#1 2016-09-07

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

USTAWA o liście osób stanu szlacheckiego z dnia 24.06.2016 r.

Deliland,
7 września 2016 r.

                                                                 USTAWA
                                                          z dnia 24.06.2016r.
                                            o liście osób stanu szlacheckiego

     Art. 1. Ustawa dotyczy powstania, funkcjonowania oraz finansowania instytucji zwanej Listą Osób Stanu Szlacheckiego.
     Art. 2. Ustanawia się powstanie Listy Osób Stanu Szlacheckiego celem szybkiej weryfikacji osób posiadających status szlachectwa.
     Art. 3. Do stanu szlacheckiego należą jedynie osoby wpisane na Listę Osób Stanu Szlacheckiego.
     Art. 4. Wpis do Listy Osób Stanu Szlacheckiego wynosi 500 Koron Królewskich.
     Art. 5. Wpis jest dokonywany na podstawie:
1) wniosku;
2) uiszczenia wszelkich opłat;
3) pozytywnego rozpatrzenia wniosku o nadanie szlachectwa.
     Art. 6. Aktualizowanie Listy Osób Stanu Szlacheckiego zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a gdy nie jest to możliwe Kanclerz Królestwa Południolandii.
     Art. 7. Wypis jest dokonywany:
1) w wypadku śmierci;
2) w innych wypadkach wymienionych w ustawach dotyczących szlachectwa.
     Art. 8. Lista Osób Stanu Szlacheckiego jest ogólnodostępna.
     Art. 9. Na Liście Osób Stanu Szlacheckiego znajdują się takie dane jak:
1) imię i nazwisko danego szlachcica;
2) ród szlachecki;
3) tytuł szlachecki (jeśli inny niż anobil);
4) herb;
5) akt nadania szlachectwa.

                                                            Zastępca Kanclerza Królestwa Południolandii: Ryszard Maj

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo