#1 2016-12-17

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

USTAWA o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Art. 1. 1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, jest corocznie przedmiotem negocjacji  Komisji Skarbu Państwa.
2. Kierownictwo Rządów, w terminie do dnia 05 listopada każdego roku, przedstawia Komisji Skarbu Państwa:
1) Propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na rozpoczynający się rok.
2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;
3) informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa.
3. Komisji Skarbu Państwa, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie 20 dni od dnia otrzymania propozycji.
4. Jeżeli Komisji Skarbu Państwa nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym.

Art. 2. 1. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się minimalne wynagrodzenie w wysokości 1 500 koron królewskich.
2. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia w następnym roku.

Art. 3. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2
2. Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
4. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: 1) nagrody jubileuszowej; 2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Art. 4. 1. Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.
2. Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy.
3. Pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy.

Art. 5. 1. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 6.1. W wypadku nie wypłacania wynagrodzeń lub braku środków na koncie działalności co uniemożliwia wypłacenie wynagrodzenia, rozpoczęty zostaje proces egzekucyjny.
1)    grzywna w wysokości 1 000 koron królewskich (od 1 pracownika)
2)    zajęcie nieruchomości/majątku
3)    licytacja firmy (w wypadku bankructwa)

=Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta=


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#2 2016-12-18

Karakal Stonoga
Sędzią Sądu Najwyższego
Imię i nazwisko postaci: Karakal Stonoga
Partia: Kongres Lewicy Demokratycznej
Tytuł Szlachecki: Stonoga
nick na stronie głównej: Karakal Stonoga
Pracuje w:: Dyrektor w: Filharmonia Narodowa Suderlandu.
Reputacja :  [+ 9/ -1 ]

Re: Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Fryderyk Marks napisał(a):

USTAWA
                                                                                o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Art. 1. 1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, jest corocznie przedmiotem negocjacji  Komisji Skarbu Państwa.
2. Kierownictwo Rządów, w terminie do dnia 05 listopada każdego roku, przedstawia Komisji Skarbu Państwa:
1) Propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na rozpoczynający się rok.
2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;
3) informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa.
3. Komisji Skarbu Państwa, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie 20 dni od dnia otrzymania propozycji.
4. Jeżeli Komisji Skarbu Państwa nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym.

Art. 2. 1. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się minimalne wynagrodzenie w wysokości 1 500 koron królewskich.
2. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia w następnym roku.

Art. 3. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2
2. Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
4. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: 1) nagrody jubileuszowej; 2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Art. 4. 1. Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.
2. Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy.
3. Pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy.

Art. 5. 1. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 6.1. W wypadku nie wypłacania wynagrodzeń lub braku środków na koncie działalności co uniemożliwia wypłacenie wynagrodzenia, rozpoczęty zostaje proces egzekucyjny.
1)    grzywna w wysokości 1 000 koron królewskich (od 1 pracownika)
2)    zajęcie nieruchomości/majątku
3)    licytacja firmy (w wypadku bankructwa)

Prezydent Republiki Suderlandu
http://i.imgur.com/nX3oZ4z.png


Karakal Stonoga - Sędzią Sądu Najwyższego Doktor Hab. Historii

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo