Z dnie 2 marca 2020 Hosting VGH.pl konczy dzialalnosc, dane stron zostana zabezpieczone, jesli chcesz przeniesc strone na swoj serwer lub ustawic przekierowanie napisz na pomoc@ehmediagroup.net

#1 2017-08-15

Filip Lotnik
Prezydent Okręgu Deliland
Imię i nazwisko postaci: Filip Lotnik
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: brak
nick na stronie głównej: Filip Lotnik
Pracuje w:: Tygodnik Co w kraju piszczy, menedżer klubu Kartuzja Spotic, prezes Senator III i IV Kadencji, Komendant Główny Policji
Reputacja :  [+ 32/ -68 ]

Pozew Sądowy na obywatela Kusarigamę Zjawę

15.08.2017 Deliland

Podmiot Zaskarżający- Filip Lotnik

Adres Zaskarżającego- Pałac Prezydencki, M.S Deliland\

Podmiot Oskarżony- Kusarigama Zjawa

Adres oskarżonego- Ellador

Pełnomocnik- Brak

Powód: Zniesławienie, ograniczenie wolności osobistej, naruszenie nietykalności prywatnych danych osobowych.

Uzasadnienie:
Kusarigama Zjawa wielokrotnie i publicznie obrażał moją osobę, zarówno na konferencji Skype jak i oficjalnym forum, czym m.in naruszał  Art.7, Pkt.1, Roz.II Konstytucji Republiki Suderlandu (prawo do szczęścia). K. Zjawa pełniący również funkcję administratora państwowej konferencji Skype, wielokrotnie również wypraszał  stamtąd moją osobę bez wyraźnego uzasadnienia czy podstawy prawnej,  czym naruszał ponownie naruszał Art.7, Pkt.1, Roz.II Konstytucji Republiki Suderlandu (prawo do wolności osobistej), jak i Pkt. 7 tego samego artykułu (prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym państwa). Dodatkowo, na obrażając moją osobę "memach" K. Zjawa ukazał moje prywatne I.P, co narusza Art.48 pkt.1 roz. VIII Konstytucji Republiki Suderlandu (gwarancja nietykalności prywatnych danych osobowych). Powołując się na prawo do uczciwego procesu zawarte w Art.7, pkt.2, Roz II Konstytucji Republiki, wnoszę o wytoczenie jawnego procesu sądowego, z udziałem obu stron oraz publiczności. Jeżeli wysoki Sąd sobie tego życzy, dowody rzeczowe mogę ujawnić przed rozpoczęciem procesu.

Filip Lotnik


Filip Lotnik - Prezydent Miasta Delilandu Doktor Hab. Historii
Nie chodzi o wygraną, chodzi o przegraną przeciwnka.

Offline

 

#2 2017-08-15

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Pozew Sądowy na obywatela Kusarigamę Zjawę

http://i.imgur.com/F6JY3Xw.jpg
10/07/2017
POSTANOWIENIE
z dnia 15 sierpnia 2017 r.
Sygn. akt SN 22/17

Sąd Najwyższy w składzie:

Fryderyk Marks,

po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym pozwu sądowego na obywatela Kusarigamę Zjawę postanawia:

nadać skardzę dalszy bieg.

UZASADNIENIE

Pozew sądu złożony przez Filipa Lotnika przeciwko obywatelowi Kusarigamie Zjawie na podstawie:

-  Artykułu 7, punkt 1 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku
-  Artykułu 7, punkt 2 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku
-  Artykułu 48 punkt 1 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku

Filip Lotnik powoła się w na te artykułu Konstytucji, tłumacząc, że obywatel Kusarigama Zjawa zniesławia go, oggraniczna wolność osobistą i narusza nietykalność prywatnych danych osobowych.

Sąd Najwyższy zważył co następuje:

Zgodnie Art. 35 Paragraf 6 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku, spełnione są warunki o zbadaniu pozwu przeciwko obywatelowi Kusarigamie Zjawie. Sąd prosi, żeby osoba skarżąca przedstawiła materiał dowody w skardze lub wątku z rozprawą, tak, żeby obie stronny i sam Sąd,mógł sięz nimi zapoznać. Tym samym nadaje sprawie dalszy bieg i nadać sprawie Sygn. akt SN 22/17


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo