#1 2016-10-17

Karakal Stonoga
Sędzią Sądu Najwyższego
Imię i nazwisko postaci: Karakal Stonoga
Partia: Kongres Lewicy Demokratycznej
Tytuł Szlachecki: Stonoga
nick na stronie głównej: Karakal Stonoga
Pracuje w:: Dyrektor w: Filharmonia Narodowa Suderlandu.
Reputacja :  [+ 9/ -1 ]

Uchwały I Sesji Komitetu Krajowego Kongresu Lewicy Demokratycznej.

I
W związku z rozbiciem politycznym w kraju, Kongres Lewicy Demokratycznej jednogłośnie ustalił, że popieramy decyzję senatu dotyczącą Votum Nieufności wobec Kanclerza Józefa Sowińskiego.
II
Zważywszy na całą sytuację chaosu w polityce, Kongres Lewicy Demokratycznej przedstawia swój program ratowania kraju. Zgodnie z naszymi założeniami zostanie powołana Społeczna Rada Suderlandu składająca się z wszystkich obywateli naszego państwa. Miałaby ona charakter ustawodawczy. Powstałoby też jej ciało wykonawcze Komitet Wykonawczy Społecznej Rady Suderlandu. Składałby się on z:
Premiera, który spełniałby obowiązki szefa rządu i głowy państwa
Ministra Spraw Zagranicznych
Ministra Spraw Wewnętrznych
Ministra Polityki Społecznej
Ministra Gospodarki
Ministra do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Miałby też powstać trzy osobowy Trybunał Obywatelski, powołany przez rząd. Skład Trybunału zostałby wskazany przez Społeczną Radę Suderlandu i Suderlandzą Akademię Nauk.
III
Kongres Lewicy Demokratycznej potępia wszelkie zachowania antysemickie i będzie dążył do karania takich i sprawiedliwego wyegzekwowania roszczeń żydowskich.
IV
Kongres Lewicy Demokratycznej dostrzega zagrożenie jakie niesie Suderlandowi Front Narodowy Suderlandu. Dlatego oficjalnie potępiamy działalność tej partii i złożymy wniosek do odpowiedniego organu o jej delegalizacje.

Podpisano:
Komitet Krajowy Kongresu Lewicy Demokratycznej:
Członek: Karakal Stonoga
Członek: Kacper Kowalski


Karakal Stonoga - Sędzią Sądu Najwyższego Doktor Hab. Historii

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo