#1 2016-09-24

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

V Sesja Senatu [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

Otwarcie Sesji Senatu i Rozpoczęcie Debaty nad ratyfikacją ustaw w okresie bezkrólewia.

[20:01:28] Marszałek Eberhard von Razorin: Sprawdzam obecność
[20:01:40 ] Minister Kusarigama: .
[20:08:19] Kanclerz Jenerał Sowiński: .
[20:11:53 ] Marszałek Eberhard von Razorin: Otwieram V Sesje Senatu w okresie bezkrólewia
[20:12:32] Marszałek Eberhard von Razorin: Przedstawiam Wysokiej Izbie Plan Dzisiejszych Obrad
[20:13:13] Marszałek Eberhard von Razorin: 1. Debata nad ratyfikacją Traktatu z Republiką Bialeńską
2. Ustawa o Reformie Rolnej
3. Ustawa o Krajowej Agencji Handlu Detalicznego (KAHD)
[20:13:27] Marszałek Eberhard von Razorin: Rozpoczynamy od Punktu Nr 1
[20:14:19] Marszałek Eberhard von Razorin: Zgodnie z Panującą Konstytucją do kompetencji Króla należy ratyfikacja umów międzynarodowych
[20:15:20] Marszałek Eberhard von Razorin: Jednak obecnie, nie ma żadnego organu pełniącego obowiązki Króla i jednocześnie zdolnego ratyfikować umowy międzynarodowe
[20:15:49] Marszałek Eberhard von Razorin: Stąd nasuwa się pytanie co z tym faktem zrobić ?
[20:16:12] Marszałek Eberhard von Razorin: Proponuje przenieść tą debatę na forum
[20:16:25] Marszałek Eberhard von Razorin: żeby każdy obywatel mógł się wypowiedzieć
[20:18:31] Kanclerz Jenerał Sowiński: za przeniesieniem\
[20:19:30] Marszałek Eberhard von Razorin: Jeśli nie ma sprzeciwu to przenoszę dyskusję na forum
[20:21:17] Minister Kusarigama: (y)
[20:21:20] Marszałek Eberhard von Razorin: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 1854#p1854


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#2 2016-09-24

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: V Sesja Senatu [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

Punkt Nr 2. Ustawa o Reformie Rolnej

[20:25:38] Marszałek Eberhard von Razorin: Debata rozpoczęta
[20:25:53] Marszałek Eberhard von Razorin: a my przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad
[20:26:07] Marszałek Eberhard von Razorin: 2. Ustawa o Reformie Rolnej
[20:26:46] Marszałek Eberhard von Razorin: Ze względu na obszerność tego dokumentu wysyłam Wysokiej Izbie linka do tego dokumentu
[20:28:11] Marszałek Eberhard von Razorin: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=299
[20:28:34] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy któryś z Senatorów chciałby zabrać głos?
[20:31:13] Marszałek Eberhard von Razorin: Jeśli nie ma żadnych uwag to przystępujemy do głosowania
[20:33:56] Marszałek Eberhard von Razorin: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 1856#p1856


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#3 2016-09-24

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: V Sesja Senatu [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

Punkt nr 3. Ustawa o Krajowej Agencji Handlu Detalicznego (KAHD)

[20:44:12] Marszałek Eberhard von Razorin: Głosowanie trwa
[20:48:17] Marszałek Eberhard von Razorin: a my przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad
[20:48:28] Marszałek Eberhard von Razorin: 3. Ustawa o Krajowej Agencji Handlu Detalicznego (KAHD)
[20:49:13] Marszałek Eberhard von Razorin: Projekt ustawy o powołaniu Krajowej Agencji Handlu Detalicznego (KAHD)
z dnia 14.09.2016 r.

Rozdział 1
Informacje porządkowe

     Art. 1. KAHD zajmuje się obliczaniem przychodów południolandzkich firm z handlu detalicznego.

     Art. 2. 1. KAHD jest własnością państwa.
2. KAHD podlega wszystkim przepisom związanym z działalnościami gospodarczymi, a w szczególności Królewskim Rejestrem Działalności.
Rozdział 2
Członkostwo

     Art. 3. 1. KAHD liczy 3 członków.
2. Jeden z członków KAHD pełni funkcje przewodniczącego, do których należy m.in. kierowanie pracami organu.

     Art. 4. KAHD nie może mieć w składzie 2 przedstawicieli tej samej firmy bądź podmiotów im podległym.

     Art. 5. 1. Członków KAHD wybiera minister właściwy do spraw gospodarki i finansów.
2. Ten sam minister wskazuje członka, który pełni funkcje przewodniczącego.

     Art. 6. 1. Członkowie KAHD wybierani są na 6 miesięczne kadencje
2. Liczba kadencji członków KAHD może być nieograniczona.

     Art. 7. Jeśli minister właściwy do spraw gospodarki i finansów bądź Kanclerz uzna, iż jeden z członków KAHD nie wywiązuje się odpowiednio z obowiązków może dać sprawę do senatu, gdzie przegłosowany zostanie jego następca bądź jego dalsza kadencja.

     Art. 8. 1. Członkiem KAHD nie może być:
1) Król
2) Kanclerz
2. Poza osobami wspomnianymi w ust. 1, członkiem KAHD może być każdy obywatel Południolandii.
Rozdział 3
Zadania członków

     Art. 9. 1. KAHD sporządza cotygodniowy raport każdej zarejestrowanej firmie prywatnej.
2. Wzór raportu ustala minister właściwy do spraw gospodarki i finansów.
3. Na podstawie raportu KAHD minister właściwy do spraw gospodarki i finansów wypłaca wynagrodzenia symbolizujące zarobki firmy.

     Art. 10. Członek KAHD musi być rzetelnym i uczciwym, nie zaniżać, ani nie zawyżać nikomu przychodów.

     Art. 11. Pensje członków KAHD podlegają Dekretowi o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych z dnia 12.09.2016.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe

     Art. 12. Rejestracji KAHD w Królewskim Rejestrze Działalności powinien dokonać przedstawiciel rządu.

     Art. 13. KAHD rozpoczyna oficjalne funkcjonowanie po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją
[20:49:39] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy Wnioskodawca Pan Brzęczyszkiewicz jest obecny na sali ?
[21:00:00] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy któryś z Senatorów chciałby coś powiedzieć ?
[21:00:37] Minister Kusarigama: za
[21:01:09] Marszałek Eberhard von Razorin: W takim razie przechodzimy do głosowania
[21:01:25] Marszałek Eberhard von Razorin: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 1861#p1861


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo