#1 2017-08-31

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Ustawa o o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu

USTAWA
z dnia
o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu (KDODIS)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Ustawa reguluje tryb działania komisji KDODIS.

     Art. 2. Komisja ta powołana jest do określonych spraw:
1) obrażania Republiki Suderlandu przez obce mocarstwa;
2) szkalowania Republiki Suderlandu przez władze obcych mocarstw
3) rozpowszechnienia niezgodnych z prawdą informacji o Republice Suderlandu.

Rozdział 2
Skład

     Art. 3. W skład Komisji może wchodzić maksimum 5 członków.

     Art. 4. Członkami komisji są:
1) przedstawiciel sądu wybrany przez skład sędziowski;
2) kierownik resortu do spraw zagranicznych;
3) prezydent Republiki Suderlandu lub osoba przez niego wskazana;
4) 2 obywateli wybranych przez Senat.

     Art. 5. Członek komisji nie może brać udziału w obradach jeśli:
1) posiada obywatelstwo państwa, które jest celem obrad;
2) są udokumentowane dowody na przyjazne lub wrogie stosunki z celem obrad;
3) sprawa dotyczy występków członka komisji;

     Art. 6. Przewodniczącym Komisji jest KRSZ.

Rozdział 3
Tryb pracy

     Art. 7. Komisja w piśmie do władz obcego mocarstwa, za zgodą Senatu i Prezydenta może użyć groźby względem innego mocarstwa.

     Art. 8. Przed podjęciem jakichkolwiek działań względem obcego państwa przez komisję, zobowiązuje się ona do upewnienia, że obraza Suderlandu nie narusza wolności słowa w danym państwie w którym przedstawiono wpis.

     Art. 9. Pracę komisji kontroluje Senat i Prezydent.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

    Art. 10. Komisja zostaje powołana wraz z wprowadzeniem ustawy w życie.

    Art. 11. Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo