• Index
  •  » Ustawy
  •  » DEKRET o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej z 11.09.2016

#1 2016-09-11

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

DEKRET o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej z 11.09.2016

Deliland,
11.09.2016 r.

                                                                   DEKRET       
                                                      z dnia 11 września 2016 r.       
                              o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej

     Na podstawie ogłoszenia Kanclerza Królestwa Południolandii z 1.08.2016 r. (http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=172) oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji Królestwa Południolandii - postanawia się co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Niniejszy dekret wprowadza i reguluje pieniężne dotacje dla wydawnictw działających na terenie Królestwa Południolandii.

     Art. 2. 1. Jako wydawnictwo rozumie się każdą działalność polegającą na niejednokrotnym i zorganizowanym w czasie publikowaniu materiału tekstowego.
2. Nieistotne jest czy wydawnictwo ukazuje się regularnie bądź nie.

     Art. 3. Warunkiem objęcia programem wsparcia jest zarejestrowanie wydawnictwa w Państwowej Prasie, bądź innej instytucji o podobnym charakterze, utworzonej przez ministra właściwego do spraw związanych z kulturą.

Rozdział 2
Ustalanie wysokości dotacji

     Art. 4. Jednokrotna dotacja przysługuje wydawnictwu za każdy wydany numer.

     Art. 5. Na potrzeby ustalenia wysokości dotacji za każdym razem bierze się pod uwagę:
1) czas jaki upłynął od ukazania się poprzedniego numeru;
2) ilość artykułów zawartych w numerze.

     Art. 6. Jeżeli od poprzedniego numeru upłynęło 5 lub mniej dni, dotację ustala się według poniższego wzoru:
1) do 3 artykułów: 2 000 (dwa tysiące) - 6 000 (sześć tysięcy) Koron Królewskich;
2) do 5 artykułów: 4 000 (cztery tysiące) - 12 000 (dwanaście tysięcy) Koron Królewskich;
3) do 8 artykułów: 8 000 (osiem tysięcy) - 22 000 (dwadzieścia dwa tysiące) Koron Królewskich;
4) do 10 artykułów: 12 000 (dwanaście tysięcy) - 28 000 (dwadzieścia osiem tysięcy) Koron Królewskich;
5) powyżej 10 artykułów: 20 000 (dwadzieścia tysięcy) - 40 000 (czterdzieści tysięcy) Koron Królewskich.

     Art. 7. Jeżeli od poprzedniego numeru upłynęło od 6 do 8 dni, dotację ustala się według poniższego wzoru:
1) do 3 artykułów: 4 000 (cztery tysiące) - 12 000 (dwanaście tysięcy) Koron Królewskich;
2) do 5 artykułów: 8 000 (osiem tysięcy) - 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące) Koron Królewskich;
3) do 8 artykułów: 16 000 (szesnaście tysięcy) - 44 000 (czterdzieści cztery tysiące) Koron Królewskich;
4) do 10 artykułów: 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące) - 56 000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) Koron Królewskich;
5) powyżej 10 artykułów: 40 000 (czterdzieści tysięcy) - 80 000 (osiemdziesiąt tysięcy) Koron Królewskich.

     Art. 8. Jeżeli od poprzedniego numeru upłynęło więcej niż 8 dni, dotację ustala się według poniższego wzoru:
1) do 3 artykułów: 3 000 (trzy tysiące) - 9 000 (dziewięć tysięcy) Koron Królewskich;
2) do 5 artykułów: 6 000 (sześć tysięcy) - 18 000 (osiemnaście tysięcy) Koron Królewskich;
3) do 8 artykułów: 12 000 (dwanaście tysięcy) - 33 000 (trzydzieści trzy tysiące) Koron Królewskich;
4) do 10 artykułów: 18 000 (osiemnaście tysięcy) - 42 000 (czterdzieści dwa tysiące) Koron Królewskich;
5) powyżej 10 artykułów: 30 000 (trzydzieści tysięcy) - 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) Koron Królewskich.

     Art. 9. Stawka dotacji jest jednakowa dla wszystkich wydawnictw.

     Art. 10. Dokładne stawki dotacji, mieszczące się w powyższych ramach, ustali na drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw kultury.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe

     Art. 11. 1. Niniejszy dekret jest wyłączny i kompleksowy w kwestii państwowych wynagrodzeń przysługującym wydawnictwom działającym na terytorium kraju.
2. Wyjątkiem są własne programy wprowadzane przez jednoosobowe organy państwowe, a także programy osób prywatnych, które nie korzystają z funduszy państwowych.

     Art. 12. Program finansowany jest ze środków skarbu państwa.

     Art. 13. 1. Nad programem czuwa minister właściwy do spraw kultury.
2. Do jego obowiązków zalicza się także obsługa programu, a w szczególności wypłacanie dotacji.

     Art. 14. Informacje o wypłacaniu dotacji powinny być publicznie jawne.

     Art. 15. Wszystkie zakresy w niniejszym dekrecie interpretuje się włącznie.

                                                            Zastępca Kanclerza Królestwa Południolandii: Ryszard Maj

Offline

 

#2 2016-09-11

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: DEKRET o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej z 11.09.2016

Jako Minister Kultury i Oświaty podpisuje się po tym.

Fryderyk Marks ~ Minister Kultury i Oświaty


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#3 2016-09-11

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: DEKRET o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej z 11.09.2016

Jako minister finansów i gospodarki zgadzam się i akceptuje powyższy dekret.
     

http://image.prntscr.com/image/cbaae967eac546a0b044860e94f6e2b6.png

 
  • Index
  •  » Ustawy
  •  » DEKRET o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej z 11.09.2016

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo