Z dnie 2 marca 2020 Hosting VGH.pl konczy dzialalnosc, dane stron zostana zabezpieczone, jesli chcesz przeniesc strone na swoj serwer lub ustawic przekierowanie napisz na pomoc@ehmediagroup.net

#1 2016-10-19

Otto van Jutland
Burmistrz Fejlesztel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: Bezpartyjny Ruch Ludu Hutników i Smoków
Tytuł Szlachecki: дворянин
nick na stronie głównej:
Pracuje w:: Prezes J&M, Generalny Inspektorat Ocalenia Narodowego
Reputacja :  [+ 11/ -6 ]

Dekret wewnętrzny oznajmujący stany osobowe Wojsk Suderlandu

Dekret wewnętrzny o stanie osobowym i zakresie obowiązków i zadań kadry dowódczej Sił Zbrojnych Królestwa Południolandii:

Art. 1

1. Siły Zbrojne Królestwa Południolandii dzielą się na:
a) Wojska Lądowe
b) Siły Powietrzne
c) Marynarkę Wojenną
2. Siły Zbrojne składają się z żołnierzy zawodowych jak i poborowych. Żołnierzami poborowymi zasilane są jednostki Marynarki wojennej jak i również Wojsk Lądowych. Siły powietrzne bazują na żołnierzach zawodowych.
3. W skład Wojsk Lądowych wchodzą:
a) piechota zmechanizowana i zmotoryzowana,
b) wojska obrony przeciwlotniczej
c) siły pancerne i pancerno-motorowe,
d) wojska chemiczne,
e) wojska inzynieryjne,
f) wojska łączności i informatyki,
g) jednostki wsparcia logistycznego,
h) wojska rakietowe i artylerii,
i) wojska aeromobilne,
4. W skład Sił Powietrznych wchodzą:
a) naziemne jednostki radiotechniczne,
b) wojska obrony przeciwlotniczej,
c) wojska lotnicze.
5. W skład Marynarki Wojennej wchodzą:
a) piechota morska,
b) siły przybrzeżne,
c) siły pełnomorskie,
d) siły lotnictwa morskiego.


Art 2.

1. Siły Zbrojne Królestwa Południolandii, bazują na wspóldziałaniu poszczególnych związków operacyjnych i taktycznych różnych części Sił Zbrojnych na szczeblu taktycznym i operacyjnym w małej, średniej jak i dużej skali, stosując technikę operacyjną i dostosowywując formy operacji do skali oraz rodzaju operacji.
2. Współpracę poszczególnych gałęzi Sił Zbrojnych zapewnić ma Hetmanat Wielki Koronny, w którego skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych wojsk składających się na Siły Zbrojne. Przewodniczącym jak i zarówno przedstawicielem Hetmanatu jest Hetman Wielki Koronny mianowany spośród spośród kadry oficerskiej przez Ministra Obrony Narodowej bądź Kanclerza, Wicekanclerzem lub ratyfikowany na podstawie głosowania Senatorskiego, w momencie braku obsadzenia powyższych stanowisk.
3. Hetman Wielki Koronny ustala skład Hetmanatu po rozpoczęciu swojej kadencji. Odwołany ze stanowiska zostać może poprzez ogłoszenie przez Senat wotum nieufności, bądź poprzez dymisję lub samoistne usunięcie ze stanowiska poprzez zrzeczenie się obywatelstwa lub zostania zdegradowanym do rangi szeregowca w związku z procesem sądowym.
4. Hetman Wielki Koronny odpowiada za stan armii Królestwa Południolandii, wydaje dyrektywy i składa do Senatu ustawy, mimo iż nie musi być senatorem. Wraz z Ministrem Obrony Narodowej i Kanclerzem bądź Wicekanclerzem  ustala on budżet przenaczony na rozwój i utrzymanie Sił Zbrojnych. Po uprzedniej konsultacji z Ministrem Obrony Narodowej i Kanclerzem bądź Wicekanclerzem otwiera przetargi techniczne związane z wojskowością, dokonuje modernizacji, zakupu oporządzenia i sprzętu dla Armii.
5. W razie braku wyłonienia Hetmana Wielkiego Koronnego jego funkcję aż do przynania tegoż urzędu sprawuje Minister Obrony Narodowej.


Art.3

1. Siły Królestwa Południolandii liczą 360 tysięcy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, z czego 40 tysięcy żołnierzy zawodowych i 320 tysięcy żołnierzy poborowych. Liczba ta może zostać zmieniona zgodnie z uchwałą wprowadzoną przez Senat.
2. Podział czynnych służbowo żołnierzy pomiędzy poszczególne rodzaje sił zbrojnych to:
1)  Wojska Lądowe - 200 tysięcy:
a) piechota zmechanizowana i zmotoryzowana - 110 tysięcy,
b) wojska obrony przeciwlotniczej - 25 tysięcy,
c) siły pancerne i pancerno-motorowe - 18 tysięcy,
d) wojska chemiczne - 4 tysiące,
e) wojska inzynieryjne - 15 tysięcy,
f) wojska łączności i informatyki - 4 tysiące,
g) jednostki wsparcia logistycznego - 10 tysięcy,
h) wojska rakietowe i artylerii - 6 tysięcy,
i) wojska aeromobilne - 8 tysięcy.
2)  Siły Powietrzne - 40 tysięcy:
a) naziemne jednostki radiotechniczne - 7 tysięcy,
b) wojska obrony przeciwlotniczej - 7 tysięcy,
c) wojska lotnicze - 26 tysięcy.
3)  Marynarka Wojenna - 120 tysięcy:
a) piechota morska - 50 tysięcy,
b) siły przybrzeżne - 20 tysięcy,
c) siły pełnomorskie - 30 tysięcy,
d) siły lotnictwa morskiego - 20 tysięcy.

Podpisano dnia 19 października 2016 roku
przez
Ministra Obrony Narodowej

http://i.imgur.com/pzjy5Zl.png


Profesor Prawa i Konstytualista
Masy Proletariatu łączcie się! Niech nasze uciśnienie będzie naszą siłą! Niech nasze ręce i umysły wolnymi będą od okowów burżuazyjnego wyzysku!
             
                                                     Sądzić będzie nas historia.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo