#1 2016-08-03

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Rozporządzenie Kanclerza o reorganizacji rządu z 3.08.2016 r.

Kartuzja,
3 sierpnia 2016 r.

                                                           ROZPORZĄDZENIE
                                        KANCLERZA KRÓLESTWA POŁUDNIOLANDII

                                                        z dnia 3 sierpnia 2016 r.

     w sprawie reorganizacji rządu, utworzeniu ministerstw i powołania nowych członków

     Na podstawie ogłoszenia Kanclerza Królestwa Południolandii z 1.08.2016 r. (http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=172) oraz art. 17 ust. 2 i art. 19 ust. 1 Konstytucji Królestwa Południolandii zarządza się co następuje:

     § 1. Unieważnia się wszystkie dotychczasowe postanowienia dotyczące Rządu.

     § 2. Ustanawia się następujące ministerstwa:
1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
2) Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
3) Ministerstwo Kultury i Oświecenia;
4) Ministerstwo Gospodarki i Finansów;
5) Ministerstwo Obrony Narodowej.

     § 3. Do zadań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy:
1) pilnowanie porządku w państwie;
2) straż nad przestrzeganiem prawa;
3) obsługa spraw związanych z obywatelstwem;
4) kontrola organów państwowych.

     § 4. Do zadań Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy:
1) utrzymywanie stosunków z innymi państwami;
2) promowanie Królestwa Południolandii za granicami kraju;
3) pozyskiwanie nowych mieszkańców Królestwa.

     § 5. Do zadań Ministerstwa Kultury i Oświecenia należy:
1) dbanie o rozwój życia publicznego w państwie;
2) inicjowanie wydarzeń kulturalnych;
3) opieka nad działalnością związaną ze sztuką i kulturą.

     § 6. Do zadań Ministerstwa Gospodarki i Finansów należy:
1) nadzór nad działalnością gospodarczą w kraju;
2) inicjowanie działań służących rozwojowi gospodarki;
3) opieka nad Skarbem Państwa;
4) pełnienie roli Zarządcy Rejestru wymienionego w Ustawie z dnia 16.06.2016r. o Królewskim Rejestrze Działalności.

     § 7. Do zadań Ministerstwa Obrony Narodowej należy:
1) nadzór nad Siłami Zbrojnymi Królestwa;
2) zwierzchnictwo wojskowe;
3) troska o obronę ojczyzny.

     § 8. Na urzędzie ministra pozostawia się:
1) Otto van Jutland na stanowisku Ministra Obrony Narodowej;
2) Karakal Stonoga na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych.

     § 9. Na urząd ministra powołuje się:
1) Fryderyk Marks na stanowisko Ministra Kultury i Oświecenia;
2) Kusarigama na stanowisko Ministra Gospodarki i Finansów.

     § 10. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pozostawia się tymczasowo nieobsadzone.

     § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                            Zastępca Kanclerza Królestwa Południolandii: Ryszard Maj

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo