#1 2017-03-13

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Spis obywatelii pracujących w instytucjach publicznych

W poddanym wątku są opisani wszyscy dawni jak i aktualni obywatele, którzy pełnią lub pełnili funcje w instytucjach publicznych. Na pierwszej stronie jest ogólny spis, a na dalszych będą ukazywać się indywidualnie informacje o każdym z obszerniejszymi opisami.

Informacje o spisie:

- Imię i Nazwisko
- Jaka/ie funkcja/e
- Dzień objęcia funkcji
- Dzień przestania pełnienia funkcji

Fioletowy - aktualni członkowie
Czarni - dawni członkowie

1. Jeaherys von Razorin - Sędzią Sądu Najwyższego - 10.11.2016 - 10.01.2017
2. Józef Sowiński - Ambasador w Republice Bialeńskiej - 05.11.2016 - 17.12.2016
3. Mortes von Razorin - Sekretarz Króla - 29.05.2016 - ? (12.09.2016/23.10.2016)
4. Otto van Jutland - Sędzia Sądu Najwysżzego - 10.11.2016 - 10.05.2017
5. Kacper Kowalski - Marszałek Senatu - 23.10.2016 - 14.11.2016
6. AkaAncht Bazarski - Prezes Sądu Najwyższego - 11.01.2017 -
7. Sebastian Kucharski - Sędzią Sądu Najwyższego - 11.03.2017 - obecnie
8. Ozjasz Goldberg - Sekretarz Kancelarii Prezydenta - 06.11.2016 - 28.12.2016
9. Krowaj Mlecznaj - Sędzią Sądu Najwyższego - 10.11.2016 - 10.03.2017
10. Arkadiusz Alviusz - Sekretarz Kancelarii Prezydenta - 06.03.2017 - 06.07.2017
11. Karakal Stonoga - Sędzia Sądu Najwyższego - 11.05.2017 - obecnie
12. Ryszard Maj - Sekretarz Kancelarii Prezydenta - 06.07.2017 - obecnie
13. Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego - 12.07.2017 - obecnie


Uwaga! - niektóre osoby mogły już być opisane w innych spisach, więc w tym wątku nie będzie ich opisów.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#2 2017-03-13

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Spis obywatelii pracujących w instytucjach publicznych

1.Imię i Nazwisko - Mortes von Razorin

2.Data otrzymania obywatelstwa - 28.05.2016

3.Funkcja - Sekretarz Króla - 29.05.2016 - ? (12.09.2016/23.10.2016)

4.Biografia - Mortes von Razorin przybył do kraju w maju i odrazu został Sekretarzem Króla, choć formalnie nigdy tej funkcji nie pełnił. Po pewnym czasie zniknął, aby się pojawić w październiku, kiedy skłócił środowiska Żydowskie z resztą społeczeństwa. Następnie zniknął, żeby znów się pojawić, głosząc, że nigdy nie wróci, bo jest monarchia. I jak obiecał tak zrobił. Niestety nie wiadomo kiedy stracił funkcje Sekretarza, więc przymuje się 2 daty. Śmierć Króla lub Uchwalenie Republikańskiej Konstytucji.

5. Zdjęcia:

http://www.zso.rzepin.org/images/Jan_Kochanowski.jpg
Za czasów kiedy Król był aktywny

https://narodowyjawor.files.wordpress.com/2013/06/bolo.jpg
Za czasów antysemityzmu wśród działaczy organizacji narodowych


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#3 2017-03-13

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Spis obywatelii pracujących w instytucjach publicznych

1.Imię i Nazwisko - Kacper Kowalski

2.Data otrzymania obywatelstwa - 18.07.2016

3.Funkcje:
- Marszałek Senatu - 23.10.2016 - 14.11.2016
- Senator II Kadencji - 23.10.2016 - 14.11.2016

4. Biografia - Kacper Kowalski przybył do kraju w lipcu, dzięki Spółce Jutland and Mettalurgist i otrzymał pracę w hucie wraz z von Schnixerem. Jako robotnik co zresztą logiczne, miał poglądy lewicowe i wspólnie z Karakanem Stonogą tworzyli trzon Lewicy w Suderlandzie. W okresie letnim założył straż pożarną, która bardzo sprawnei działała i dzięki jej działaniom liczba pożarów drastycznie zmalazła. Potępił on zamach i następnie dostał się do senatu, gdzie został wybrany na Marszałka. Przez większość czasu nie pełnił jej funkcji, a zastępował go Wicemarszałek. Nieoczekiwanie 14.11.2016 ogłosił, że rezygnuje i zniknął. Aktualnei pojawia się od czasu do czasu, udzielając się publicznie.

5. Zdjęcia:

http://i.wnp.pl/d/08/83/55/088355_r0_620.jpg
Hutnik w zakładach Jutland and Mettalurgist

http://6.s.dziennik.pl/pliki/6853000/6853910-radoslaw-sikorski-nowym-marszalkiem-900-592.jpg
Jako Marszałek Senatu


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#4 2017-03-13

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Spis obywatelii pracujących w instytucjach publicznych

1.Imię i Nazwisko - Ozjasz Goldberg

2.Data otrzymania obywatelstwa - 24.09.2016

3.Funkcje:
- Sekretarz Kancelarii Prezydenta - 06.11.2016 - 28.12.2016
- Ambasador Republice Bialeńskiej - 17.12.2016 - 28.02.2017

4. Biografia - Ozjasz Goldberg przybył do nas we wrześniu. Zabrał się do ciężkiej pracy, żeby podnieść aktywność w państwie. W czasie zamachu zachował neutralność. Po wybore Stonogii naPrezydenta został sekretarzemjego kancelarii, gdzie dobrze się sprawował. Wybrany w grudniu na Ambasadora do Republiki Bialeńskiej. Pomimo tylu sukcesów, popadł w konflikt z Kierownikiem Resortu Spraw Gospodarki i Finansów i odszedł z kraju obrażając dawnego Kierownika. Aktualnie nie wiadomo gdziej est i co robi.

5. Zdjęcia:

http://paris.mfa.gov.pl/thumb/resource/1856e647-0a41-4da7-87f1-807c56698590:JCR?w=690&h=460
Podczas jednych z balów w Ambasadzie

http://4.s.dziennik.pl/pliki/6747000/6747222-.jpg
Podczas przemówień Prezydenta


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#5 2017-03-13

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Spis obywatelii pracujących w instytucjach publicznych

1.Imię i Nazwisko - Krowaj Mleczaj

2.Data otrzymania obywatelstwa - 06.11.2016

3.Funkcja - Sędzią Sądu Najwyższego - 10.11.2016 - 10.03.2017

4. Biografia - Krowaj Mleczajto przedstawiciel mniejszości żydowskiej w Suderlandzie. Nie wiadomo skąd przybył, ale wiadomo, że sprawa jego narodu jest mu najważniejsza. Dzięki tym staraniom został nominowany przez Prezydenta do Sądu Najwyższego. Niestetypo tej nominacji zapadł się pod ziemie i zniknął. Aktualnei nie jest już sędzia i nie wiadomo gdzie przebywa.

5. Zdjęcia:

http://5.s.dziennik.pl/pliki/3202000/3202477-purim-zydzi-izrael-swieto-643-474.jpg
Podczas jednego ze świąt

http://www.deon.pl/gfx/deon/pl/defaultaktualnosci/461/3825/1/d1509600086.jpg
Podczas przyjmowania Arcybiskupa Suderlandu


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#6 2017-03-13

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Spis obywatelii pracujących w instytucjach publicznych

1.Imię i Nazwisko - Arkadiusz Alviusz

2.Data otrzymania obywatelstwa - 30.11.2017

3.Funkcje:
- Sekretarz Kancelarii Prezydenta - 06.03.2017 - obecnie
- Wicemarszałek Senatu - 10.05.2017 - obecnie
- Senator IV Kadencji - 30.04.2017 - obecnie
- Kierownik Resortu Obronny Narodowej - 10.05.2017 - obecnie

4. Biografia - Najmłodszy obywatel. Przybył do kraju na zaproszenie Kierownika Resortu Gospodarki i Finansów. Początkowo niezbyt aktywny, ale od czasu zatrudnia go w Kancelarii Prezydenta bardziej aktywny. Za namową Prezydenta, kandydował do senatu gdzie uzyskał mandat. Został wybrany na urząd Wicemarszałka i stanowisko Kierownika Resortu Obronny Narodowej. Można go spotkać na ulicach miasta i w życiu społecznym państwa.

5. Zdjęcia:

https://bialykruk.pl/files/texts/img_2/900_premiera-utopia-5.jpeg
W czasie pracy

https://www.urm.lt/uploads/news/images/1020x540_ratio/77951_61c3d4341bdb1c3149cb2cd3ebf2c360.jpg
Po pracy


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo