#1 2017-03-27

AkaAncht
Obywatel
Imię i nazwisko postaci: AkaAncht Bazarski
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: AkaAncht
Pracuje w::
Reputacja :  [+ 6/ -6 ]

USTAWA o policji z dnia 12 stycznia 2017

http://i.imgur.com/QzcXLyL.jpg
                                                                                Ustawa o Policji


USTAWA z dnia 12 stycznia 2017
o Policji

Rozdział 1
Przepisy Ogólne


Art.1
Policja ma za zadanie pilnować porządku na terenie Republiki Suderlandu oraz ochraniać jej obywateli.

Art. 2.
Centralnym organem administracji resortu, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy Kierownikowi Resortu Spraw Wewnętrznych.

Art. 3
Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji.

Art. 4;
W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Policji, do czasu powołania nowego komendanta, pełni jeden z jego zastępców na okres nie dłuższy niż  miesiąc.

Art. 5.
W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta,  na okres nie dłuższy niż 2 miesięce, powierza pełnienie jego obowiązków przez zastępce .

Rozdział 2
Rangi i Wydziały w Policji:

1. Krajowe kierownictwo policji
-Komendant Główny Policji
-Zastępca Komendanta Głównego Policji

2. Porządkowe kierownictwo policji
-Nadoficer Porządkowy
-Oficer Porządkowy

3.Wydział Śledczy
-Inspektor naczelny
-Inspektor
-Podinspektor

4. Policjanci :
-Komisarz Policji
-Oficer Policji
-Policjant

Art.1
Kierownictwo porządkowe Policji pilnują porządku na forum Suderlandu:
a) Objęte kontrolą kierownictwa porządkowego są kategorie: Społeczeństwo i Codzienność.
b)Nadoficer Porządkowy pilnuje porządku w określonej kategorii
c) Oficer Porządkowy pilnuje porządku w określonym subforum

Art. 2
Wydział śledczy zajmuje się prowadzeniem dochodzeń kryminalnych:
a) Inspektor Naczelny przydziela sprawy poszczególnym inspektorom i koordynuje ich działania
b) W każdym śledztwie bierze udział 1 Inspektor, 1 podinspektor oraz policjanci.
c) W bardziej zawiłych sprawach możliwa jest pomoc dodatkowych inspektorów i podinspektorów. W takich przypadkach Inspektor Naczelny wyznacza inspektora, który będzie prowadził śledztwo

Art. 3
Policjanci pełnią funkcje pomocniczą w Wydziale Śledczym:
a) Kontrolę nad Policjantami sprawuje Komisarz Policji
b) Komisarz Policji podlega bezpośrednio Inspektorowi Naczelnemu
c) Oficer Policji kieruje poczynaniami policjantów podczas dochodzenia.
d) Oficer Policji ma obowiązek wypełniać polecenia kierującym śledztwem Inspektorów

Rozdział 3:
Aresztowania
Inspektor Prowadzący Śledztwo za zgodą Inspektora Naczelnego ma prawo aresztować podejrzanego na niedużej niż 24h:
a) KGP może (za zgodą Sądu Najwyższego) przedłużyć ten okres do 72h.
b) Jeśli podejrzany pełni urząd Senatora, przed jego aresztowaniem Sąd Najwyższy musi uchylić jego immunitet. O uchylenie immunitetu wnosi Komendant Główny Policji na prośbę Inspektora Prowadzącego Śledztwo.

Rozdział 4
Powoływanie Policjantów:

Art. 1.
Komendanta Głównego Policji powołuje na wniosek Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych Senat Republiki Suderlandu

Art. 2.
Zastępcę Komendanta Głównego Policji, Nadoficerów Porządkowowych, Inspektora Naczelnego i Komisarza Policji mianowani są na wniosek KGP przez Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych.

Art. 3.
Pozostali funkcjonariusze policji mianowani są przez KGP na wniosek kierowników poszczególnych wydziałów.

Rozdział 5
Postanowienia Końcowe

Ustawa wchodzi w życie wraz z zatwierdzeniem jej przez Senat


Doktor Hab. Informatyki

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo