#1 2017-08-28

Marcin Luger
Obywatel
Reputacja :  [+ 1/ -1 ]

Pozew sądowy na temat wynagrodzenie za pracę

Podmiot Zaskarżający - Marcin Luger

Adres Zaskarżającego - czerwony las al. Martina Luter'a Kinga

Podmiot Oskarżony - Kusarigama Zjawa

Adres oskarżonego - Ellador

Pełnomocnik - Brak

Powód: Brak wypłaty wynagrodzenia za okres 7 miesięcy pracy w SP.ZOO LOT

Uzasadnienie:

Podjąłem pracę na stanowisku mechanik-elektryk w Locie. Zrobiłem dużo napraw maszyn w zakładzie...
Na stanowisko aplikowałem dnia 04.01, a pozytywną odpowiedź dostałem 08.01 pierwszy dzień pracy zacząłem 09.01.
Przez 7 miesięcy nie dostałem wynagrodzenia bo nie jaki Pan Kusarigama zwodził mnie mówił, że nie ma pieniędzy aktualnie, że kredyt spłacił, że zapłaci potem z premią 10% itd. No, niestety Ja, prosty mechanik elektryk musiałem pracować bo musiałem za co przeżyć mnie- niestety od 25.08/26.08 nie mam żadnego kontaktu z Panem Zjawą i wnoszę pozew przeciwko niemu!
Pan Kusarigama Zjawa jest winny mi 21000 tys Koron Suderladzkich, samej podstawy do tego premia w wysokości 10% od każdego miesiąca 2100 Koron+ plus parę innych świadczeń zdrowotnych i nadgodzin...

Marcin Luger


Materializm – teoria filozoficzna, według której istnieje tylko materia. Pojęcie materializm jest często stosowane zamiennie z nowszym określeniem fizykalizm, które jednak uwzględnia nowsze odkrycia w fizyce. Jednym z odmiennych poglądów od materializmu jest idealizm ontologiczny.

Offline

 

#2 2017-08-29

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Pozew sądowy na temat wynagrodzenie za pracę

http://i.imgur.com/F6JY3Xw.jpg
13/07/2017
POSTANOWIENIE
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Sygn. akt SN 25/17

Sąd Najwyższy w składzie:

Fryderyk Marks,

po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym pozwu sądowego Marcina Lugera w sprawie zaległego wynagrodzenia o pracę

nadać skardzę dalszy bieg.

UZASADNIENIE

Wniosek złożony przez Marcina Lugera, wniesiony został na podstawie Art. 7. paragrafu 5 i 6 Konstytucji Republiki Suderlandu z dnia 22 października 2016 roku, które głoszą, że każdy obywatel ma prawo słusznych warunków pracy i wynagrodzenia oraz świadczeń socjalnych i ubezpieczeń, ochrony zdrowia i wypoczynku.

Sąd Najwyższy zważył co następuje:

Zgodnie Art. 35 Paragraf 6 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku, spełnione są warunki o zbadaniu skargi Marcina Lugera. Sąd prosi, żeby osoba skarżąca przedstawiła materiał dowody w skardze lub wątku z rozprawą, tak, żeby obie stronny i sam Sąd, mógł sięz nimi zapoznać. Tym samym nadaje sprawie dalszy bieg i nadać sprawie Sygn. akt SN 25/17


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo