#1 2017-08-08

Norbert Byfyj
Senator
Imię i nazwisko postaci: Norbert Rajmund Byfyj
Partia: PWS
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej:
Pracuje w:: PZPG, Park Prędkości, BMW
Reputacja :  [+ 11/ -2 ]

Projekt ustawy o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu.

Ustawa o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu. (KDODIS)
1    Ustawa reguluje tryb działania komisji KDODIS.
2    Komisja ta powołana jest do określonych spraw:
  a.    Obraża Republiki Suderlandu przez obce mocarstwa.
  b.    Skalowanie Republiki Suderlandu przez władze obcych mocarstw
  c.    Rozpowszechnienie niezgodnych z prawdą informacji o Republice Suderlandu.
3    Komisja zostaje powołana wraz z wprowadzeniem ustawy w życie.
4    W skład komisji może wchodzić maksimum 5 członków.
5    Członkami komisji są:
a.    Przedstawiciel sądu wybrany przez skład sędziowski.
b.    Kierownik Resortu do Spraw Zagranicznych.
c.    Obywatel wybrany przez Prezydenta Republiki Suderlandu.
d.    2 obywateli wybranych przez Senat.
6    Członek komisji nie może brać udziału w obradach jeśli:
a.    Posiada Obywatelstwo Państwa które jest celem obrad.
b.    Są udokumentowane dowody na przyjazne lub wrogie stosunki z celem obrad.
c.    Sprawa dotyczy występków członka komisji.
7     Komisja w piśmie do władz obcego mocarstwa, za zgodą Senatu i Prezydenta może użyć groźby względem innego mocarstwa.
8    Przed podjęciem jakichkolwiek działań względem obcego państwa przez komisję, zobowiązuje się ona upewnienie że obraża Suderlandu nie narusza wolności słowa w danym państwie w którym przedstawiono wpis.
9    Pracę komisji kontroluje Senat i Prezydent.


Nobert Byfyj - Senator V Kadencji Doktor Chemii

Offline

 

#2 2017-08-10

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekt ustawy o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu.

Czy aby projekt ten zbyt bardzo nie narusza suwerenności innych państw (art. 7)? Ponadto, nie sądzę by wtrącanie nosa w sprawy innych było dobrym pomysłem, a tym bardziej dobrze odbieranym przez zewnętrzny świat. Poza tym brakuje ochrony dobrego imienia wewnątrz Suderlandu, poprzez kontrolę wypowiedzi mieszkańców, gdyż ten aspekt jest bardziej znaczący dla naszej reputacji. Aczkolwiek uderzyłoby to w wolności obywatelskie.

Offline

 

#3 2017-08-20

Jeaherys von Razorin
Burmistrz Urniwande
Tytuł Szlachecki: von Razorin
nick na stronie głównej:
Pracuje w::
Reputacja :  [+ 9/ -9 ]

Re: Projekt ustawy o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu.

Ustawa o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu. (KDODIS)
1    Ustawa reguluje tryb działania komisji KDODIS.
2    Komisja ta powołana jest do określonych spraw:
    a.        Obraża Republiki Suderlandu przez obce mocarstwa.
    b.        Skalowanie Republiki Suderlandu przez władze obcych mocarstw
    c.        Rozpowszechnienie niezgodnych z prawdą informacji o Republice Suderlandu.
3    Komisja zostaje powołana wraz z wprowadzeniem ustawy w życie.
4    W skład komisji może wchodzić maksimum 5 członków.
5    Członkami komisji są:
    a.        Przedstawiciel sądu wybrany przez skład sędziowski.
    b.        Kierownik Resortu do Spraw Zagranicznych.
    c.        Obywatel wybrany przez Prezydenta Republiki Suderlandu.
    d.        2 obywateli wybranych przez Senat.
6    Przewodniczącym Komisji jest KRSZ.
7    Członek komisji nie może brać udziału w obradach jeśli:
    a.        Posiada Obywatelstwo Państwa które jest celem obrad.
    b.        Są udokumentowane dowody na przyjazne lub wrogie stosunki z celem obrad.
    c.        Sprawa dotyczy występków członka komisji.
8     Komisja w piśmie do władz obcego mocarstwa, za zgodą Senatu i Prezydenta może użyć groźby względem innego mocarstwa.
9    Przed podjęciem jakichkolwiek działań względem obcego państwa przez komisję, zobowiązuje się ona upewnienie że obraża Suderlandu nie narusza wolności słowa w danym państwie w którym przedstawiono wpis.
10    Pracę komisji kontroluje Senat i Prezydent.


Doktor Prawa

Offline

 

#4 2017-08-20

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Projekt ustawy o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu.

Poprawki Marszałka Senatu, zaproponowane na II sesji Senatu V kadencji:

I

Zmienić zapis

Art. 4. - W skład komisji może wchodzić 5 członków.

II

Zmienić zapis

Art. 5c. - Prezydent Republiki Suderlandu lub osoba przez niego wskazana

III

Dodać zapis

Art. 11. - Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#5 2017-08-20

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekt ustawy o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu.

Poprawki z Kancelarii Prezydenckiej, na II sesję Senatu V kadencji.
Poniżej zawarty jest poprawiony tekst projektu ustawy z pierwszego posta niniejszego tematu. Poprawiono: układ tekstu, oczywiste literówki, rozdziały, kolejność przepisów oraz odesłania do resortów.

USTAWA
z dnia
o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu (KDODIS)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Ustawa reguluje tryb działania komisji KDODIS.

     Art. 2. Komisja ta powołana jest do określonych spraw:
1) obrażania Republiki Suderlandu przez obce mocarstwa;
2) szkalowania Republiki Suderlandu przez władze obcych mocarstw
3) rozpowszechnienia niezgodnych z prawdą informacji o Republice Suderlandu.

Rozdział 2
Skład

     Art. 3. W skład Komisji może wchodzić maksimum 5 członków.

     Art. 4. Członkami komisji są:
1) przedstawiciel sądu wybrany przez skład sędziowski;
2) kierownik resortu do spraw zagranicznych;
3) obywatel wybrany przez Prezydenta Republiki Suderlandu;
4) 2 obywateli wybranych przez Senat.

     Art. 5. Członek komisji nie może brać udziału w obradach jeśli:
1) posiada obywatelstwo państwa, które jest celem obrad;
2) są udokumentowane dowody na przyjazne lub wrogie stosunki z celem obrad;
3) sprawa dotyczy występków członka komisji;

Rozdział 3
Tryb pracy

     Art. 6. Komisja w piśmie do władz obcego mocarstwa, za zgodą Senatu i Prezydenta może użyć groźby względem innego mocarstwa.

     Art. 7. Przed podjęciem jakichkolwiek działań względem obcego państwa przez komisję, zobowiązuje się ona do upewnienia, że obraza Suderlandu nie narusza wolności słowa w danym państwie w którym przedstawiono wpis.

     Art. 8. Pracę komisji kontroluje Senat i Prezydent.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

     Art. 9. Komisja zostaje powołana wraz z wprowadzeniem ustawy w życie.

Jednakże Kancelaria Prezydenta zauważa, że powyższa ustawa zawiera kilka istotnych wad i zaleca ostrożność. Mowa tu m.in. o pkt. 3 art. 2 oraz art. 7.

Ostatnio edytowany przez Ryszard Maj (2017-08-20 )

Offline

 

#6 2017-08-26

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Projekt ustawy o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu.

Poprawiona wersja ustawy zgodnie z poprawkami przegłosowanymi przez Senat

USTAWA
z dnia
o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu (KDODIS)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Ustawa reguluje tryb działania komisji KDODIS.

     Art. 2. Komisja ta powołana jest do określonych spraw:
1) obrażania Republiki Suderlandu przez obce mocarstwa;
2) szkalowania Republiki Suderlandu przez władze obcych mocarstw
3) rozpowszechnienia niezgodnych z prawdą informacji o Republice Suderlandu.

Rozdział 2
Skład

     Art. 3. W skład Komisji może wchodzić maksimum 5 członków.

     Art. 4. Członkami komisji są:
1) przedstawiciel sądu wybrany przez skład sędziowski;
2) kierownik resortu do spraw zagranicznych;
3) prezydent Republiki Suderlandu lub osoba przez niego wskazana;
4) 2 obywateli wybranych przez Senat.

     Art. 5. Członek komisji nie może brać udziału w obradach jeśli:
1) posiada obywatelstwo państwa, które jest celem obrad;
2) są udokumentowane dowody na przyjazne lub wrogie stosunki z celem obrad;
3) sprawa dotyczy występków członka komisji;

     Art. 6. Przewodniczącym Komisji jest KRSZ.

Rozdział 3
Tryb pracy

     Art. 7. Komisja w piśmie do władz obcego mocarstwa, za zgodą Senatu i Prezydenta może użyć groźby względem innego mocarstwa.

     Art. 8. Przed podjęciem jakichkolwiek działań względem obcego państwa przez komisję, zobowiązuje się ona do upewnienia, że obraza Suderlandu nie narusza wolności słowa w danym państwie w którym przedstawiono wpis.

     Art. 9. Pracę komisji kontroluje Senat i Prezydent.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

    Art. 10. Komisja zostaje powołana wraz z wprowadzeniem ustawy w życie.

    Art. 11. Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo