#1 2017-06-15

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Traktat z Batawią

.                      TRAKTAT MIĘDZYNARODOWY POMIĘDZY WSZECHBATAWSKĄ REPUBLIKĄ BATAWII
                                                                                      A
                                                                   REPUBLIKĄ SUDERLANDU

                                                             


W imieniu Wszechbatawskiej Republiki Batawii Naczelnik Państwa Szymon Uchastok

W imieniu Republiki Suderlandu Prezydent Fryderyk Marks

Art. 1.
1. Obie Strony uznają się niniejszym za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.
3. W razie jakiejkolwiek agresji państwa ościennego na jedną z stron, druga ma obowiązek interwencji.

Art. 2.
Obie Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.

Art. 3.
1. Obie Strony wysyłają swoich przedstawicieli w postaci ambasadorów.
2. Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach
uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
(1) nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba,
że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną
misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych
jurysdykcji państwa przyjmującego
(3) korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzystają z prawa do reprezentowania interesów państwa
wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach
masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej państwa
przyjmującego.
3. Obie Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów.

Art. 4.
Obie Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 5.
1. Traktat wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i opublikowania w Monitorze Batawskim.
2. Traktat wchodzi w życie z dniem następującym po ratyfikowaniu go przez Senat Republiki Suderlandu i podpisaniu przez Prezydenta Republiki
2. Traktat podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany prawem wewnętrznym.

W imieniu Batawii:
http://oi65.tinypic.com/5clm2q.jpg

W imieniu Republiki Suderlandu:
http://i.imgur.com/kjNqY9u.png?1


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo