#1 2016-10-20

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

USTAWA KONSTYTUCYJNA z dnia 20 października 2016 r.

Deliland,
20.10.2016 r.
       
                                                      USTAWA KONSTYTUCYJNA

                                                     z dnia 20 października 2016 r.

        o podstawowych zasadach ustrojowych i planie działania w okresie przejściowym


W celu:
przywrócenia porządku i stabilności w państwie, uchwalenia nowej konstytucji i doprowadzenia do wolnych wyborów.


ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE


Art. 1
1. Dotychczasowa konstytucja zostaje pozbawiona mocy obowiązującej.
2. Tym samym, wszystkie organy zostają rozwiązane.

Art. 2
1. W mocy prawnej pozostają wszystkie inne akty prawne.
2. Wyjątkiem są dekrety królewskie, które tracą moc obowiązującą.

Art. 3
Odezwa Ministra Obrony Narodowej zostaje podniesiona do rangi ustawowej i zyskuje powszechnie obowiązującą moc prawną.

ROZDZIAŁ 2
USTRÓJ


Art. 4
1. Pełnię władz w państwie, zarówno ustawodawczej i wykonawczej, skupia Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.
2. W skład Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wchodzi Komitet Centralny Centralnego Zgromadzenia Oddanych Patriotów Suderlandu (w skrócie - KC CZOPS).

Art. 5
1. W miejsce byłego Ministerstwa Obrony Narodowej powstaje Generalny Inspektorat Ocalenia Narodowego.
2. Minister Obrony Narodowej zostaje przekształcony w Generała Zjednoczonej Armii Suderlandu i przejmuję pełnię władz wojskowych.

Art. 6
1. Przy Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego powstaje Komisja Nieustająca jako organ doradczy.
2. W skład Komisji Nieustającej wchodzi jeden przedstawiciel z każdej oficjalnej partii Suderlandu.

Art. 7
1. Jako oficjalną partię Suderlandu uważa się każde ugrupowanie o charakterze politycznym ogłoszone na forum do dnia 19 października 2016 r.
2. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego może pozbawić partię charakteru oficjalnego, gdy przemawiają za tym poważne przesłanki.

ROZDZIAŁ 3
SĄDOWNICTWO


Art. 8
1. Władzę sądowoczniczą przejmują sądy wojskowe.
2. Sądy wojskowe pracują według ustalonych przez siebie zasad.
3. Sądy wojskowe nie mogą swoimi działaniami naruszyć gwarancji obywatelskich wymienionych w tym akcie.

Art. 9
Podstawą wystarczającą do oskarżenia przed sądem jest fakt bycia zatrzymanym przez służby bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ 4
PRZEPISY SZCZEGÓLNE


Art. 10
1. Każdy dygnitarz państwowy ma obowiązek noszenia przyciemnianych okularów jako części umundurowania.
2. Poza tym na służbowe umundurowanie składa się bechatka z kożuszkiem na kołnierzu oraz uszanka ze sierści królika.

Art. 11
Ministrowie którzy nie zostaną internowani otrzymują od razu stopnie oficerskie odpowienie ich wykształceniu.

Art. 12
Generalny Inspektorat Ocalenia Narodowego zobowiązany jest do wystawienia koksowników na ulicach wszystkich miast Suderlandu.

Art. 13
Koksowniki ustawione na skrzyżowaniach otrzymują status miejsca religijnego. Każdy przechodzień powinien oddać im cześć i kult poprzez ogrzanie dłoni nad otwartym ogniem.

ROZDZIAŁ 5
PLAN DZIAŁANIA


Art. 14
1. Poniższy rozdział zawiera plan działania, który ma doprowadzić do rozwiązania obecnego kryzysu.
2. Plan stanowi świętość i władze powinny być za wszelką cenę zmotywowane do jego przestrzegania.

Art. 15
Plan działania przewiduje:
1) opublikowanie projektu nowej konstytucji do poranka 21 października 2016 r. i poddania go pod publiczną debatę;
2) przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w dniu 22 października 2016 r. nad nową konstytucją;
3) ogłoszenie nowych wyborów i przeprowadzenie ich w dniu 23 października 2016 r.;
4) po ogłoszeniu wyników wszystkie organy wymienione w niniejszym dokumencie zobowiązane są do złożenia władzy na ręcę wybranych przez lud przedstawicieli.

ROZDZIAŁ 6
GWARANCJE OBYWATELSKIE


Art. 16
W związku z uchyleniem starej konstytucji, wszelkie prawa obywatelski zostają zawieszone.

Art. 17
Nowe władze zobowiązują się do:
1) poszanowania nienaruszalności konta na portalach państwowych;
2) uszanowania statusu obywatelstwa i nie ingerowania w sprawy z nim związane;
3) nieograniczania w sposób znaczny i konieczny ograniczenia dostępu obywateli do państwa, rozumianego jako dostęp do portali internetowych.

Art. 18
1. Działania nowych władz nie mogą doprowadzić do wyłączenia jakiegokolwiek obywatela z możliwości wzięca udziału w wyborach.
2. Każdy obywatel, spełniający uczciwe i logiczne warunki, powinien mieć możliwość wzięcia udziału w wyborach na zasadach równego startu w nową rzeczywistość.

Art. 19
Jeżeli jakikolwiek obywatel dojdzie do wniosku, że jego prawa zostały naruszone, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

ROZDZIAŁ 7
PRZEPISY KOŃCOWE


Art. 20
1. Konstytucja utrzymuje moc obowiązującą do czasu wprowadzenia nowej.
2. Wszyscy obywatele powinni dążyć do jak najszybszego uchwalenia nowej konstytucji.
3. Wsparcie nowej władzy jest obowiązkiem każdego obywatela.

Art. 21
W przypadku problemów prawnych i wątpliwości, charakter wiążący mają opinie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

                               Komitet Centralny Centralnego Zgromadzenia Oddanych Patriotów Suderlandu

Offline

 

#2 2016-10-23

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: USTAWA KONSTYTUCYJNA z dnia 20 października 2016 r.

Nieobowiązująca.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo