#1 2016-07-08

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Sesja Nadzwyczajna

http://i.imgur.com/rsmKpcV.png
http://i.imgur.com/RgY6J5J.png
http://i.imgur.com/gEYb0aT.png
http://i.imgur.com/5hzrWJ7.png


                                                       Dekret Królewski

W związku z szerzeniem się anarchii, brakiem możliwości obronnymi bez wielkich strat militarnych w wypadku ataku nadzwyczajnego, niemożności zachowania bezpieczeństwa Królestwu Południolandii na rozkaz Jego Królewskiej Mości po odpowiednich konsultacjach z Kanclerzem Królewskim, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwem Obrony Narodowej podjęto decyzję o zwołaniu Sesji Nadzwyczajnej począwszy od dnia 9 Lipca roku Pańskiego 2016 od godziny 20:00 czasu lokalnego. Obecność senatorów na sali plenarnej obowiązkowa. Oprócz tego na sesji tej głos zostanie udzielony obywatelom Królestwa. Na czas obrad będzie obowiązywał Podstawowy Kodeks Senacki.


http://i.imgur.com/BejtySt.pnghttp://i.imgur.com/X84PDAg.pnghttp://i.imgur.com/uhh95hX.pnghttp://i.imgur.com/68qCM4K.pnghttp://i.imgur.com/FLedVzH.png

Offline

 

#2 2016-07-09

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Jego Królewska Mość Królu Południolandii etc.etc. Krzysztofie I,
Wysoka Izbo,
Wasza Ekscelencjo Kanclerzu,

Otwieram Sesję Nadzwyczajną Senatu{uderza trzy razy laską marszałka} I Kadencjii Sesji Senatu za panowania Jego Królewskiej Mości Króla Południolandii etc.etc. Krzysztofa I roku pańskiego 2016. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela rządu i przedstawienie powodów Sesji Nadzwyczajnej.

 

#3 2016-07-10

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Dziękuje za rozpoczęcie Sesji przez Wicemarszałka. Zewzględu na problemy zdrowotne, jak i moją chwilową niedyspozycje (ograniczony dostęp do internetu) proszę Wicemarszałka Kusarigame o poprowadzenie tejże Sesji (do 15.07 kiedy wrócę do Stolicy).


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#4 2016-07-11

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Wysoka Izbo!
Panie Marszałku!
Szanowni Państwo,

Sesja Nadzwyczajna Senatu Królestwa Południolandii została zwołana z dwóch powodów: pierwszym jest akt uniii z Królestwem Wunikunu, a drugą sprawą jest konieczność stworzenia Konstytucji Połączonych Królestw. Dlatego, drodzy senatorowie chciałbym rozpocząć obrady od pierwszej kwestii czyli Unii z Królestwem Wunikunu.

Offline

 

#5 2016-07-11

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Pierwsze czytanie tekstu Akty Unii

Umowawa o utworzeniu unii

zawarta między Królestwem Wunikunu a Królestwem Południolandii

Podpisaną w Królewskim mieście Casadelli, stolicy Wunikunu dnia xxx xxx xxx.

Jego Królewska Mość Henryk Wespucci
w imieniu Królestwa Wunikunu

Jego Królewska Mość Krzysztof I
w imieniu Królestwa Południolandii
reprezentowany przez:
1. xyz- ktoś coś
2. xyz- ktoś coś
zawierają niniejszą umowę:Artykuł 1
1. Królestwo Wunikunu na czas trwania umowy jednoczy się w unię z Królestwem Południolandii na warunkach określonych w umowie.
2. Obie strony mogą odstąpić od umowy powiadamiając przy tym druga stronę 14 dni przed planowanym zerwaniem umowy.
Artykuł 2
1. Na terenie całej unii panują:
-ten sam język
-ta sama waluta
-to samo prawo
-ten sam parlament
-ta sama polityka zagraniczna
-to samo wojsko
-to samo obywatelstwo
-ta sama strona/forum/chat
2. W następnych artykułach zostaną szczegułowo określone wszystkie punkty współracy
Artykuł 3
Językiem urzędowym którym posługiwać się będą urzędnicy na terenie całej unii jest język polski.
Artykuł 4
1. Na terenie całej unii będzie panować ta sama waluta- korona królewska.
2. Nad obiegiem pieniądza na terenie obu państ czuwać będzie Narodowy Bank Południolandii i ministerstwo finansów Południolandii.
Artykuł 5
1. Prawo Południolandii jest prawem Królestwa Wwunikunu.
2.1. Od art. 5 punktu 1 Wunikun moze odejść tylko wtedy gdy:
a) daną ustawę zakwestionuje król Wunikunu
b) dana kwestia będzie niezgodna z niniejszą umową i/lub będzie naruszać konstytucje obu królestw
c) zakwestionuje ją trybunał unijny.
2.2. Artykuł 5 punkt 1 nie dotyczy konstytucji królestw które działają tylko na terenach danych krajów.
Artykuł 6
1. Organem władzy ustawodawczej na terenie obu królestw jest senat królestwa Południolandii.
2. W senacie musi zasiadać od 1 do 2 senatorów Wunikuńskich nie zzeszonych w żadnej partii Południolandzkiej.
3. Państwa wybierają swoich senatorów według swoich konstytucji/ustaw wyborczych.
4. Wyboru dokonują osoby zapisane w spisie mieszkańców danego państwa.
6. Nad przebiegiem wyborów czuwają niezależne komisje wyborcze.
Artykuł 7
Minister spraw zagraniczych Południolandi jest ministrem spraw zagraniczych Wunikunu i podlega królowi Wunikunu.
Artykuł 8
1. Granic unii strzegą wojska Południolandii i Wunikunu ze wspólnym dowudztwem:
-minister obrony narodowej Południolandii lub osoba przez niego wyznaczona
-dowudzca rodzajów sił zbrojnych Wunikunu lub inny dowudzca wojsk Wunikuńskich
2. Armia podlega zwierzchnictwu obu królów.
Artykuł 9a
Obywatele Królestwa Wunikunu są obywatelami Królestwa Południolandii, a obywatele Królestwa Południolandii są obywatelami Królestwa Wunikunu
Artykuł 9b
Obywatele i mieszkańcy danego państwa są poddanymi danego króla.
Artykuł 10
1. Jedna ze stron zobowiązuje się udostępnic część forum i storny na rzecz drugiej. Tym samym osoby wyznaczone przez drugą stronę mają dostać status moderatora/administratora.
2. Chat królestwa Południolandii jest chatem Wunikunu
Artykuł 11
a) Przestrzegania prawa będzie chronić Trybunał unijny w Kioto. Jego celem będzie sprawdzanie spraw związanych z unią i państwami członkowskimi.
b) Zasiadać w nim będą:
-człowiek wybrany przez króla Wunikunu
-człowiek wybrany przez króla Południolandii
-człowiek wybrany przez senat z poza niego
c) Prezesem trybunału jest człowiek wybrany przez senat.
Przypisy końcowe:
1. Umowa wchodzi 7 dni po dniu ogłoszenia i podpisania
2. Obie strony mają 14 dni od daty ogłoszenia i podpisania na realizację zobowiązań.

Offline

 

#6 2016-07-11

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Niniejszym umowa zostaje odrzucona.

Powód: błędy natury ortograficznej.

Projekt zostanie ponownie rozpatrzony po poprawieniu błędów na następnej sesji.
Ustawa odesłana do poprawki do Kancelarii Kanclerza.

 

#7 2016-07-13

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Czytanie poprawionej Umowy o Utworzeniu Unii nr.1.

Umowawa o utworzeniu unii

zawarta między Królestwem Wunikunu a Królestwem Południolandii

Podpisaną w Królewskim mieście Casadelli, stolicy Wunikunu dnia xxx xxx xxx.

Jego Królewska Mość Henryk Wespucci
w imieniu Królestwa Wunikunu

Jego Królewska Mość Krzysztof I
w imieniu Królestwa Południolandii
reprezentowany przez:
1. xyz- ktoś coś
2. xyz- ktoś coś
zawierają niniejszą umowę:Artykuł 1
1. Królestwo Wunikunu na czas trwania umowy jednoczy się w unię z Królestwem Południolandii na warunkach określonych w umowie.
2. Obie strony mogą odstąpić od umowy powiadamiając przy tym druga stronę 14 dni przed planowanym zerwaniem umowy.
Artykuł 2
1. Na terenie całej unii panują:
-ten sam język
-ta sama waluta
-to samo prawo
-ten sam parlament
-ta sama polityka zagraniczna
-to samo wojsko Królestwa Południolandii w tym jeden Korpus z dowództwem obywateli Wunikunu.
-to samo obywatelstwo
-ta sama strona/forum/chat
2. W następnych artykułach zostaną szczegółowo określone wszystkie punkty współpracy
Artykuł 3
Językiem urzędowym którym posługiwać się będą urzędnicy na terenie całej unii jest język polski.
Artykuł 4
1. Na terenie całej unii będzie panować ta sama waluta- korona królewska.
2. Nad obiegiem pieniądza na terenie obu państw czuwać będzie Narodowy Bank Południolandii i ministerstwo finansów Południolandii.
Artykuł 5
1. Prawo Południolandii jest prawem Królestwa Wwunikunu.
2.1. Od art. 5 punktu 1 Wunikun może odejść tylko wtedy gdy:
a) daną ustawę zakwestionuje król Wunikunu
b) dana kwestia będzie niezgodna z niniejszą umową i/lub będzie naruszać konstytucje obu królestw
c) zakwestionuje ją trybunał unijny.
2.2. Artykuł 5 punkt 1 nie dotyczy konstytucji królestwa które działa tylko na terenach danych krajów.
Artykuł 6
1. Organem władzy ustawodawczej na terenie obu królestw jest Senat Królestwa Południolandii.
2. W senacie musi zasiadać od 1 do 2 senatorów Wunikuńskich nie zrzeszonych w żadnej partii Południolandzkiej.
3. Państwa wybierają swoich senatorów według swoich konstytucji/ustaw wyborczych.
4. Wyboru dokonują osoby zapisane w spisie mieszkańców danego państwa.
6. Nad przebiegiem wyborów czuwają niezależne komisje wyborcze.
Artykuł 7
Minister spraw zagranicznych Południolandii jest ministrem spraw zagranicznych Wunikunu i ma za zadanie reprezentować interesy obu królestw.
Artykuł 8
1. Granic unii strzegą wojska Południolandii i Wunikunu ze wspólnym dowództwem:
-minister obrony narodowej Południolandii lub osoba przez niego wyznaczona
-dowódca Korpusu Wunikunu lub inny dowódcą oddziałów Wunikuńskich
2. Armia podlega zwierzchnictwu Króla Królestwa Południolandii
Artykuł 9a
Obywatele Królestwa Wunikunu są obywatelami Królestwa Południolandii, a obywatele Królestwa Południolandii są obywatelami Królestwa Wunikunu
Artykuł 9b
Obywatele i mieszkańcy danego państwa są poddanymi danego króla.
Artykuł 10
1. Jedna ze stron zobowiązuje się udostępnić część forum i strony na rzecz drugiej. Tym samym osoby wyznaczone przez drugą stronę mają dostać status moderatora/administratora.
2. Chat królestwa Południolandii jest chatem Wunikunu
Artykuł 11
a) Przestrzegania prawa będzie chronić Trybunał unijny w Kioto. Jego celem będzie sprawdzanie spraw związanych z unią i państwami członkowskimi.
b) Zasiadać w nim będą:
-osoba wybrana przez króla Wunikunu
-osoba wybrana przez króla Południolandii
-osoba wybrana przez senat z poza niego
c) Prezesem trybunału jest osoba wybrana przez senat.
Przypisy końcowe:
1. Umowa wchodzi 4 dni po dniu ogłoszenia i podpisania.
2. Obie strony mają 14 dni od daty ogłoszenia i podpisania na realizację zobowiązań.

Offline

 

#8 2016-07-13

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Umowa została pozytywnie rozpatrzona przejdźmy do głosowania.

Czy jesteś za czy przeciw przyjęciem umowy na tych warunkach?

 

#9 2016-07-13

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Wniosek formalny:
proszę o odesłanie umowy do kancelarii Kanclerza celem weryfikacji z obecną konstytucją oraz wprowadzeniem poprawek

Offline

 

#10 2016-07-13

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Wniosek formalny przyjęty umowa odesłana do kancelarii Kanclerza.

 

#11 2016-07-15

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Ostateczna wersja umowy:


Akt utworzenia unii
zawartej pomiędzy Królestwem Wunikunu a Królestwem Południolandii

Podpisaną w Królewskim mieście Casadelli, stolicy Wunikunu dnia xxx xxx xxx.

Jego Królewska Mość Henryk Wespucci
w imieniu Królestwa Wunikunu

Jego Królewska Mość Krzysztof I
w imieniu Królestwa Południolandii
reprezentowany przez:
1. xyz- ktoś coś
2. xyz- ktoś coś
zawierają niniejszą umowę:Artykuł 1
1. Królestwo Wunikunu na czas trwania umowy jednoczy się w unię z Królestwem Południolandii na warunkach określonych w akcie.
2. Obie strony mogą odstąpić od umowy pod pewnymi warunkami:
a) namiestnik Królestwa Wunikunu wystąpi z referendum dt. wyjścia z unii.
b) w wypadku wojny któraś ze stron nie wesprze we wszelki możliwy sposób drugiej strony.
Artykuł 2
1. Na terenie całej unii panują:
-ten sam język,
-ta sama waluta,
-to samo prawo,
-ten sam parlament,
-ta sama polityka zagraniczna,
-to samo wojsko Królestwa Południolandii w tym jeden Korpus z dowództwem obywateli Wunikunu,
-to samo obywatelstwo,
-ta sama strona/forum/chat.
2. W następnych artykułach zostaną szczegółowo określone wszystkie punkty współpracy
Artykuł 3
Językiem urzędowym którym posługiwać się będą urzędnicy na terenie całej unii jest język polski.
Artykuł 4
1. Na terenie całej unii będzie panować ta sama waluta- korona królewska.
2. Nad obiegiem pieniądza na terenie obu państw czuwać będzie Narodowy Bank Południolandii i ministerstwo finansów Południolandii.
Artykuł 5
1. Prawo Południolandii jest prawem obowiązującym na terenie Królestwa Wwunikunu.
2.1. Od art. 5 punktu 1 Wunikun może odejść tylko wtedy gdy:
a) daną ustawę zakwestionuje Rada Królewska Wunikunu,
b) dana kwestia będzie niezgodna z niniejszą umową i/lub będzie naruszać
c) zakwestionuje ją trybunał unijny.
2.2. Artykuł 5 punkt 1 nie dotyczy konstytucji królestwa które działa tylko na terenach danych krajów.
Artykuł 6
1. Organem władzy ustawodawczej na terenie obu królestw jest Senat Królestwa Południolandii.
2. Do senatu może wejść każda osoba szlacheckiego pochodzenia z obywatelstwem Królestwa Południolandii bądź Wunikunu bez względu na pochodzenie.
4. Wyboru dokonują osoby zapisane w spisie mieszkańców danego państwa.
6. Nad przebiegiem wyborów czuwają niezależne komisje wyborcze.
Artykuł 7
Minister spraw zagranicznych Południolandii jest ministrem spraw zagranicznych Wunikunu i ma za zadanie reprezentować interesy obu królestw.
Artykuł 8
1. Granic unii strzegą wojska Południolandii
2. Armia podlega zwierzchnictwu Króla Królestwa Południolandii.
Artykuł 9a
Obywatele Królestwa Wunikunu są obywatelami Królestwa Południolandii, a obywatele Królestwa Południolandii są obywatelami Królestwa Wunikunu.
Artykuł 9b
Obywatele i mieszkańcy danego państwa są poddanymi danego króla.
Artykuł 10
1. Jedna ze stron zobowiązuje się udostępnić część forum i strony na rzecz drugiej. Tym samym osoby wyznaczone przez drugą stronę mają dostać status moderatora/administratora.
2. Chat królestwa Południolandii jest chatem Wunikunu
Artykuł 11
a) Przestrzegania prawa będzie chronić Trybunał unijny w Kioto. Jego celem będzie sprawdzanie spraw związanych z unią i państwami członkowskimi.
b) Zasiadać w nim będą:
-osoba wybrana przez Radę Stanową Wunikunu,
-osoba wybrana przez króla Południolandii
-osoba wybrana przez senat z poza niego,
c) Prezesem trybunału jest osoba wybrana przez senat.
Przypisy końcowe:
1. Umowa wchodzi 4 dni po dniu ogłoszenia i podpisania.
2. Obie strony mają 14 dni od daty ogłoszenia i podpisania na realizację zobowiązań.

Offline

 

#12 2016-07-15

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Dziękuje Wicemarszałkowi za zastąpienie mnie podczas nieobecności.

Otwieram dyskusje nad przedstawioną przed chwilą umową.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#13 2016-07-15

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Wysoka Izbo!
Drodzy Obywatele, jak i zagraniczni goście!

Treść Umowy, jak i sam fakt, czy Unia będzie miała miejsce zależy od tego jak ona będzie wyglądać zależy od tego kto zostanie Królem Wunikunu. Sama Unia ma wielu swoich przeciwników, jak i zwolenników.  Ja jednak w swoim wystąpieniu skupie się nad samym wyglądem Umowy.

Część zasugerowanych przeze mnie poprawek, została uwzględniona w obecnej wersji umowy, część została pominięta.Oto kilka z nich:

Artykuł 7:
Minister spraw zagranicznych Południolandii jest ministrem spraw zagranicznych Wunikunu i ma za zadanie reprezentować interesy obu królestw.


Ten punkt nie jest dla mnie jasny. Z kontekstu zdania wynika:
a) MSZ Południolandii jest też MSZ Wwunuklu i podlega Królowi Wwunuklu.
b) Stanowisko MSZ Południolandii jest zajmowana przez MSZ Wwunuklu, który podlega Królowi Wwunuklu.
Niezgadzam z obydwoma wersjami tego artykułu (Poludniolandzki minister polegający Kr. Ww./ Stały resort w rządzie Południu.) i powinno zostać to zmienione.

Art.9a
Obywatele Królestwa Wunikunu są obywatelami Królestwa Południolandii, a obywatele Królestwa Południolandii są obywatelami Królestwa Wunikunu.


Po porównaniu z podpunktem Art. 2.1 :

1. Na terenie całej unii panują:
-to samo obywatelstwo


Otrzymujemy sprzeczność, którą nie muszę chyba wyjaśniać

Dodatkowo po powrocie do Stolicy, jak i czytaniu obecnej wersji zauważyłem kilka innych niedociągnięć:

Artykuł 1.2:
Obie strony mogą odstąpić od umowy pod pewnymi warunkami:
a) namiestnik Królestwa Wunikunu wystąpi z referendum dt. wyjścia z unii.
b) w wypadku wojny któraś ze stron nie wesprze we wszelki możliwy sposób drugiej strony.

Strona Południolandzka też powinna mieć możliwość opuszczenia Unii

Artykuł 6.2:
Do senatu może wejść każda osoba szlacheckiego pochodzenia z obywatelstwem Królestwa Południolandii bądź Wunikunu bez względu na pochodzenie.


Senat Południolandii to instytucja, do której powinien zostać wybrany każdy obywatel, niezależnie od wysokiego urodzenia (przynajmniej dopóki nasza społeczność jest niewielka).

-Brak informacji o organie jakim jest Rada Stanowa Wunikunu
-Czytając umowę wciąż mam wątpliwości, co do działania władzy wykonawczej.  Nie wiadomo, czy w każdej ze stron Unii będzie działał osobny rząd, czy będzie jeden rząd Obojga Narodów. Należałoby to doprecyzować.

Przy obecnym stanie tejże umowy, niezależnie od tego, czy jestem jej zwolennikiem ,czy przeciwnikiem Unii jestem zmuszony zagłosować PRZECIW obecnej wersji umowy.

Dziękuje


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#14 2016-07-15

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Z powodu wyboru nowego króla Wunikunu wnoszę o odroczenie debaty nt. unii i aktu unii ponieważ zmienność sondaży i różne koła pro- i przeciw unijne mogą dojść do władzy a wtedy sytuacja może się zmienić i nasze prace senatu mogą zostać zaprzepaszczone.

Offline

 

#15 2016-07-15

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Przyjmuje wniosek.

Do czasu wyboru nowego Króla Wwuniku odraczam Sesje Nadzwyczajną

W oczekiwaniu na Wybory wznawiam zawieszoną na wniosek Króla zwyczajną Sesje


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#16 2016-07-24

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Wznawiam Sesje Senatu.

Czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć na temat umowy?


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#17 2016-07-24

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Doszły mnie słuchy iż część Senatorów, chce by Sesja Nadzwyczajna odbywała się na Konferencji Skype

Wnoszę zatem o przeniesienie Sesji na Konferencje Skype, gdzie odbyła się poprzednia Sesja.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#18 2016-07-24

Otto van Jutland
Burmistrz Fejlesztel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: Bezpartyjny Ruch Ludu Hutników i Smoków
Tytuł Szlachecki: дворянин
nick na stronie głównej:
Pracuje w:: Prezes J&M, Generalny Inspektorat Ocalenia Narodowego
Reputacja :  [+ 11/ -6 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Popieram wniosek.


Profesor Prawa i Konstytualista
Masy Proletariatu łączcie się! Niech nasze uciśnienie będzie naszą siłą! Niech nasze ręce i umysły wolnymi będą od okowów burżuazyjnego wyzysku!
             
                                                     Sądzić będzie nas historia.

Offline

 

#19 2016-07-24

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Jestem przeciwny wnioskowi

Offline

 

#20 2016-07-24

Jakub Jeleń
Przybysz
Imię i nazwisko postaci: Jakub Jeleń
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej:
Pracuje w:: Diakon (kapłan)
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

przeciw

Offline

 

#21 2016-07-24

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Popieram


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#22 2016-07-24

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Popieram wniosek .

 

#23 2016-07-24

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Wniosek Przyjęty

Sesja zostanie przeniesiona na Konferencje Skype


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#24 2016-07-24

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Sesja Nadzwyczajna

Protokół z Sesji Nadzwyczajnej:
[20:27:40] Zolcior Z: Wznawiam Sesje
[20:28:18] Zolcior Z: Czy któryś z Senatorów chciałby się wypowiedzieć na temat umowy?
[20:28:34] Zolcior Z: Dla przypomnienia podam ją tutaj
[20:28:45] Zolcior Z: Akt utworzenia unii
zawartej pomiędzy Królestwem Wunikunu a Królestwem Południolandii

Podpisaną w Królewskim mieście Casadelli, stolicy Wunikunu dnia xxx xxx xxx.

Jego Królewska Mość Henryk Wespucci
w imieniu Królestwa Wunikunu

Jego Królewska Mość Krzysztof I
w imieniu Królestwa Południolandii
reprezentowany przez:
1. xyz- ktoś coś
2. xyz- ktoś coś
zawierają niniejszą umowę:Artykuł 1
1. Królestwo Wunikunu na czas trwania umowy jednoczy się w unię z Królestwem Południolandii na warunkach określonych w akcie.
2. Obie strony mogą odstąpić od umowy pod pewnymi warunkami:
a) namiestnik Królestwa Wunikunu wystąpi z referendum dt. wyjścia z unii.
b) w wypadku wojny któraś ze stron nie wesprze we wszelki możliwy sposób drugiej strony.
Artykuł 2
1. Na terenie całej unii panują:
-ten sam język,
-ta sama waluta,
-to samo prawo,
-ten sam parlament,
-ta sama polityka zagraniczna,
-to samo wojsko Królestwa Południolandii w tym jeden Korpus z dowództwem obywateli Wunikunu,
-to samo obywatelstwo,
-ta sama strona/forum/chat.
2. W następnych artykułach zostaną szczegółowo określone wszystkie punkty współpracy
Artykuł 3
Językiem urzędowym którym posługiwać się będą urzędnicy na terenie całej unii jest język polski.
Artykuł 4
1. Na terenie całej unii będzie panować ta sama waluta- korona królewska.
2. Nad obiegiem pieniądza na terenie obu państw czuwać będzie Narodowy Bank Południolandii i ministerstwo finansów Południolandii.
Artykuł 5
1. Prawo Południolandii jest prawem obowiązującym na terenie Królestwa Wwunikunu.
2.1. Od art. 5 punktu 1 Wunikun może odejść tylko wtedy gdy:
a) daną ustawę zakwestionuje Rada Królewska Wunikunu,
b) dana kwestia będzie niezgodna z niniejszą umową i/lub będzie naruszać
c) zakwestionuje ją trybunał unijny.
2.2. Artykuł 5 punkt 1 nie dotyczy konstytucji królestwa które działa tylko na terenach danych krajów.
Artykuł 6
1. Organem władzy ustawodawczej na terenie obu królestw jest Senat Królestwa Południolandii.
2. Do senatu może wejść każda osoba szlacheckiego pochodzenia z obywatelstwem Królestwa Południolandii bądź Wunikunu bez względu na pochodzenie.
4. Wyboru dokonują osoby zapisane w spisie mieszkańców danego państwa.
6. Nad przebiegiem wyborów czuwają niezależne komisje wyborcze.
Artykuł 7
Minister spraw zagranicznych Południolandii jest ministrem spraw zagranicznych Wunikunu i ma za zadanie reprezentować interesy obu królestw.
Artykuł 8
1. Granic unii strzegą wojska Południolandii
2. Armia podlega zwierzchnictwu Króla Królestwa Południolandii.
Artykuł 9a
Obywatele Królestwa Wunikunu są obywatelami Królestwa Południolandii, a obywatele Królestwa Południolandii są obywatelami Królestwa Wunikunu.
Artykuł 9b
Obywatele i mieszkańcy danego państwa są poddanymi danego króla.
Artykuł 10
1. Jedna ze stron zobowiązuje się udostępnić część forum i strony na rzecz drugiej. Tym samym osoby wyznaczone przez drugą stronę mają dostać status moderatora/administratora.
2. Chat królestwa Południolandii jest chatem Wunikunu
Artykuł 11
a) Przestrzegania prawa będzie chronić Trybunał unijny w Kioto. Jego celem będzie sprawdzanie spraw związanych z unią i państwami członkowskimi.
b) Zasiadać w nim będą:
-osoba wybrana przez Radę Stanową Wunikunu,
-osoba wybrana przez króla Południolandii
-osoba wybrana przez senat z poza niego,
c) Prezesem trybunału jest osoba wybrana przez senat.
Przypisy końcowe:
1. Umowa wchodzi 4 dni po dniu ogłoszenia i podpisania.
2. Obie strony mają 14 dni od daty ogłoszenia i podpisania na realizację zobowiązań.
[20:29:24] Fryderyk Marks: Proszę o głos
[20:29:45 | Edytowano 20:32:27] Zolcior Z: Udzielam głosu Senatorowi Marksowi
[20:30:09] Fryderyk Marks: Projekt tej unii jest źle napisany i powinien trafić do Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuje
[20:30:45] Zolcior Z: Dziękuje Senatorze
[20:31:13] Zolcior Z: Czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć ?
[20:31:31] Jenerał Sowiński: proszę o udzielenie głosu
[20:32:06] Zolcior Z: Udzielam głosu Kanclerzowi
[20:32:53] Kusarigama: wy to wiecie kiedy sesje robic zawsze jak wracam z grila i jestem podpity img/smilies/smile
[20:33:11] Jenerał Sowiński: Szanowni senatorowie- po co odsyłać dany akt do jakiejś komisji gdy ta może przerobić ją błędnie? nie lepiej podczas obrad napisać jej treść?
[20:35:25] Kusarigama: mam pytanie techniczne
[20:35:53] Kusarigama: Kioto to czyje miasto ?
[20:36:21] Jenerał Sowiński: wunikunu..
[20:37:11] Kusarigama: to jestem przeciwny arykulowi 11 a)
[20:38:21] Jenerał Sowiński: Panowie... akt który jest poddany pod obrady godzi w interesy poludniolandii dlatego wnoszę o "napisanie go od nowa" by był dla obu stron korzystny
[20:39:24] Kusarigama: z przewaga dla poludniolandii
[20:39:29] Fryderyk Marks: I dlatego Komisja powinna go napisać
[20:45:57] Zolcior Z: Jeśli nie ma żadnych uwag to rozpoczynam głosowanie nad przekazaniem umowy w ręce Komisji Spraw Zagranicznych
[20:46:38] Jenerał Sowiński: za...
[20:46:43] Fryderyk Marks: Za
[20:46:57] Zolcior Z: Za
[20:48:26] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: przeciw
[20:48:49] Kusarigama: za
[20:48:52] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: Ten akt nie powinien ani być pisany, ani przyjęty!
[20:48:55] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: Hańba!
[20:49:15] Zolcior Z: Wniosek Przyjęty
[20:49:36] Zolcior Z: Ustawa zostanie przesłana do Komisji Spraw Zagranicznych
[20:49:59] Zolcior Z: Zamykam Sesje

Właściciele Nicków:
Zolcior Z- Eberhard von Razorin
Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...:- Otto van Jutland


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo