#1 2017-08-26

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Nowelizacja ustawy o chacie państwowym z dnia 01.07.2016 r.

Nowelizacja ustawy o chacie państwowym z dnia 01.07.2016 r.


Ustawa o chacie państwowym

USTAWA z dnia
o chacie państwowym

Rozdział 1
Chat państwowy

     Art. 1. Ustawa określa chat państwowy i organy opiekujące się nim.

     Art. 2.1. Chatem państwowym są konferencje grupowe na komunikatorze Skype TM będącym własnością koncernu Microsoft.
     Art. 2.2. Oficjalnymi konferencjami Republiki Suderlandu jest chat dla mieszkańców/obywateli

Rozdział 2
Samorząd chatowy

     Art. 3. O porządek na konferencjach dba kolegium chatowe

     Art. 4.1. W skład samorządu wchodzą:
a) prezydent Republiki Suderlandu lub wskazana przez niego osoba;
b) kierownik resortu spraw wewnętrznych
c) obywatel wybrany w wyborach powszechnych
     Art. 4.2. Kadencja przedstawiciela obywateli trwa 4 miesiące.
     Art. 4.3. Wszystkie osoby bytujące w samorządzie chata powinny mieć status operatorów/administratorów.

     Art. 5. Samorząd chata może:
a) wyprosić z konferencji za:
- spamowanie
- używanie wulgarnych słów
- zapraszanie osób z poza obrębu państwa
b) zmieniać nazwę konferencji (jeśli wymaga tego sytuacja)
c) dodawać nowe osoby do konferencji (z państwa)

     Art. 5a. W przypadku niestosownego zachowania się użytkownika chatu, należy go w pierwszej kolejności pouczyć.

     Art. 5b. Wyproszenie z konferencji musi być poprzedzone publicznym podaniem powodu.

     Art. 5c. Od wyproszenia z konferencji przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego.

     Art. 6. Samorząd chata nie może:
a) wyprosić osób grzecznych
b) łamać regulaminu konferencji

Rozdział 3
Postanowienia końcowe

     Art. 7. Ustawa o chacie państwowym z dnia 1 lipca 2016, przestaje obowiązywać po wejściu ustawy w życie.

     Art. 8. Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#2 2017-08-28

Hubert Michalczak
Prezydent Republiki Suderland
Reputacja :  [+ 3/ -0 ]

Re: Nowelizacja ustawy o chacie państwowym z dnia 01.07.2016 r.

Na podstawie Art. 14 Pkt. 1 Konstytcji Republiki Suderlandu z 22.10.2016 r. jako osoba, która piastuje urząd Prezydenta Republiki Suderalndu podpisuje nowelizację ustawy o chacie państwowej z 1 lipca 2016

Hubert Michalczak


Hubert Michalczak - Prezydent Republiki Suderland Magister Prawa

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo