• Index
  •  » Ustawy
  •  » DEKRET o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk z dnia 13.09.2016 r.

#1 2016-09-13

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

DEKRET o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk z dnia 13.09.2016 r.

Deliland,
13.09.2016 r.

                                                                   DEKRET       
                                                      z dnia 13 września 2016 r.       
                                      o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk

     Na podstawie ogłoszenia Kanclerza Królestwa Południolandii z 1.08.2016 r. (http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=172) oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji Królestwa Południolandii - postanawia się co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. 1. Suderlandzka Akademia Nauk (dalej Akademia Nauk) jest zarządzaną przez państwo placówką o charakterze badawczo-kulturalno-edukacyjnym funkcjonującą jako działalność gospodarcza.
2. Akademia Nauk podlega wszystkim przepisom związanym z działalnościami gospodarczymi, a w szczególności Królewskim Rejestrem Działalności.

Rozdział 2
Zadania i tryb pracy

     Art. 2. Do zadań Akademii Nauk należy:
1) szerzenie kultury narodowej;
2) spisywanie historii państwa;
3) badanie społeczeństwa;
5) promocja kraju za granicą;
6) tworzenie oficjalnych opisów państwa;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej, polegające m.in. na pisaniu poradników.

     Art. 3. 1. Akademia Nauk posiada uprzywilejowaną rolę w tworzeniu oficjalnej wersji historii, kultury i opisu.
2. Każdy mieszkaniec kraju powinien dostosować się do wytycznych Akademii Nauk.
3. W przypadku konfliktu dotyczącego rozbieżności w historii, kulturze lub opisie, ostateczny głos należy do Akademii Nauk.

     Art. 4. Akademia Nauk powinna jednak sugerować się dorobkiem tworzonym przez mieszkańców.

     Art. 5. Opisy państwa na zewnętrznych stronach internetowych, a w szczególności: stronach typu wiki i portalach innych v-państw, są całkowicie uzależnione od oficjalnej wersji stworzonej przez Akademię Nauk.

     Art. 6. 1. Akademia Nauk pracuje w trybie ciągłym.
2. Pracownicy Akademii Nauk na bieżąco wykonują wszystkie pojawiające się obowiązki i zadania.

     Art. 7. 1. Akademia Nauk podejmuje decyzje większością głosów wszystkich swoich członków.
2. Pracownicy nie zgadzający się z przyjętym wnioskiem mają prawo do upublicznienia własnej wersji, jednak powinno być w niej wyraźnie zaznaczone, iż nie jest ona oficjalna i powszechnie obowiązująca.

Rozdział 3
Pracownicy

     Art. 8. 1. Nadzór, zarząd i patronat nad Akademią Nauk sprawuje minister właściwy do spraw kultury.
2. Przyjmuje on i zwalania pracowników według uznania.
3. Przewodniczy on pracom Akademii Nauk.

     Art. 9. Pracownicy Akademii Nauk posiadają prawo do posługiwania się zaszczytnym tytułem profesora.

     Art. 10. Pracownik Akademii Nauk powinien szczycić się:
1) nieposzlakowaną opinią;
2) bogatą wiedzą związaną z kulturą i historią;
3) obywatelstwem Południolandii;
4) wcześniejszym doświadczeniem w pracy publicystycznej.

     Art. 11. 1. Pracownikom Akademii Nauk przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) Koron Królewskich na tydzień.
2. Wynagrodzenia dla pracowników Akademii Nauk podlegają niektórym ogólnym przepisom związanym w wynagrodzeniami dla pracowników państwowych, a w szczególności:
1) wypłacaniu wynagrodzeń w niedzielę;
2) prawie do odprawy.

Rozdział 4
Przepisy dostosowujące i końcowe

     Art. 12. Rejestracji Akademii Nauk w Królewskim Rejestrze Działalności powinien dokonać przedstawiciel rządu.

     Art. 13. Akademia Nauk rozpoczyna oficjalne funkcjonowanie po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją.

                                                            Zastępca Kanclerza Królestwa Południolandii: Ryszard Maj

Offline

 

#2 2016-09-13

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: DEKRET o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk z dnia 13.09.2016 r.

Jako Minister Kultury i Oświecenia akceptuje ów projekt.

Fryderyk Marks ~ Minister Kultury i Oświecenia


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 
  • Index
  •  » Ustawy
  •  » DEKRET o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk z dnia 13.09.2016 r.

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo