#1 2017-08-31

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Ustawa o stosunkach Suderladzko-Koburdzkich

USTAWA
z dnia
o stosunkach Suderlandzko-Koburskich

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Księstwo Koburgii jest terytorium zależnym należącym do Republiki Suderlandu.

     Art. 2. Koburgia składa się z Koburgii Centralnej, Riegie i Floriandii.

Rozdział 2
Władza

     Art. 3. Koburgia zobowiązuję się podporządkować woli Senatu suderlandzkiego.

     Art. 4. Księstwo Koburgi jest monarchią dziedziczną.

     Art. 5. Władzę w Koburgi sprawuje Książę z dynastii Grenaldi. (Obecnie Juan Wilhelm Ludwik Grenaldi znany także jako Jeaherys von Razorin).

     Art. 6. Pod jurysdykcję Republiki Suderlandu zostają przekazane:
1) resort od spraw gospodarki i finansów;
2) resort od spraw zagranicznych.

     Art. 7. Obywatele Koburgi mają prawo do udziału w głosowaniu do senatu.

     Art. 8. Obywatele Koburgi nie mają prawa wyboru prezydenta Suderlandu.

   
Art. 9. Prezydent Suderlandu nie sprawuje kontroli nad Księstwem Koburgi, jego rolę pełni Jaśnie Oświecony Książe Koburgi, odnosząc się do konstytucji Księstwa Koburgii.

     Art. 10. Księstwo Koburgi posiada osobne Resorty:
1) resort od spraw wewnętrznych;
2) resort od spraw kultury.

     Art. 11. Władzę Sądowniczą sprawuje Sąd Najwyższy Suderlandu.

Rozdział 3
Armia Księstwa Koburgii

     Art. 12. Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Koburgi sprawuje Książę.

     Art. 13. Siły Zbrojne zostały zredukowane do:
1) siły lądowe:
     a) 2 dywizji piechoty zmechanizowanej;
     b) 1 dywizji pancernej;
2) siły powietrzne:
     a) 50 myśliwców wchodzących w skład Koburskiego Skrzydła Myśliwskiego;
     b) 1 dywizji powietrzno-desantowej;
     c) 1 dywizji rakietowej obrony powietrznej;
3) Marynarka Wojenna:
     a) 1 lekkiego Krążownika;
     b) 3 Niszczycieli;
     c) 2 fregat rakietowych;
     d) 2 okrętów podwodnych;
     e) 1 dywizji piechoty morskiej;
4) Odziały Specjalne:
     a) Gwardia Książęca.

Rozdział 4
Wzajemne zobowiązania

     Art. 14. Republika Suderlandu zobowiązuje się wraz z Książęcymi Siłami Zbrojnymi do obrony granic Księstwa Koburgi.

     Art. 14. 1. Republika Suderlandu zobowiązuje się przekazywać 2 mln Koron Suderlandzkich na rzecz skarbu Książęcego w celu rozwoju Koburgii co 30 dni.
2. Kierownik resortu od spraw gospodarki i finansów zobowiązuje się sprawdzać na co zostały wykorzystane przekazane środki.
3. W razie planowania większych inwestycji Książę Koburgi zobowiązuje się poinformować kierownika resortu od spraw gospodarki i finansów.

     Art. 15. Republika Suderlandu tworzy na swoim forum specjalne subforum dla Księstwa Koburgi, gdzie rolę administratora będzie pełnić sam Książę Koburgi.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

     Art. 16. Pierwszymi krokami jakie podejmą władze Koburgi po przywróceniu do życia będzie:
1) wybranie okresu Historycznego.
2) powołanie Konstytucji Księstwa.

     Art. 17. Oficjalną walutą Księstwa Koburgi staje się Korona Suderlandzka.

     Art. 18. Wyżej wymienionych stosunków nie można zmienić przez 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

     Art. 19. Po przeprowadzeniu procesu legislacyjnego Prezydent ma obowiązek ogłosić referendum nad całością ustawy


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo