#1 2016-09-12

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Dekret z dnia 12 IX 2016r. o ustanowieniu regencji i rady regenerac

Deliland,
12.09.2016 r.

                                                                   DEKRET       
                                                      z dnia 12 września 2016 r.       
                                          o ustanowieniu regencji i rady regeneracyjnej.

     Na podstawie art.1 ust. 1 oraz 21 ust. 1 Konstytucji Królestwa Południolandii - postanawia się co następuje:


     Art. 1. Niniejszy dekret ustala regencję dla Królestwa Suderlandu na okres do czasu koronacji królewskiej.

     Art. 2. Regentem Królestwa Suderlandu ustala się jedynego członka rodu królewskiego tj. rodu Gryfów. Tym samym regentem staje się Kanclerz Józef Longis Sowiński.

     Art. 3. Dekret ustala iż przywileje i obowiązki o których mowa w konstytucji przysługują Kanclerzowi Józefowi Sowińskiemu.

     Art. 4. Regent ma za zadanie przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Zgromadzenia Narodowego oraz inaugurację tejże instytucji.
     
     Art. 5. Rozwiązuj się obecny senat jako instytucję nie efektywną.

     Art. . Rolę i uprawnienia senatu do czasu obrania Zgromadzenia Narodowego przejmuje Rada złożona z: kanclerza, wicekanclerza, marszałka senatu, wicemarszałka oraz obserwatora z ludu.

     Art. 6. 1. Obserwator, o którym mowa w art.5. ma za zadanie kontrolowanie działań Rady lecz posiada tylko głos doradczy.
                2. Obserwator, jeśli uzna, iż członkowie rady są w zmowie i udowodni to może zawiesić działanie rady.

     Art. 7. Pracą Rady kieruje marszałek senatu.

     Art. 4. Regencja będzie trwać do czasu zwołania Zgromadzenia Narodowego celem uchwalenia nowej konstytucji dla Królestwa Suderlandu oraz Wunikunu.
   
Podpisano:
w imieniu niepodległego ludu Suderlandu
Kanclerz Królestwa Suderlandu,
Józef Longis Sowiński,

Sekretarz Królewski,
Mortes von Razorin,

Wicemarszałek Senatu,
Zjawa Kusarigama.

Offline

 

#2 2016-09-12

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Dekret z dnia 12 IX 2016r. o ustanowieniu regencji i rady regenerac

Jako minister finansów i gospodarki zgadzam się i akceptuje powyższy dekret.
     

http://image.prntscr.com/image/cbaae967eac546a0b044860e94f6e2b6.png

 

#3 2016-09-13

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Dekret z dnia 12 IX 2016r. o ustanowieniu regencji i rady regenerac

Deliland,
13.09.2016 r.

                                                                   DEKRET       
                                                      z dnia 13 września 2016 r.       
     uchylający dekret o ustanowieniu regencji i rady regeneracyjnej z dnia 12 września 2016 r.

     Na podstawie ogłoszenia Kanclerza Królestwa Południolandii z 1.08.2016 r. (http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=172) oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji Królestwa Południolandii - postanawia się co następuje:

     Art. 1. 1. Uchyla się dekret o ustanowieniu regencji i rady regeneracyjnej z dnia 12 września 2016 r.
2. Uzasadnienie zamieszczone zostaje w załączniku do dekretu

                                                            Zastępca Kanclerza Królestwa Południolandii: Ryszard Maj

Załącznik:

Analiza uchylonego dokumentu już na pierwszy rzut oka uwydatnia znaczne braki systematyczne, formalne, a także rażącą sprzeczność z konstytucją. Jednakowo, dokument budzi spore zastrzeżenia wobec tego czy ma na uwadze dobro narodu i Południolandii.

1. Numeracja artykułów jest niechronologiczna i zdublowana (art. 4 pojawia się powtórnie po art. 7). Ponadto niektóre artykuły pozbawione są numeru.

2. Urząd regenta przyznaje się Józefowi Sowińskiemu, który równocześnie pełni urząd kanclerza. Jest to sprzeczne z konstytucją, która wyraźnie rozróżnia dwa osobne i odmienne urzędy króla i kanclerza. Niemożliwe jest zatem piastowanie jednocześnie tych dwóch urzędów przez jedną osobę. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że wedle przepisów niniejszego dekretu urząd regenta jest równoznaczny z urzędem króla (zgodnie z art. 3 dekretu).

3. Powód rozwiązania senatu jest niezgodny ze stanem faktycznym. Nie istnieją żadne przesłanki mogące potwierdzić nieefektywność tego organu. Ponadto akt rozwiązania senatu przez kanclerza budzi spore kontrowersje, gdyż w myśl art. 15 KKP to senat sprawuje kontrolę nad kanclerzem. Z tego, a także kilku innych przepisów KKP (art. 18 ust. 2 i 3 KKP) wynika, iż senat jest organem ważniejszym i wyższym w hierarchii niż urząd kanclerza.
Dodatkowo, trzeba zauważyć, że według art. 13 ust. 2 KKP senatorowie są wybierani przez obywateli, a także według ust. 4 tego samego art. senatorowie odpowiadają wyłącznie przez królem. Te dwa zapisy poważnie podważają słuszność w dociekaniu praw do rozwiązania senatu przez kanclerza.
Ostatnim argumentem podważający tego typu uprawnienia jest fakt, iż dekret z mocą ustawy ogłaszany między sesjami senatu wymaga jego przedłożenia na najbliższej sesji i przegłosowania. Rozwiązanie senatu przez dekret tworzy błędne koło uniemożliwiające przedłożenie go pod obrady. Dowodzi to niemożliwości rozwiązania senatu przez kanclerza.

4. Kanclerz złożył swój podpis pod dokumentem w imieniu całego ludu. Jest to spore nadużycie, bowiem w konstytucji nigdzie nie ma mowy o jego roli jako reprezentanta narodu.

5. Z powyższym punktem wiąże się fakt, iż z preambuły KKP wynika, że głównym suwerenem, a także prawodawcą jest naród. Uchylony dokument jednoznacznie stoi w sprzeczności z dobrem narodu, co zostało już wypunktowane wcześniej. Józef Sowiński ewidentnie lekceważy głos społeczeństwa domagający się wprowadzenia w miejsce jednego regenta, całej rady regencyjnej. Natomiast o przeprowadzeniu rzetelnego referendum badającego opinię nawet nie było mowy.

6. Ponad wszystko, dekret jest strasznie niechlujny i zbyt niekonkretny. Stwarza masę luk prawnych, które powodować będą nieefektywność w działaniu stworzonych organów. Sprawia wrażenie pisanego na kolanie i naprędce. Nie powinno się tworzyć aktów prawnych w ten sposób.

Offline

 

#4 2016-09-13

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Dekret z dnia 12 IX 2016r. o ustanowieniu regencji i rady regenerac

Jako minister finansów i gospodarki zgadzam się i akceptuje powyższy dekret.
     

http://image.prntscr.com/image/cbaae967eac546a0b044860e94f6e2b6.png

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo