#1 2016-10-21

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

DEKRET WRON o powołaniu Frontu Narodowego

Deliland,
21.10.2016 r.
       
                                                                   DEKRET
                                       WOJSKOWEJ RADY OCALENIA NARODOWEGO

                                                     z dnia 21 października 2016 r.

     o powołaniu Frontu Narodowego jako powszechnej organizacji społecznej w służbie Ojczyzny

     Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy konstytucyjnej z dnia 20 października 2016 r., stanowi się co następuje:


ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE


Art. 1
Front Narodowy to powszechna organizacja społeczna, zrzeszająca wszystkich obywateli Suderlandu.

Art. 2
Członkostwo we Froncie Narodowym jest obowiązkowe i automatyczne.

ROZDZIAŁ 2
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW


Art. 3
Członek Frontu Narodowego zobowiązany jest do:
1) walki po stronie władz wojskowych o lepsze jutro;
2) wsparcia władz zmierzających do uchwalenia nowej konstytucji i przeprowadzenia wolnych wyborów;
3) włączenia się w dyskusję publiczną nad projektem konstytucji;
4) przestrzegania obowiązującego prawa i poszanowania porządku publicznego.

Art. 4
Członek Frontu Narodowego za swoją pracę na dobro Ojczyzny otrzymuje:
1) szacunek władz;
2) pensję w wysokości 300 Koron Królewskich na dzień.

Art. 5
1. Każdy członek Frontu Narodowego zostaje odznaczony Orderem Odrodzenia po uchwaleniu konstytucji i wybrania nowych władz.
2. Spraw związanych z Orderem Odrodzenia dopilnują nowe władze.

ROZDZIAŁ 3
ZNAKI SPECJALNE


Art. 6
Każdy członek Frontu Narodowego nosi jako część umundurowania na prawym ramieniu opaskę w barwach Suderlandu wraz z napisem "PATRIOTA".

Art. 7
Zawołanie i pozdrowienie członków Frontu Narodowego brzmi:
"JESTEM PATRIOTĄ SUDERLANDU! WALCZĘ Z WYWROTOWYMI REAKCJONISTAMI I UCHWALAM NOWĄ KONSTYTUCJĘ W IMIĘ PRZYWRÓCENIA PORZĄDKU!"

ROZDZIAŁ 4
KORPUS ELITARNY


Art. 8
Członkostwo w Korpusie Elitarnym Frontu Narodowego (dalej Korpus Elitarny) jest dobrowolne.

Art. 9
Korpus Elitarny stanowi trzon sił patriotycznych wśród Społeczeństwa Suderlandzkiego.

Art. 10
Bycie członkiem Korpusu Elitarnego oznacza:
1) cenienie dobra Ojczyzny ponad wszystko inne, a w tym własne interesy;
2) najwyższą możliwą formę poświecenia się w imię Suderlandu.

Art. 11
Korpus Elitarny sprawuje funkcje przywódcze w całej strukturze Frontu Narodowego.

Art. 12
Chęć dołączenia do Korpusu Elitarnego zgłasza się osobiście władzom WRON.

Art. 13
Członkowie Korpusu Elitarnego otrzymuję pensję w wysokości 500 Koron Królewskich na dzień.

                                                                                         Komisarz Ludowy WRON: Ryszard Maj

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo