#1 2016-10-13

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Projekt Ustawy o zakazie aborcji

Ustawa o zakazie aborcji

USTAWA z dnia 13 październik 2016
o zakazie aborcji

Rozdział 1
Przepisy ogólne

  Art. 1 Zakaz aborcji w Suderlandzie ma poprawić sytuację rodzin, kobiet i zwiększyć liczbę mieszkańców.

  Art. 2 Wprowadzenie zakazu aborcji ma na celu:
1) Zakończenie mordowania nienarodzonych płodów.
2) Zlikwidowanie podziemia aborcyjnego.
3) Kontrolę rodzenia nowych obywateli przez organy państwowe.
4) Zwiększenie liczby nowo narodzonych dzieci w państwie
5) Wprowadzenie kar, dla osób, które nie będą stosować się do ustawy.

  Art. 3. 1 Aborcja obowiązuje:
1) Wszystkie matki w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym
1.1) Nie dotyczy matek, które przeprowadziły aborcję w okresie miesiąca od wprowadzenie ustawy w życie.
2) Wszystkie samice zwierząt w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

Rozdział 2
Zakończenie mordowania nienarodzonych płodów.

  Art. 4 Do nienarodzonych płodów zalicza się wszystkie zapłodnione komórki od 1 dnia ciąży.

  Art. 5 Wszystkie płody będą rodzone przez matki.

  Art. 6.1 Przewidziane są odszkodowania dla rodzin, w których:
1) urodzi się dziecko (lub dzieci) upośledzone
2) urodzi się dziecko ( lub dzieci) które umrze po narodzinach
3) urodzi się dziecko (lub dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną
4) Matka umrze, a dziecko przeżyje.
5) Matka i dziecko umrą.
6.2. Z wyjątkiem:
1) Dzieci z gwałtów.

  Art. 7 Odszkodowania wynoszą:
1) W przypadku ustępu 1. Art. 6.1 100000 koron za każde dziecko.
2) W przypadku ustępu 2. Art. 6.1 200000 koron za każde dziecko.
3) W przypadku ustępu 3. Art. 6.1 50000 koron za każde dziecko.
4) W przypadku ustępu 4. Art. 6.1 150000 koron.
5) W przypadku ustępu 5. Art. 6.1 250000 koron.

Rozdział 3
Zlikwidowanie podziemia aborcyjnego.

  Art. 8 Likwidacja podziemia aborcyjnego ma na celu oczyszczenie kraju z demoralizacji.

Rozdział 4
Kontrole rodzenia nowych obywateli przez organy państwowe.

  Art. 9 Każda ciąża będzie pod kontrolą państwa, dla zapewnienia stabilnej sytuacji materialnej nowych obywateli.

Rozdział 5
Zwiększenie liczby nowo narodzonych dzieci w państwie.

  Art. 10 Celem ustawy jest zwiększenie liczby nowo narodzonych dzieci w państwie

Rozdział 6
Wprowadzenie kar, dla osób, które nie będą stosować się do ustawy.

  Art. 11 Osoby, które świadomie lub nieświadomie złamały prawo, zostaną ukarane.

  Art. 12 Do winnych zaliczają się:
1) Matki, świadomie dokonujące aborcji.
2) Matki, zmuszone do dokonania aborcji.
3) Lekarze, dokonujący aborcji.
4) Lekarze, zachęcających do dokonania aborcji.
5) Lekarze zachęcających i dokonujących aborcji.
6) Rodzina, zachęcająca do dokonania aborcji.

  Art. 13 Kary przewidziane dla winowajców:
1) Dla ustępu 1 Art. 12 od 2 do 8 lat pozbawienia wolności i sterylizacja. 
2) Dla ustępu 2 Art. 12 grzywna w wysokości 50000 koron i 50 godzin prac społecznych.
3) Dla ustępu 3 Art. 12 od 4 do 10 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz wykonywania zawodu.
4) Dla ustępu 4 Art. 12 od 2 do 6 lat pozbawienia wolności i 10 letni zakaz wykonywania zawodu.
5) Dla ustępu 5 Art. 12 od 10 do 15 lat pozbawienia wolności, dożywotni zakaz wykonywania zawody i kastracja.
6) Dla ustępu 6 Art. 12 grzywna w wysokości 100000 koron i 200 godzin prac społecznych.

Rozdział 7
Przepisy końcowe 

  Art. 14 Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.

Ostatnio edytowany przez Fryderyk Marks (2016-10-13 )


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo