nieposzlakowaną opinią;
2) bogatą wiedzą związaną z kulturą i historią;
3) obywatelstwem Suderlandu;
4) wcześniejszym doświadczeniem w pracy publicystycznej.

     Art. 11. 1. Pracownikom Akademii Nauk przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 000 (dziesieć tysięcy) Koron Suderladzkiech co każde posiedzenie.
2. Wynagrodzenia dla pracowników Akademii Nauk podlegają niektórym ogólnym przepisom związanym w wynagrodzeniami dla pracowników państwowych, a w szczególności:
1) wypłacaniu wynagrodzeń w ciągu tygodnia po spotkaniu.

Rozdział 4
Przepisy dostosowujące i końcowe

     Art. 12. Dekret o utworzeniu Suderladzkiej Akademii Nauk z 13 września 2016 roku, przestaje obowiązywać po wejściu ustawy w życie.

     Art. 13. Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#2 2017-08-12

Arkadiusz Alviusz
Kierownik RON,Wicemarszałek
Reputacja :  [+ 11/ -1 ]

Re: Nowelizacja dekretu o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk

Poprawki
Art. 8.1 Nadzorowanie pracy SAN sprawuje Kierownik Resortu Kultury i Oświaty.
2. Przyjmuje on i zwalania pracowników według uznania.
3. Przewodniczy on pracom Akademii Nauk.

------------------------------------

Art. 8a. Kierownik Resortu Kultury i Oświaty powołuje swojego zastępce, który podczas braku aktywności KRKiO może prowadzić działania SAN.
-------------------------------------

Art. 4. Akademia Nauk musi  sugerować się dorobkiem tworzonym przez mieszkańców miast a także uwarunkowaniami klimatycznymi i położeniem geograficznym.

Dziękuję

Ostatnio edytowany przez Arkadiusz Alviusz (2017-08-12 )


Arkadiusz Alviusz - Wicemarszałek Senatu, Magister Filozofii, Właściciel Tequila Paradise, Właściciel Spedvis, NewTeq,$portsTeq, Kierownik Resortu Obony Narodowej, Właściciel Vissos United FC
http://i.imgur.com/GkCLl6R.jpg?2 http://i.imgur.com/SCHdQ3g.jpg?3

Offline

 

#3 2017-08-12

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Nowelizacja dekretu o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk

Poprawki z Kancelarii Prezydenckiej, zaproponowane na I sesji Senatu V kadencji:

I:

     Art. 8. 1. Nadzór, zarząd i patronat nad Akademią Nauk sprawuje kierownik resortu od spraw kultury.
2. Przyjmuje on i zwalania pracowników według uznania.
3. Przewodniczy on pracom Akademii Nauk.

II:

     Art. 8a. Kierownik resortu od spraw kultury, może w przypadku swojej niskiej aktywności, wyznaczyć inną osobę na stanowisko przewodniczącego Akademii Nauk.

III:

     Art. 8b. Akademia składa się z 6 członków i przewodniczącego.

Ostatnio edytowany przez Ryszard Maj (2017-08-12 )

Offline

 

#4 2017-08-17

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Nowelizacja dekretu o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk

Poprawiona wersja nowelizacji zgodnie z poprawkami przegłosowanymi przez Senat

Ustawa o Suderladzkiej Akademii Nauk

USTAWA z dnia
o Suderladzkiej Akademii Nauk

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. 1. Suderlandzka Akademia Nauk (dalej Akademia Nauk) jest zarządzaną przez państwo placówką o charakterze badawczo-kulturalno-edukacyjnym funkcjonującą jako działalność gospodarcza.
2. Akademia Nauk podlega wszystkim przepisom związanym z działalnościami gospodarczymi, a w szczególności Krajowym Rejestrem Działalności.

Rozdział 2
Zadania i tryb pracy

     Art. 2. Do zadań Akademii Nauk należy:
1) szerzenie kultury narodowej;
2) spisywanie historii państwa;
3) badanie społeczeństwa;
4) promocja kraju za granicą;
5) tworzenie oficjalnych opisów państwa;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej, polegające m.in. na pisaniu poradników.

     Art. 3. 1. Akademia Nauk posiada uprzywilejowaną rolę w tworzeniu oficjalnej wersji historii, kultury i opisu.
2. Każdy mieszkaniec kraju powinien dostosować się do wytycznych Akademii Nauk.
3. W przypadku konfliktu dotyczącego rozbieżności w historii, kulturze lub opisie, ostateczny głos należy do Akademii Nauk.

     Art. 4. Akademia Nauk musi  sugerować się dorobkiem tworzonym przez mieszkańców miast a także uwarunkowaniami klimatycznymi i położeniem geograficznym.

     Art. 5. Opisy państwa na zewnętrznych stronach internetowych, a w szczególności: stronach typu wiki i portalach innych v-państw, są całkowicie uzależnione od oficjalnej wersji stworzonej przez Akademię Nauk.

     Art. 6. 1. Akademia Nauk pracuje w trybie ciągłym.
2. Pracownicy Akademii Nauk na bieżąco wykonują wszystkie pojawiające się obowiązki i zadania.

     Art. 7. 1. Akademia Nauk podejmuje decyzje większością głosów wszystkich swoich członków.
2. Pracownicy nie zgadzający się z przyjętym wnioskiem mają prawo do upublicznienia własnej wersji, jednak powinno być w niej wyraźnie zaznaczone, iż nie jest ona oficjalna i powszechnie obowiązująca.

Rozdział 3
Pracownicy

     Art. 8. 1 Nadzorowanie pracy SAN sprawuje Kierownik Resortu Kultury i Oświaty.
2. Przyjmuje on i zwalania pracowników według uznania.
3. Przewodniczy on pracom Akademii Nauk.


     Art. 8a. Kierownik Resortu Kultury i Oświaty powołuje swojego zastępce, który podczas braku aktywności KRKiO może prowadzić działania SAN.

     Art. 9. Pracownicy Akademii Nauk posiadają prawo do posługiwania się zaszczytnym tytułem profesora zwyczajnego.

     Art. 10. Pracownik Akademii Nauk powinien szczycić się:
1) nieposzlakowaną opinią;
2) bogatą wiedzą związaną z kulturą i historią;
3) obywatelstwem Suderlandu;
4) wcześniejszym doświadczeniem w pracy publicystycznej.

     Art. 11. 1. Pracownikom Akademii Nauk przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 000 (dziesieć tysięcy) Koron Suderladzkiech co każde posiedzenie.
2. Wynagrodzenia dla pracowników Akademii Nauk podlegają niektórym ogólnym przepisom związanym w wynagrodzeniami dla pracowników państwowych, a w szczególności:
1) wypłacaniu wynagrodzeń w ciągu tygodnia po spotkaniu.

Rozdział 4
Przepisy dostosowujące i końcowe

     Art. 12. Dekret o utworzeniu Suderladzkiej Akademii Nauk z 13 września 2016 roku, przestaje obowiązywać po wejściu ustawy w życie.

     Art. 13. Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#5 2017-08-28

Hubert Michalczak
Prezydent Republiki Suderland
Reputacja :  [+ 3/ -0 ]

Re: Nowelizacja dekretu o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk

Poprawiona wersja ustawy przedstawiona przez Kancelarie Prezydenta

Ustawa o Suderladzkiej Akademii Nauk

USTAWA z dnia
o Suderladzkiej Akademii Nauk

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. 1. Suderlandzka Akademia Nauk (dalej Akademia Nauk) jest zarządzaną przez państwo placówką o charakterze badawczo-kulturalno-edukacyjnym funkcjonującą jako działalność gospodarcza.
2. Akademia Nauk podlega wszystkim przepisom związanym z działalnościami gospodarczymi, a w szczególności Krajowym Rejestrem Działalności.

Rozdział 2
Zadania i tryb pracy

     Art. 2. Do zadań Akademii Nauk należy:
1) szerzenie kultury narodowej;
2) spisywanie historii państwa;
3) badanie społeczeństwa;
4) promocja kraju za granicą;
5) tworzenie oficjalnych opisów państwa;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej, polegające m.in. na pisaniu poradników.

     Art. 3. 1. Akademia Nauk posiada uprzywilejowaną rolę w tworzeniu oficjalnej wersji historii, kultury i opisu.
2. Każdy mieszkaniec kraju powinien dostosować się do wytycznych Akademii Nauk.
3. W przypadku konfliktu dotyczącego rozbieżności w historii, kulturze lub opisie, ostateczny głos należy do Akademii Nauk.

     Art. 4. Akademia Nauk musi  sugerować się dorobkiem tworzonym przez mieszkańców miast a także uwarunkowaniami klimatycznymi i położeniem geograficznym.

     Art. 5. Opisy państwa na zewnętrznych stronach internetowych, a w szczególności: stronach typu wiki i portalach innych v-państw, są całkowicie uzależnione od oficjalnej wersji stworzonej przez Akademię Nauk.

     Art. 6. 1. Akademia Nauk pracuje w trybie ciągłym.
2. Pracownicy Akademii Nauk na bieżąco wykonują wszystkie pojawiające się obowiązki i zadania.

     Art. 7. 1. Akademia Nauk podejmuje decyzje większością głosów wszystkich swoich członków.
2. Pracownicy nie zgadzający się z przyjętym wnioskiem mają prawo do upublicznienia własnej wersji, jednak powinno być w niej wyraźnie zaznaczone, iż nie jest ona oficjalna i powszechnie obowiązująca.

Rozdział 3
Pracownicy

     Art. 8. 1 Art. 8. 1 Nadzorowanie pracy SAN sprawuje kierownik resortu od spraw kultury.
2. Przyjmuje on i zwalania pracowników według uznania.
3. Przewodniczy on pracom Akademii Nauk.

     Art. 8a. Kierownik resortu od spraw kultury powołuje swojego zastępce, który podczas jego braku aktywności może prowadzić działania Akademii Nauk.

     Art. 9. Pracownicy Akademii Nauk posiadają prawo do posługiwania się zaszczytnym tytułem profesora zwyczajnego.

     Art. 10. Pracownik Akademii Nauk powinien szczycić się:
1) nieposzlakowaną opinią;
2) bogatą wiedzą związaną z kulturą i historią;
3) obywatelstwem Suderlandu;
4) wcześniejszym doświadczeniem w pracy publicystycznej.

     Art. 11. 1. Pracownikom Akademii Nauk przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 000 (dziesieć tysięcy) Koron Suderladzkiech co każde posiedzenie.
2. Wynagrodzenia dla pracowników Akademii Nauk podlegają niektórym ogólnym przepisom związanym w wynagrodzeniami dla pracowników państwowych, a w szczególności:
1) wypłacaniu wynagrodzeń w ciągu tygodnia po spotkaniu.

Rozdział 4
Przepisy dostosowujące i końcowe

     Art. 12. Dekret o utworzeniu Suderladzkiej Akademii Nauk z 13 września 2016 roku, przestaje obowiązywać po wejściu ustawy w życie.

     Art. 13. Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.


Hubert Michalczak - Prezydent Republiki Suderland Magister Prawa

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo