#1 2016-08-25

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

System prawa

Prawo powszechnie obowiązujące w odróżnieniu od prawa wewnętrznego dotyka wszystkich obywateli i reguluje stosunki pomiędzy samymi obywatelami, a także między obywatelami, a państwem. Przepisom prawa powszechnie obowiązującego należy być posłusznym, gdyż w inny sposób może zostać nałożona na nas kara przewidziana przez wspomniane wcześniej przepisy.

Akty prawne powszechnie obowiązujące dzielą się na:
1) Ustawy - wydawane na podstawie konstytucji i uchwalane przez parlament (wyjątkiem są królewskie i kanclerskie dekrety z mocą ustawy!)
2) Rozporządzenia - akty wykonawcze do ustaw, wydawane na podstawie przepisu upoważniającego zawartego w ustawie bądź konstytucji. Przepis musi dokładnie informować kto może wydać rozporządzenie i co powinno one zawierać. Upoważnienia nie można przekazywać dalej.

Podziałowi temu odpowiada organizacja działów na naszym forum. Obowiązujące akty publikowane są w głównych działach, jednak kiedy stracą moc obowiązującą (ponieważ np. zostaną uchylone) powinny zostać przeniesione do odpowiedniego archiwum.

Akty powszechnie obowiązujące należy znać i przestrzegać, według zasady nieznajomość prawa szkodzi.
Warunkiem obowiązywania aktu jest jego publikacja w przeznaczonym do tego miejscu (patrz - organizacja forum)!


Prawo wewnętrzne reguluje jedynie stosunki wynikające z podległości organizacyjnej czy hierarchicznej. Tym samym obowiązuje jedynie dla organów państwowych. Rodzajów podległości jest kilka, nie ma sensu się w to zagłębiać. Zazwyczaj ustawy powołujące organy wskazują, kto sprawuje nad nimi nadzór. Wówczas kierownik takiej placówki może za pomocą aktów prawa wewnętrznego nakładać obowiązki, prawa itp. swoim "pracownikom".

Aktami prawa wewnętrznego są m.in.: polecenia, rozkazy, dyrektywy itd.


Na potrzeby naszej mikronacji wyróżnijmy jeszcze prawo stanowione przez prywatne osoby prawne. Mam tu na myśli wewnętrzne regulaminy stanowione przez organizacje pokroju przedsiębiorstw gospodarczych czy partii, a także umowy zawierane między przedstawicielami tych organizacji, a ich "klientami". Oczywiście prawo to nie może być sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo