#1 2016-09-18

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Popisanie traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomat

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/23165/traktat550.jpeg
Popisanie traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Republiką Bialeńską a Królestwem Suderlandu.

TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
                                                  pomiędzy Republiką Bialeńską, a Królestwem Suderlandu

                                                                    zawarty w dniu 18 września 2016 r.
                                                                                w Delilandzie

                                                                      Wysokie Układające się Strony:

                                                                    Jego Ekscelencja Eddard Noqtern,
                                                     Minister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej,
                                           w imieniu Prezydenta Republiki Bialeńskiej Hewrteta Faradobusa
                                                                    oraz Republiki Bialeńskiej;

                                                                                  oraz

                                                               Jego Ekscelencja Józef Sowiński
                                                               Kanclerz Królestwa Suderlandu

                                                               Jego Ekscelencja Karakal Stonoga
                                                   Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Suderlandu,

                                                  w imieniu rządu, senatu i mieszkańców Królestwa Suderlandu;


           zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Bialeńskiej w Królestwie Suderlandu oraz przedstawicielstwa Królestwa Suderlandu w Republice Bialeńskiej.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów lub posłów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach gospodarki, nauki oraz kultury.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Minister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej,
/-/ Eddard Noqtern

http://s10.ifotos.pl/img/Podpis-XI_snrxhaq.png


Kanclerz Królestwa Suderlandu,
http://i.imgur.com/L7O7tgQ.png
http://i.imgur.com/Pxydv3L.png

Minister Spraw Zagranicznych Suderlandu,
http://i.imgur.com/dfvZfGs.png
Karakal Stonoga

Offline

#2 2016-09-18

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Re: Popisanie traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomat

Ja,
Kanclerz Królestwa Suderlandu Józef Sowiński
Podpisuje niniejszą traktat.

Offline

#3 2016-09-18

Karakal Stonoga
Sędzią Sądu Najwyższego
Imię i nazwisko postaci: Karakal Stonoga
Partia: Kongres Lewicy Demokratycznej
Tytuł Szlachecki: Stonoga
nick na stronie głównej: Karakal Stonoga
Pracuje w:: Dyrektor w: Filharmonia Narodowa Suderlandu.
Reputacja :  [+ 9/ -1 ]

Re: Popisanie traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomat

TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
                                                  pomiędzy Republiką Bialeńską, a Królestwem Suderlandu

                                                                    zawarty w dniu 18 września 2016 r.
                                                                                w Delilandzie

                                                                      Wysokie Układające się Strony:

                                                                    Jego Ekscelencja Eddard Noqtern,
                                                     Minister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej,
                                           w imieniu Prezydenta Republiki Bialeńskiej Hewrteta Faradobusa
                                                                    oraz Republiki Bialeńskiej;

                                                                                  oraz

                                                               Jego Ekscelencja Józef Sowiński
                                                               Kanclerz Królestwa Suderlandu

                                                               Jego Ekscelencja Karakal Stonoga
                                                   Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Suderlandu,

                                                  w imieniu rządu, senatu i mieszkańców Królestwa Suderlandu;


           zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Bialeńskiej w Królestwie Suderlandu oraz przedstawicielstwa Królestwa Suderlandu w Republice Bialeńskiej.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów lub posłów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach gospodarki, nauki oraz kultury.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Minister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej,
(MIEJSCE NA PODPIS)

Kanclerz Królestwa Suderlandu,
http://i.imgur.com/L7O7tgQ.png
http://i.imgur.com/Pxydv3L.png

Minister Spraw Zagranicznych Suderlandu,
Karakal Stonoga


Karakal Stonoga - Sędzią Sądu Najwyższego Doktor Hab. Historii

Offline

#4 2016-09-18

Eddard Noqtern
Gość zagraniczny
Reputacja :  [+ 5/ -0 ]

Re: Popisanie traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomat

Podpisuję niniejszy traktat w imieniu Prezydenta Republiki Bialeńskiej Hewreta Faradobusa jak i całej Republiki Bialeńskiej.

/-/ Eddard Noqtern

http://s10.ifotos.pl/img/Podpis-XI_snrxhaq.pngEkscelencje,

Podpisanie traktatu to pierwszy krok ku naszej współpracy. Kolejnym, równie ważnym będzie ratyfikacja go przez nasze władze ustawodawcze. W wypadku Republiki Bialeńskiej będzie to Parlament, w którym niezwłocznie przedłożę nasz Traktat. O efekcie - czyli ratyfikacji, bądź jej odrzuceniu będę notyfikować Waszem Ekcelencjom, jak tylko się to stanie. Liczę, że podobnie stanie się w Waszym państwie, w związku z czym będę czekać również na notyfikacje ze strony Waszych Ekscelencji.

Z poważaniem,


Eddard Noqtern -Premier Królestwa Hasselandu, Mer Shimontsen, Maduraj Razuri
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.

Offline

#5 2016-09-18

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Re: Popisanie traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomat

Obywatele! Oto jedno z zadani postawione przedemną przez śp. Króla Krzysztofa I zostało wykonane.
Przyjmując na swoje barki obowiązki Kanclerza Królestwa Suderlandu za główny cel swojej polityki uznałem, że najwarzniejszą sferą polityki Naszej ojczyzny musi być uznanie Nas przez inne państwa. Początki naszej polityki zagranicznej były trudne. Powodem tego było, właściwie brak jakiegokolwiek doświadczenia dyplomatycznego i zmiany wielu zasad etykiet, które wraz z nastaniem ery izolacjonizmu naszego państwa zostały wymazane z pamięci. Działania podejmowane przez ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych- Jeaherysa von Razorina- uważane były za karkołomne a jego czyny za Syzyfową Pracę. Być może i tak było, lecz pierwsze wzmianki na arenie międzynarodowej były właśnie skutkiem działalności ww. ministra.

Jednak dzisiaj, pomimo wcześniejszych problemów polityka zagraniczna Królestwa może uznać za swój wielki sukces podpisanie jakże ważnego dla naszego państwa traktatu z Republiką Bialeńską- jednym z mocarstw na arenie mikronacyjnej.  Da nam to nie tylko poszerzenie granic rozwoju jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale również coraz szersze perspektywy utworzenia silnego i dobrze zorganizowanego państwa.

Nie możemy jednak spocząć na laurach. Musimy dalej wytrwale pracować aby Królestwo Suderlandu mogło znów dążyć do potęgi zarówno ekonomicznej jak i kulturowej. trzeba powiedzieć więcej. Należy zdwoić wysiłki aby podobne traktaty mogły zostać podpisane z innymi państwami.

Offline

#6 2016-09-19

Eddard Noqtern
Gość zagraniczny
Reputacja :  [+ 5/ -0 ]

Re: Popisanie traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomat

Mam nadzieję, że podpisanie traktatu nie będzie celem, a jedynie możliwością do dalszej współpracy pomiędzy naszymi państwami. Z samego traktatu nie wynika de facto nic. Dopiero dalsza działalność - wysłanie ambasadorów, wspólne projekty, wizyty mogą przynieść realnie wymierne efekty.


Eddard Noqtern -Premier Królestwa Hasselandu, Mer Shimontsen, Maduraj Razuri
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.

Offline

#7 2016-09-24

Eddard Noqtern
Gość zagraniczny
Reputacja :  [+ 5/ -0 ]

Re: Popisanie traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomat

Traktat został ratyfikowany przez Parlament Republiki Bialeńskiej.


Eddard Noqtern -Premier Królestwa Hasselandu, Mer Shimontsen, Maduraj Razuri
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.

Offline

#8 2016-11-05

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Popisanie traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomat

Traktat został ratyfikowany przez Parlament Republiki Suderland.

Ostatnio edytowany przez Fryderyk Marks (2016-11-05 )


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo