#1 2016-10-22

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

DEKRET WRON ustalający specjalną ordynację wyborczą do Senatu....

Deliland,
22 października 2016 r.

                                                                   DEKRET
                                       WOJSKOWEJ RADY OCALENIA NARODOWEGO

                                                     z dnia 22 października 2016 r.

     ustalający specjalną ordynację wyborczą do Senatu w trybie natychmiastowym i wyjątkowym

ROZDZIAŁ 1
LISTY WYBORCZE


Art. 1.
1. Listy wyborcze składane są w odpowiednim temacie przez liderów partii uznanych za oficjalne.
2. W zastępstwie zgłoszenie może został złożone przez jakiegokolwiek członka partii.
3. Wzór listy wyborczej ustalony jest w załączniku.

Art. 2.
Okres składania list wyborczych rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem niniejszego dekretu i zamyka się na godzinę przed rozpoczęciem głosowania.

Art. 3.
1. Listy wyborcze mogą posiadać dowolną liczbę kandydatów.
2. Kandydaci nie muszą być członkami partii.
3. Kandydować można tylko z jednej listy.

ROZDZIAŁ 2
ORGANIZACJA WYBORÓW


Art. 4.
1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne.
2. Mandaty rozdziela się metodą D'Hondta.

Art. 5.
Organizacją wyborów zajmuje się WRON.

Art. 6.
Wybory obsługiwane są przez ankietę na forum.

Art. 7.
Datę wyborów określa WRON na drodze rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 3
PRAWO WYBORCZE


Art. 8.
Prawo wzięcia udziału w wyborach przysługuje każdej osobie posiadającą rangę obywatel.

Art. 9.
Z racji wyborów WRON może nadać tymczasowe obywatelstwo, na okres tygodnia, na drodze rozporządzenia.

Art. 10.
Użytkownicy posiadający rangę administrator traktowani są w odniesieniu do wyborów jako obywatele.

Art. 11.
Każdy wyborca może oddać głos na jednego kandydata z dowolnej listy wyborczej.

                                                                                         Komisarz Ludowy WRON: Ryszard Maj                                                                                                                                Załącznik
                                                                     WZÓR

Zgłoszenie Partii: ................................. (nazwa Partii)
Prezes Partii:       .................................
Lista kandydatów:
1...................
2...................
3...................
...
(kolejność ustala prezes)

Offline

 

#2 2016-10-23

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: DEKRET WRON ustalający specjalną ordynację wyborczą do Senatu....

Nowelizowano.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo