Z dnie 2 marca 2020 Hosting VGH.pl konczy dzialalnosc, dane stron zostana zabezpieczone, jesli chcesz przeniesc strone na swoj serwer lub ustawic przekierowanie napisz na pomoc@ehmediagroup.net

#1 2017-04-01

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Głosowanie nad statutem ASS/SAS

Czy jesteś za przyjęciem statutu w obecnej formie?

Art.1
1.Suderlandzka Agencja Sportowa (w skrócie SAS) jest organizacją zrzeszająca ludzi związanych ze sportem na terenie Republiki Suderlandu.
2.SAS jest organizacją apolityczną i niezależną od władz państwowych
3. Zadaniem SAS jest prowadzenie i nadzorowanie rozgrywek sportowych, propagowanie idei sportu na terenie Republiki Suderlnadu oraz prowadzenie wszelkich innych działań związanych ze sportem
4. Siedzibą SAS jest Deliland
Art.2
1.Na czele SAS stoi Prezes.
2. Prezes jest wybierany na 5 miesięczną kadencje przez członków Zarządu Sportowego
3. Do zadań Prezesa należy:
a) Koordynowanie działań organizacji
b) Reprezentowanie organizacji wśród innych v-nacji
c) Inne zadania powierzone mu przez Zarząd Sportowy
4. W przypadku jego nieobecności jego obowiązki sprawuje Wiceprezes
Art. 3
1. Zarząd Sportowy jest organem ustawodawczym i kontrolującym SAS
2. Zarząd Sportowy składa się z wszystkich członków SAS
3. Obrady Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes
4. Zarząd Sportowy przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów
5. Do zadań Zarządu Sportowego należy:
a) Obsadzanie i Kontrola najważniejszych stanowisk w SAS (Prezesa, trenera reprezentacji narodowej, delegaci MUP-u itp.)
b) Podejmowanie najważniejszych decyzji w sprawie dalszego rozwoju Agencji
Art.4
1. Członkiem SAS może zostać każdy obywatel Republiki Suderlandu
2. Decyzje o przyjęciu nowego członka w szeregi SAS podejmuje Prezes
Art. 5
1. Zmiana statusu następuje w głosowaniu Zarządu Sportowego większością 2/3 głosów
2. Pierwszym Prezesem SAS zostaje Eberhard von Razorin
3. Status wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zgromadzenia Ogólne


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#2 2017-04-01

Filip Lotnik
Prezydent Okręgu Deliland
Imię i nazwisko postaci: Filip Lotnik
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: brak
nick na stronie głównej: Filip Lotnik
Pracuje w:: Tygodnik Co w kraju piszczy, menedżer klubu Kartuzja Spotic, prezes Senator III i IV Kadencji, Komendant Główny Policji
Reputacja :  [+ 32/ -68 ]

Re: Głosowanie nad statutem ASS/SAS

Za


Filip Lotnik - Prezydent Miasta Delilandu Doktor Hab. Historii
Nie chodzi o wygraną, chodzi o przegraną przeciwnka.

Offline

 

#3 2017-04-01

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Głosowanie nad statutem ASS/SAS

za

 

#4 2017-04-02

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowanie nad statutem ASS/SAS

Za


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#5 2017-04-02

Grzegorz Brzęszczykiewicz
Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych
Imię i nazwisko postaci: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: -brak-
nick na stronie głównej: Mykko
Pracuje w:: Kierownik w RSZ, prezes PSNiG, właściciel Nafciarzy Jassena, prezes PRS, senator II, III i IV kadencji
Reputacja :  [+ 16/ -2 ]

Re: Głosowanie nad statutem ASS/SAS

Za


Grzegorz Brzęczyszykiewicz - Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych Doktor Hab. Spraw Społecznych
Ostatni będą pierwszymi i vice versa

Offline

 

#6 2017-04-03

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowanie nad statutem ASS/SAS

Wyniki głosowania
4 za
0 sprzeciw
0 wstrzymało się od głosu

Statut został przyjęty


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo