#1 2017-08-26

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Nowelizacja dekretu o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej

Nowelizacja dekretu o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej

Ustawa o dofinansowaniu pracy krajowej

USTAWA z dnia
o dofinansowaniu pracy krajowej


Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Niniejszy dekret wprowadza i reguluje pieniężne dotacje dla wydawnictw działających na terenie Republiki Suderlandu.

     Art. 2. 1. Jako wydawnictwo rozumie się każdą działalność polegającą na niejednokrotnym i zorganizowanym w czasie publikowaniu materiału tekstowego.
2. Nieistotne jest czy wydawnictwo ukazuje się regularnie bądź nie.

     Art. 3. Warunkiem objęcia programem wsparcia jest zarejestrowanie wydawnictwa w Państwowej Prasie, bądź innej instytucji o podobnym charakterze.

Rozdział 2
Ustalanie wysokości dotacji

     Art. 4. Jednokrotna dotacja przysługuje wydawnictwu za każdy wydany numer.

     Art. 5. Na potrzeby ustalenia wysokości dotacji za każdym razem bierze się pod uwagę:
1) czas jaki upłynął od ukazania się poprzedniego numeru;
2) ilość artykułów zawartych w numerze.

     Art. 6. Jeżeli od poprzedniego numeru upłynęło 5 lub mniej dni, dotację ustala się według poniższego wzoru:
1) do 3 artykułów: 2 000 (dwa tysiące) - 6 000 (sześć tysięcy) Koron Suderladzkich;
2) do 5 artykułów: 4 000 (cztery tysiące) - 12 000 (dwanaście tysięcy) Koron Suderladzkich;
3) do 8 artykułów: 8 000 (osiem tysięcy) - 22 000 (dwadzieścia dwa tysiące) Koron Suderladzkich;
4) do 10 artykułów: 12 000 (dwanaście tysięcy) - 28 000 (dwadzieścia osiem tysięcy) Koron Suderladzkich;
5) powyżej 10 artykułów: 20 000 (dwadzieścia tysięcy) - 40 000 (czterdzieści tysięcy) Koron Suderladzkich.

     Art. 7. Jeżeli od poprzedniego numeru upłynęło od 6 do 8 dni, dotację ustala się według poniższego wzoru:
1) do 3 artykułów: 4 000 (cztery tysiące) - 12 000 (dwanaście tysięcy) Koron Suderladzkich;
2) do 5 artykułów: 8 000 (osiem tysięcy) - 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące) Koron Suderladzkich;
3) do 8 artykułów: 16 000 (szesnaście tysięcy) - 44 000 (czterdzieści cztery tysiące) Koron Suderladzkich;
4) do 10 artykułów: 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące) - 56 000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) Koron Suderladzkich;
5) powyżej 10 artykułów: 40 000 (czterdzieści tysięcy) - 80 000 (osiemdziesiąt tysięcy) Koron Suderladzkich.

     Art. 8. Jeżeli od poprzedniego numeru upłynęło więcej niż 8 dni, dotację ustala się według poniższego wzoru:
1) do 3 artykułów: 3 000 (trzy tysiące) - 9 000 (dziewięć tysięcy) Koron Suderladzkich;
2) do 5 artykułów: 6 000 (sześć tysięcy) - 18 000 (osiemnaście tysięcy) Koron Suderladzkich;
3) do 8 artykułów: 12 000 (dwanaście tysięcy) - 33 000 (trzydzieści trzy tysiące) Koron Suderladzkich;
4) do 10 artykułów: 18 000 (osiemnaście tysięcy) - 42 000 (czterdzieści dwa tysiące) Koron Suderladzkich;
5) powyżej 10 artykułów: 30 000 (trzydzieści tysięcy) - 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) Koron Suderladzkich.

     Art. 9. Stawka dotacji jest jednakowa dla wszystkich wydawnictw.

     Art. 10. Dokładne stawki dotacji, mieszczące się w powyższych ramach, ustali na drodze rozporządzenia kierownik resortu od sprawy kultury.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe

     Art. 11  Dekret o dofinansowaniu prasy krajowej z 11 września 2016 roku, przestaje obowiązywać po wejściu ustawy w życie.

     Art. 12. Program finansowany jest ze środków skarbu państwa.

     Art. 13. 1. Nad programem czuwa kierownik resortu od spraw kultury i kierownik resortu od spraw finansów.
2. Do ich obowiązków zalicza się także obsługa programu, a w szczególności wypłacanie dotacji.

     Art. 13a. 1. Niniejsza ustawa jest wyłączna i kompleksowa w kwestii państwowych wynagrodzeń przysługującym wydawnictwom działającym na terytorium kraju.
2. Wyjątkiem są własne programy wprowadzane przez jednoosobowe organy państwowe, a także programy osób prywatnych, które nie korzystają z funduszy państwowych.

     Art. 13b. Informacje o wypłacaniu dotacji powinny być publicznie jawne.

     Art. 13c. Wszystkie zakresy w niniejszym dekrecie interpretuje się włącznie.

     Art. 14. Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.

     Art. 15. W ciągu tygodnia od wejścia w życie ustawy, kierownik resortu od spraw kultury powinien upewnić się, że stawki dotacji w rozporządzeniu o którym mowa w art. 10 odpowiadają nowym ustaleniom.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#2 2017-08-28

Hubert Michalczak
Prezydent Republiki Suderland
Reputacja :  [+ 3/ -0 ]

Re: Nowelizacja dekretu o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej

Jako Prezydent Republiki Suderlandu nie podpisuje tej ustawy, gdyż po konsultacjach uznałem, że trzeba zmienić wysokość wypłat dla osób które publikowały w czasie krótszym niż 5 dni i osób które publikowały artykuły w odstępie 8 dni i dłużej żeby nagrodzić aktywne numery.

Przesyłam do Senatu ponownie tą ustawę z poprawkami.

Hubert Michalczak


Hubert Michalczak - Prezydent Republiki Suderland Magister Prawa

Offline

 

#3 2017-08-31

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Nowelizacja dekretu o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej

Senat przyjął poprawioną ustawę, zaprezentowaną przez Pana.

Głosowanie


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo