Z dnie 2 marca 2020 Hosting VGH.pl konczy dzialalnosc, dane stron zostana zabezpieczone, jesli chcesz przeniesc strone na swoj serwer lub ustawic przekierowanie napisz na pomoc@ehmediagroup.net

#1 2016-08-03

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Wybory uzupełniające do Senatu 6.08.2016

Kartuzja,
3 sierpnia 2016 r.

                                                            POSTANOWIENIE
                                        KANCLERZA KRÓLESTWA POŁUDNIOLANDII

                                                        z dnia 3 sierpnia 2016 r.

     w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Królestwa Południolandii

     Na podstawie ogłoszenia Kanclerza Królestwa Południolandii z 1.08.2016 r. (http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=172), art. 13 i 14 Konstytucji Królestwa Południolandii oraz obwieszczenia JKM Króla Południolandii Krzysztofa I z dnia 04 czerwca 2016 r. stanowi się co następuje:

     § 1. Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Królestwa Południolandii.

     § 2. Dzień wyborów wyznaczam na sobotę 6 sierpnia 2016 r.

     § 3. Wybory zostaną przeprowadzone na tych samych zasadach co wybory z dnia 8 czerwca 2016 r.

     § 4. Każda partia może wystawić dowolną liczbę kandydatów.

     § 5. Zgłoszenie kandydata powinno zostać zamieszczone w poniższym wątku, według wzoru zamieszczonego w załączniku.

     § 6. W głosowaniu mogą wziąć udział obywatele posiadający rangę obywatel lub wyższą na forum.

     § 7. Rangę obywatel powinien posiadać każdy obywatel, którego podanie o obywatelstwo zostało pozytywnie rozpatrzone.

     § 8. Jeżeli ktoś nie posiada rangi obywatel, a powinien ją posiadać lub odwrotnie, należy powiadomić o tym Zastępcę Kanclerza Królestwa Południolandii.

     § 9. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                            Zastępca Kanclerza Królestwa Południolandii: Ryszard Maj                                                                                                                                Załącznik
                                                                     WZÓR

Zgłoszenie Partii: ................................. (nazwa Partii)
Prezes Partii:       .................................
Lista kandydatów:
1...................
2...................
3...................
...
(kolejność ustala prezes)

Offline

 

#2 2016-08-04

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Wybory uzupełniające do Senatu 6.08.2016

WZÓR

Zgłoszenie Partii: Bezpartyjny Ruch Ludu Hutników i Smoków
Prezes Partii: Fryderyk Marks
Lista kandydatów:
1. Konrad von Schnixer


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#3 2016-08-07

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Wybory uzupełniające do Senatu 6.08.2016

Kartuzja,
7 sierpnia 2016 r.

                                                            OBWIESZCZENIE
                                              CENTRALNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

                                                        z dnia 7 sierpnia 2016 r.   

             o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Królestwa Południolandii             
                                     przeprowadzonych w dniu 6 sierpnia 2016 r.                 

Na podstawie ogłoszenia Kanclerza Królestwa Południolandii z 1.08.2016 r. (http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=172) oraz obwieszczenia JKM Króla Południolandii Krzysztofa I z dnia 04 czerwca 2016 r.

Rozdział 1.
Dane ogólne

1. Wybory przeprowadziła Centralna Komisja Wyborcza.

2. Wybierano 1 senatora spośród 1 kandydata zgłoszonego przez 1 partię.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 22.

4. Liczba osób, która wzięła udział w głosowaniu wyniosła 5.

5. Głosowało się za poparciem lub dezaprobatą dla jedynego zgłoszonego kandydata.

Rozdział 2.
Wyniki

6. Za kandydatem VON SCHNIXER Konrad oddano 4 głosy, to jest 80%.

7. Kandydat VON SCHNIXER Konrad zostaje senatorem w Senacie Królestwa Południolandii.

                                                                                                     Centralna Komisja Wyborcza

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo