#1 2016-11-17

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

I Zebranie Senackiej Komisji Społecznej [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

Wybór eksperta do Komisji Społecznej

[2016-11-16 17:59:29] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Sprawdzam obecność
[2016-11-16 17:59:36] Senator Sebastian Kucharski: .
[2016-11-16 18:00:04] Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów Kurasigma Zjawa: .
[2016-11-16 18:01:02] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: .
[2016-11-16 18:01:22] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Przechodzimy do obrad Komisji
[2016-11-16 18:01:28] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: 1. Wybór eskperta
[2016-11-16 18:03:04] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Tak jak wcześniej rozmawialiśmy w Komisji powinien być Przedstawiciel Mniejszości Żydowskiej
[2016-11-16 18:03:09] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Czy są inne kandydatury?
[2016-11-16 18:06:35] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Wobec braku innych kandydatów
[2016-11-16 18:06:55] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Kto jest za kandydaturę Krowy Mleczaja na funkcje eksperta w Komiji Społecznej?
[2016-11-16 18:07:23 | Edytowano 18:08:32] Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów Kurasigma Zjawa: ja
[2016-11-16 18:10:17] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: wstrzymuję się
[2016-11-16 18:10:38] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Za
[2016-11-16 18:11:56] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Koniec głosowania
[2016-11-16 18:11:58] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: 2 za
[2016-11-16 18:12:00] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: 1 wstrzymał się
[2016-11-16 18:12:03] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: 1 nie oddał głosu
[2016-11-16 18:12:21] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Krowaj Mleczaj został wybrany do Komisji Społecznej


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#2 2016-11-17

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: I Zebranie Senackiej Komisji Społecznej [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

Dyskusja nad temat Ustawy o zakazie aborcji

[2016-11-16 18:12:35] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: 2. Ustawa antyaborcyjna - poprawki
[2016-11-16 18:12:56] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=336
[2016-11-16 18:13:00] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Treść ustawy
[2016-11-16 18:13:06] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Ktoś chciałby zabrać głos?
[2016-11-16 18:14:13] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: Mogę?
[2016-11-16 18:14:24] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Tak
[2016-11-16 18:14:40] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: W artykule pierwszym
[2016-11-16 18:14:46] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: podpunkcie 4
[2016-11-16 18:14:55] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: widnieje zdanie "Zwiększenie liczby urodzić w państwie."
[2016-11-16 18:15:02] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: jest tu błąd
[2016-11-16 18:15:14] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: A widzę
[2016-11-16 18:15:31] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: winno być "Zwiększenie liczby nowonarodzonych dzieci w państwie"
[2016-11-16 18:15:37] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: aby nie było kłopotu
[2016-11-16 18:16:22] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Błąd został poprawiony
[2016-11-16 18:16:37] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: Artykuł 3 swoim brzmieniem uderza w godność kobiet
[2016-11-16 18:16:45] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: gdyż odnosi się do nich jak do przedmiotu
[2016-11-16 18:16:55] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: "Na cele zakazu aborcji przeznaczone są:"
[2016-11-16 18:17:24] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: przeznaczyć to można drogi senatorze bydło na mięso
[2016-11-16 18:17:55] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: Winno być: "Aborcja obowiązuje:"
[2016-11-16 18:18:13] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: w tym samym artykule również mamy błąd
[2016-11-16 18:18:20] Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów Kurasigma Zjawa: jakie drogi ?
[2016-11-16 18:18:30] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: w wyjątku podpunktu 2
[2016-11-16 18:19:29] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: i teraz, czy odnosi się on jedynie do zwierząt
[2016-11-16 18:19:34] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: czy również ludzi?
[2016-11-16 18:20:11] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Tylko ludzi
[2016-11-16 18:20:36] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: A więc forma ta "1) Wszystkie matki w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym
2) Wszystkie samice zwierząt w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.
  2. Z wyjątkiem
1) Matek, które przeprowadziły aborcję w okresie miesiąca od wprowadzenie ustawy w życie. "
[2016-11-16 18:20:42] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: jest niepoprawna
[2016-11-16 18:21:51] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: winno być:"
1) Wszystkie matki w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym;
1.1) Nie dotyczy matek, które przeprowadziły aborcję w okresie miesiąca od wprowadzenie ustawy w życie.
2) Wszystkie samice zwierząt w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.  "
[2016-11-16 18:22:39] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: idąc dalej
[2016-11-16 18:22:50] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: w art 6 znów znajdujemy błąd
[2016-11-16 18:24:50] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland:  "Art. 6.1 Przewidziane są odszkodowania dla rodzin, w których:
1) urodzi się dziecko (lub dzieci) upośledzone
2) urodzi się dziecko ( lub dzieci) które umrze po narodzinach
3) urodzi się dziecko (lub dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną
4) Matka umrze, a dziecko przeżyje.
5) Matka i dziecko umrą.
6.2. Z wyjątkiem:
1) Dzieci z gwałtów "
[2016-11-16 18:24:59] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: tak winno to poprawnie wyglądać
[2016-11-16 18:25:26] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: "Rozdział 4
Kontrolę rodzenia nowych obywateli przez organy państwowe."
[2016-11-16 18:25:31] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: winno być "Kontrola"
[2016-11-16 18:25:59] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland:   "Art. 9 Każda ciąża będzie pod kontrolą państwa, dla zapewnienia stabilnej sytuacji materialnej nowych obywatelii. "
[2016-11-16 18:26:06] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: Obywateli przez jedno 'i'
[2016-11-16 18:26:37] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: rozdział 5'ty
[2016-11-16 18:26:41] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: znów błąd
[2016-11-16 18:26:51] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: winno być "Zwiększenie liczby nowonarodzonych dzieci w państwie"
[2016-11-16 18:27:00] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: i tu art10
[2016-11-16 18:27:05] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: "Art. 10 Celem ustawy jest zwiększenie urodzeń dzieci w państwie. "
[2016-11-16 18:27:37] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: forma poprawna -> "Art. 10 Celem ustawy jest zwiększenie liczby nowonarodzonych dzieci w państwie."
[2016-11-16 18:27:53] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: rozdział 6
[2016-11-16 18:27:58] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: " Art. 11 Osoby, które świadomie lub nieświadomie złamały prawo, zostaną ukaraną."
[2016-11-16 18:28:04] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: Ukarane, nie ukaraną
[2016-11-16 18:29:22] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: art 11 "Lekarze, zachęcających i dokonujących aborcji. "
Winno być "Lekarze zachęcający i dokonujący aborcji"
[2016-11-16 18:29:56] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: to zdaje się być wszystko co wyłapałem przy pierwszym czytaniu
[2016-11-16 18:30:04] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: Dziękuję za udzielenie mi głosu.
[2016-11-16 18:30:59] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: nowo narodzonych piszemy odzielnie
[2016-11-16 18:31:01] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Dziękuje
[2016-11-16 18:31:08] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos?
[2016-11-16 18:32:17] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Przejdziemy więc do głosowania nad poprawioną wersją ustawy
[2016-11-16 18:32:44] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem i skierowaniem na II czytanie do senatu ustawy zakazującej aborcji?
[2016-11-16 18:32:55] Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów Kurasigma Zjawa: za
[2016-11-16 18:33:30] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: przeciw
[2016-11-16 18:33:40] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Za
[2016-11-16 18:33:55] Senator Sebastian Kucharski: przeciw
[2016-11-16 18:35:20] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Panie Krowaj Mleczaj, prosimy o oddanie głosu
[2016-11-16 18:36:15] Sędzia Sądu Najwyższego Krowaj Mlecznaj: przeciw
[2016-11-16 18:36:30] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: 3 przeciw
[2016-11-16 18:36:31] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: 2 za
[2016-11-16 18:36:37] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Projekt trafia do kosza


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#3 2016-11-17

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: I Zebranie Senackiej Komisji Społecznej [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

Dyskusja na temat 27 listopada 2016

[2016-11-16 18:37:15] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: 3. Plany na 27 listopada
[2016-11-16 18:37:56] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Jakie macie pomysły na 27 listopada w półrocze i wyjścia z izolacji naszego kraju
[2016-11-16 18:38:28] Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów Kurasigma Zjawa: zalatwie alko
[2016-11-16 18:38:58] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Więc browar załatwi zaopatrzenie
[2016-11-16 18:39:04] Prezes Sądu Najwyższego Otto van Jutland: możnaby zorganizować defiladę
[2016-11-16 18:39:34] Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów Kurasigma Zjawa: elektrownia atomowa zorganizuje pokaz sztucznych ogni
[2016-11-16 18:39:50] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Defiladą zajmuje się Resort Obronny Narodowej
[2016-11-16 18:40:11] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Ja jako Kierownik Resortu Kultury mogę zorganizować jakieś konkursy
[2016-11-16 18:42:11] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Podsumowując
[2016-11-16 18:42:24] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Browar i Elektrownia Atomowa zrobi festyn
[2016-11-16 18:42:42] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Proponuje, żeby każdy mógł zwiedzać miejsca niedostępne dla zwykłych ludzi
[2016-11-16 18:42:57] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: I na koniec pokaz sztucznych ogni
[2016-11-16 18:43:21] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: I może Pan, Panie Zjawo jakiś gatunek piwa z tego wydarzenia sporządzić
[2016-11-16 18:43:34] Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów Kurasigma Zjawa: imperial browar tartak elektrownia i fabryka lot otwarte dla wszystkich w ten dzień
[2016-11-16 18:43:47] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Dobrze, zajmie się Pan tym
[2016-11-16 18:44:04] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Będzie Pan opisywał co się tego dnia i oddanej godzinie działo
[2016-11-16 18:44:44] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Plan wydarzeń może sam pan stworzyć tylko na zakończenie ma być pokaz sztucznych ogni
[2016-11-16 18:45:10] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Sąd Najwyższy również otworzy swoje drzwi dla zwykłych osób
[2016-11-16 18:45:28] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Może również do czego czasu powstania stała siedziba.
[2016-11-16 18:46:28] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: A Resortu Kultury i Oświecenia przygotuje konkursy, koncerty i otworzy muzeum ze specjalną wystawą z okazji rocznicy
[2016-11-16 18:46:34] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Ktoś chciałby coś dodać?
[2016-11-16 18:46:48] Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów Kurasigma Zjawa: [16 listopada 2016 18:44] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks:

<<< Będzie Pan opisywał co się tego dnia i odanej godzinie działohttp://vignette3.wikia.nocookie.net/kiepscy/images/3/3f/Siara.gif/revision/latest?cb=20160605170438
[2016-11-16 18:51:11] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Ma Pan 12 dni
[2016-11-16 18:51:15] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Zdąży Pan
[2016-11-16 18:52:04] Kierownik Resortu Kultury i Oświecenia Fryderyk Marks: Postanowione. Dziękuje wszystkim na obecność


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo