#1 2017-08-08

Norbert Byfyj
Senator
Imię i nazwisko postaci: Norbert Rajmund Byfyj
Partia: PWS
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej:
Pracuje w:: PZPG, Park Prędkości, BMW
Reputacja :  [+ 11/ -2 ]

Projekt ustawy o stosunkach Suderlandzko-koburskich

Ustawa o stosunkach Suderlandzko-Koburskich
1    Księstwo Koburgii jest terytorium zależnym należącym do Republiki Suderlandu.
2    Koburgia składa się z Koburgii Centralnej, Riegie i Floriandii
3    Koburgia zobowiązuję się podporządkować woli seantu Suderlandzkiego.
4    Księstwo Koburgi jest monarchią dziedziczną.
5    Władzę w Koburgi sprawuje Książe z dynastii Grenaldi. (Obecnie Juan Wilhelm Ludwik Grenaldi znany także jako Jeaherys von Razorin)
6    Pod jurysdykcją Republiki Suderlandu zostają przekazane:
a.    Resort Gospodarki i Finansów
b.    Resort Spraw Zagranicznych
7    Księstwo Koburgi posiada osobne Resorty:
a.    Resort Spraw Wewnętrznych
b.    Resort Kultury
8    Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Koburgi sprawuje Książe.
9    Siły Zbrojne zostały zredukowane:
a.    Siły lądowe:
i.    2 dywizji piechoty zmechanizowanej
ii.    1 dywizji pancernej
b.    Siły powietrzne:
i.    50 myśliwców wchodzące w skład Koburskiego Skrzydła Myśliwskiego
ii.    1 dywizji powietrzno-desantowej
iii.    1 dywizji rakietowej obrony powietrznej
c.    Marynarka Wojenna:
i.    1 lekki Krążownik
ii.    3 Niszczycieli
iii.    2 fregat rakietowych
iv.    2 okrętów podwodnych
v.    1 dywizji piechoty morskiej
d.    Odziały Specjalne:
i.    Gwardia Książęca
10    Władzę Sądowniczą  sprawuje Sąd Najwyższy Suderlandu.
11    Oficjalną walutą Księstwa Koburgi staje się Korona Suderlandzka
12    Republika Suderlandu zobowiązuje się wraz z Książęcymi Siłami Zbrojnymi obrony granic Księstwa Koburgi.
13    Republika Suderlandu zobowiązuje się przekazywać 2 mln Koron Suderlandzkich na rzecz skarbu Książęcego w celu rozwoju Koburgii co 30 dni.
a.    Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów zobowiązuje się sprawdzać na co zostały wykorzystane przekazane środki.
b.    W razie planowania większych inwestycji Książe Koburgi zobowiązuje się poinformować KRGIF.
14    Republika Suderlandu tworzy na swoim forum specjalne subforum dla Księstwa Koburgi gdzie rolę administratora będzie pełnić sam Książe Koburgi.
15    Wyżej wymienionych stosunków nie można zmienić przez 6 miesięcy od wejścia w życie.


Nobert Byfyj - Senator V Kadencji Doktor Chemii

Offline

 

#2 2017-08-08

Grzegorz Brzęszczykiewicz
Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych
Imię i nazwisko postaci: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: -brak-
nick na stronie głównej: Mykko
Pracuje w:: Kierownik w RSZ, prezes PSNiG, właściciel Nafciarzy Jassena, prezes PRS, senator II, III i IV kadencji
Reputacja :  [+ 16/ -2 ]

Re: Projekt ustawy o stosunkach Suderlandzko-koburskich

Dlaczego ja o tym nic nie wiem?


Grzegorz Brzęczyszykiewicz - Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych Doktor Hab. Spraw Społecznych
Ostatni będą pierwszymi i vice versa

Offline

 

#3 2017-08-10

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekt ustawy o stosunkach Suderlandzko-koburskich

O co chodzi? Jaki jest cel ustawy? O czym ona jest? Można poprosić o jakieś wyjaśnienia?

Offline

 

#4 2017-08-20

Jeaherys von Razorin
Burmistrz Urniwande
Tytuł Szlachecki: von Razorin
nick na stronie głównej:
Pracuje w::
Reputacja :  [+ 9/ -9 ]

Re: Projekt ustawy o stosunkach Suderlandzko-koburskich

Traktat Suderlandzko-Koburski
1    Księstwo Koburgii jest terytorium zależnym należącym do Republiki Suderlandu.
2    Koburgia składa się z Koburgii Centralnej, Riegie i Floriandii
3    Koburgia zobowiązuję się podporządkować woli seantu Suderlandzkiego.
4    Pierwszymi krokami jakie podejmą władze Koburgi po przywróceniu do życia będzie:
a.    Wybranie okresu Historycznego.
b.    Powołanie Konstytucji Księstwa.
5    Księstwo Koburgi jest monarchią dziedziczną.
6    Władzę w Koburgi sprawuje Książe z dynastii Grenaldi. (Obecnie Juan Wilhelm Ludwik Grenaldi znany także jako Jeaherys von Razorin)
7    Obywatele Koburgi mają prawo do udziału w głosowaniu do senatu.
8    Obywatele Koburgi nie mają prawa wyboru prezydenta Suderlandu.
9    Prezydent Suderlandu nie sprawuje kontroli nad Księstwem Koburgi, jego rolę pełni Jaśnie Oświecony Książe Koburgi, odnosząc się do konstytucji Księstwa Koburgii.
10    Książe Koburgii może raz w roku uniewinnić jednego mieszkańca Koburgii, nawet jeśli jest ścigany przez prawo Suderlandu.
    a.        Uniewinniony jest wtedy nietykalny na terenie Koburgi przez służby Suderlandu.
11    Pod jurysdykcją Republiki Suderlandu zostają przekazane:
    a.        Resort Gospodarki i Finansów
    b.        Resort Spraw Zagranicznych
12    Księstwo Koburgi posiada osobne Resorty:
    a.        Resort Spraw Wewnętrznych
    b.        Resort Kultury
13    Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Koburgi sprawuje Książe.
14    Siły Zbrojne zostały zredukowane:
    a.        Siły lądowe:
        i.    2 dywizji piechoty zmechanizowanej
        ii.    1 dywizji pancernej
    b.        Siły powietrzne:
      i.    50 myśliwców wchodzące w skład Koburskiego Skrzydła Myśliwskiego
     ii.    1 dywizji powietrzno-desantowej
     iii.    1 dywizji rakietowej obrony powietrznej
    c.        Marynarka Wojenna:
      i.    1 lekki Krążownik
     ii.    3 Niszczycieli
     iii.    2 fregat rakietowych
     iv.    2 okrętów podwodnych
      v.    1 dywizji piechoty morskiej
    d.        Odziały Specjalne:
      i.    Gwardia Książęca
15    Na terenie Koburgii władze sądowniczą  do powołania Sądu sprawuje Jaśnie Oświecony Książe Koburgii.
16    Oficjalną walutą Księstwa Koburgi staje się Korona Suderlandzka
17    Republika Suderlandu zobowiązuje się wraz z Książęcymi Siłami Zbrojnymi obrony granic Księstwa Koburgi.
18    Republika Suderlandu zobowiązuje się przekazywać 2 mln Koron Suderlandzkich na rzecz skarbu Książęcego w celu rozwoju Koburgii co 30 dni.
    a.        Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów zobowiązuje się sprawdzać na co zostały wykorzystane przekazane środki.
    b.        W razie planowania większych inwestycji Książe Koburgi zobowiązuje się poinformować KRGIF.
19    Republika Suderlandu tworzy na swoim forum specjalne subforum dla Księstwa Koburgi gdzie rolę administratora będzie pełnić sam Książe Koburgi.
20    Władze Republiki Suderlandu deklarują że nie zmienią wyżej wymienoniego traktatu dopóki Księstwo Koburgi samo nie zgłosi się z propozycją zmian.


Doktor Prawa

Offline

 

#5 2017-08-20

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Projekt ustawy o stosunkach Suderlandzko-koburskich

Poprawki Marszałka Senatu, zaproponowane na II sesji Senatu V kadencji:

I

Art. 21 - Po przeprowadzeniu procesu legislacyjnego Prezydent ma obowiązek ogłosić referendum nad całością ustawy


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#6 2017-08-20

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekt ustawy o stosunkach Suderlandzko-koburskich

Poprawki z Kancelarii Prezydenckiej, na II sesję Senatu V kadencji.
Poniżej zawarty jest poprawiony tekst projektu ustawy z pierwszego posta niniejszego tematu. Poprawiono: układ tekstu, oczywiste literówki, rozdziały, kolejność przepisów oraz odesłania do resortów.

USTAWA
z dnia
o stosunkach Suderlandzko-Koburskich

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Księstwo Koburgii jest terytorium zależnym należącym do Republiki Suderlandu.

     Art. 2. Koburgia składa się z Koburgii Centralnej, Riegie i Floriandii.

Rozdział 2
Władza

     Art. 3. Koburgia zobowiązuję się podporządkować woli Senatu suderlandzkiego.

     Art. 4. Księstwo Koburgi jest monarchią dziedziczną.

     Art. 5. Władzę w Koburgi sprawuje Książę z dynastii Grenaldi. (Obecnie Juan Wilhelm Ludwik Grenaldi znany także jako Jeaherys von Razorin).

     Art. 6. Pod jurysdykcję Republiki Suderlandu zostają przekazane:
1) resort od spraw gospodarki i finansów;
2) resort od spraw zagranicznych.

     Art. 7. Księstwo Koburgi posiada osobne Resorty:
1) resort od spraw wewnętrznych;
2) resort od spraw kultury.

     Art. 8. Władzę Sądowniczą sprawuje Sąd Najwyższy Suderlandu.

Rozdział 3
Armia Księstwa Koburgii

     Art. 9. Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Koburgi sprawuje Książę.

     Art. 10. Siły Zbrojne zostały zredukowane do:
1) siły lądowe:
     a) 2 dywizji piechoty zmechanizowanej;
     b) 1 dywizji pancernej;
2) siły powietrzne:
     a) 50 myśliwców wchodzących w skład Koburskiego Skrzydła Myśliwskiego;
     b) 1 dywizji powietrzno-desantowej;
     c) 1 dywizji rakietowej obrony powietrznej;
3) Marynarka Wojenna:
     a) 1 lekkiego Krążownika;
     b) 3 Niszczycieli;
     c) 2 fregat rakietowych;
     d) 2 okrętów podwodnych;
     e) 1 dywizji piechoty morskiej;
4) Odziały Specjalne:
     a) Gwardia Książęca.

Rozdział 4
Wzajemne zobowiązania

     Art. 11. Republika Suderlandu zobowiązuje się wraz z Książęcymi Siłami Zbrojnymi do obrony granic Księstwa Koburgi.

     Art. 12. 1. Republika Suderlandu zobowiązuje się przekazywać 2 mln Koron Suderlandzkich na rzecz skarbu Książęcego w celu rozwoju Koburgii co 30 dni.
2. Kierownik resortu od spraw gospodarki i finansów zobowiązuje się sprawdzać na co zostały wykorzystane przekazane środki.
3. W razie planowania większych inwestycji Książę Koburgi zobowiązuje się poinformować kierownika resortu od spraw gospodarki i finansów.

     Art. 13. Republika Suderlandu tworzy na swoim forum specjalne subforum dla Księstwa Koburgi, gdzie rolę administratora będzie pełnić sam Książę Koburgi.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

     Art. 14. Oficjalną walutą Księstwa Koburgi staje się Korona Suderlandzka.

     Art. 15. Wyżej wymienionych stosunków nie można zmienić przez 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

Kancelaria Prezydencka poleca zwrócić uwagę, na: wątpliwości o resortach z którego państwa jest mowa w niektórych przepisach (m.in. art. 12 ust. 2 i 3) oraz długi okres wypowiedzenia umowy, a także nieprecyzyjną, a możliwe, że i mylną nazwę.

Ostatnio edytowany przez Ryszard Maj (2017-08-20 )

Offline

 

#7 2017-08-26

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Projekt ustawy o stosunkach Suderlandzko-koburskich

Poprawiona wersja ustawy zgodnie z poprawkami przegłosowanymi przez Senat

USTAWA
z dnia
o stosunkach Suderlandzko-Koburskich

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Księstwo Koburgii jest terytorium zależnym należącym do Republiki Suderlandu.

     Art. 2. Koburgia składa się z Koburgii Centralnej, Riegie i Floriandii.

Rozdział 2
Władza

     Art. 3. Koburgia zobowiązuję się podporządkować woli Senatu suderlandzkiego.

     Art. 4. Księstwo Koburgi jest monarchią dziedziczną.

     Art. 5. Władzę w Koburgi sprawuje Książę z dynastii Grenaldi. (Obecnie Juan Wilhelm Ludwik Grenaldi znany także jako Jeaherys von Razorin).

     Art. 6. Pod jurysdykcję Republiki Suderlandu zostają przekazane:
1) resort od spraw gospodarki i finansów;
2) resort od spraw zagranicznych.

     Art. 7. Obywatele Koburgi mają prawo do udziału w głosowaniu do senatu.

     Art. 8. Obywatele Koburgi nie mają prawa wyboru prezydenta Suderlandu.

     Art. 9. Prezydent Suderlandu nie sprawuje kontroli nad Księstwem Koburgi, jego rolę pełni Jaśnie Oświecony Książe Koburgi, odnosząc się do konstytucji Księstwa Koburgii.

     Art. 10. Księstwo Koburgi posiada osobne Resorty:
1) resort od spraw wewnętrznych;
2) resort od spraw kultury.

     Art. 11. Władzę Sądowniczą sprawuje Sąd Najwyższy Suderlandu.

Rozdział 3
Armia Księstwa Koburgii

     Art. 12. Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Koburgi sprawuje Książę.

     Art. 13. Siły Zbrojne zostały zredukowane do:
1) siły lądowe:
     a) 2 dywizji piechoty zmechanizowanej;
     b) 1 dywizji pancernej;
2) siły powietrzne:
     a) 50 myśliwców wchodzących w skład Koburskiego Skrzydła Myśliwskiego;
     b) 1 dywizji powietrzno-desantowej;
     c) 1 dywizji rakietowej obrony powietrznej;
3) Marynarka Wojenna:
     a) 1 lekkiego Krążownika;
     b) 3 Niszczycieli;
     c) 2 fregat rakietowych;
     d) 2 okrętów podwodnych;
     e) 1 dywizji piechoty morskiej;
4) Odziały Specjalne:
     a) Gwardia Książęca.

Rozdział 4
Wzajemne zobowiązania

     Art. 14. Republika Suderlandu zobowiązuje się wraz z Książęcymi Siłami Zbrojnymi do obrony granic Księstwa Koburgi.

     Art. 14. 1. Republika Suderlandu zobowiązuje się przekazywać 2 mln Koron Suderlandzkich na rzecz skarbu Książęcego w celu rozwoju Koburgii co 30 dni.
2. Kierownik resortu od spraw gospodarki i finansów zobowiązuje się sprawdzać na co zostały wykorzystane przekazane środki.
3. W razie planowania większych inwestycji Książę Koburgi zobowiązuje się poinformować kierownika resortu od spraw gospodarki i finansów.

     Art. 15. Republika Suderlandu tworzy na swoim forum specjalne subforum dla Księstwa Koburgi, gdzie rolę administratora będzie pełnić sam Książę Koburgi.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

     Art. 16. Pierwszymi krokami jakie podejmą władze Koburgi po przywróceniu do życia będzie:
1) wybranie okresu Historycznego.
2) powołanie Konstytucji Księstwa.


     Art. 17. Oficjalną walutą Księstwa Koburgi staje się Korona Suderlandzka.

     Art. 18. Wyżej wymienionych stosunków nie można zmienić przez 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

     Art. 19. Po przeprowadzeniu procesu legislacyjnego Prezydent ma obowiązek ogłosić referendum nad całością ustawy


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#8 2017-08-27

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekt ustawy o stosunkach Suderlandzko-koburskich

Proponuję przenieść obecny art. 5 do ostatniego rozdziału. Zwiększy to spójność ustawy.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo