• Index
  •  » Ustawy
  •  » USTAWA o aktywności z dnia 11 czerwca 2017

#1 2017-06-26

Sebastian Kucharski
Prezes Sądu Najwyższego i Administrator Kontrolny
Imię i nazwisko postaci:
Partia: Partia Rozwoju Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej:
Pracuje w:: Kucharski INC. Stanowisko-Szef,programista
Reputacja :  [+ 9/ -1 ]

USTAWA o aktywności z dnia 11 czerwca 2017

http://i.imgur.com/QzcXLyL.jpg

                                                                              Ustawa o aktywności


USTAWA z dnia 11.06.2017
o aktywności

Rozdział 1
Przepisy ogólne

    Art. 1. Ustawa określa:
1) Prawną formę złożenia podania o obywatelstwo
2) Kompetencje Sądu Najwyższego o możliwości pozbawienia obywatelstwa
3) Uregulowanie prawne statusu ,,przybysz''

Rozdział 2
Prawna forma złożenia podania o obywatelstwo

    Art. 2. Zgodnie z Art. 6 i Art. 9 Konstytucji Republiki Suderlandu:
1. Mieszkaniec Republiki Suderlandu może otrzymać obywatelstwo gdy:
     1) zamieszkuje w kraju dłużej niż 1 tydzień;
     2) zna podstawy historii, ustroju politycznego i gospodarczego Republiki Suderlandu;
     3) nie jest karany lub nie jest ścigany przez prawo w Suderlandzie;
2. Obywatelstwo nadaje Prezydent.
3. Jedynym sposobem na utratę obywatelstwa jest:
     1) dobrowolne zrzeczenie się przez zainteresowanego;
     2) skazanie za pomocą prawomocnego wyroku sądowego.
4. Ochronę obywatelstwa sprawuje Sąd Najwyższy.
,
1. Warunkiem posiadania pełni praw obywatelskich jest nieposiadanie obywatelstwa w żadnym innymi wirtualnym państwie.
2. Jako pełnię praw obywatelskich rozumie się prawo kandydowania do organu przedstawicielskiego.
3. Wszystkie pozostałe przepisy są ważne w stosunku do osoby nie spełniającej warunku wymienionego w ust. 1.

   Art. 3. Poniższe Artykuły 4 - 7 uregulowują przepisy zapisane w Art. 6 Konstytucji Republiki Suderland
   
   Art. 4. Prezydent ma prawo wyznaczyć osobę, która w jego Imieniu nada obywatelstwo

   Art. 5. Wzór wniosku o nadanie obywatelstwa:
http://i.imgur.com/Fi6aqUe.jpg

   Art. 6. Otrzymanie pełnego obywatelstwa jest możliwe dopiero po spełnieniu poniższych warunków:
1) Nieposiadanie obywatelstwa w żadnym innym wirtualnym państwie
2) Posiadanie obywatelstwa Republiki przez okres 3 miesięcy
3) Aktywny udział w życiu społecznym
4) Udział w wyborach

   Art. 7 Nadawaniem pełnego obywatelstwa zajmuje się Prezydent Republiki lub osoba przez niego wyznaczona

Rozdział 3
Kompetencje Sądu Najwyższego o możliwości pozbawienia obywatelstwa

    Art. 8 Na podstawie Art. 6 Paragraf 3 Punktu 2 Konstytucji Republiki Suderland:
3. Jedynym sposobem na utratę obywatelstwa jest:
     2) skazanie za pomocą prawomocnego wyroku sądowego.

    Art. 9. Poniższe Artykuły 10 - 13 uregulowują przepisy zapisane w Art. 6 Paragraf 3 Punktu 2 Konstytucji Republiki Suderland

   Art. 10. Sąd Najwyższy zajmuje się sprawą odbioru Obywatelstwa w sytuacjach takich jak:
1) Zdrada Stanu
2) Brak aktywności przez okres ponad 6 miesięcy

   Art. 11. Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie odbioru Obywatelstwa składają:
1) Prezydent Republiki
2) Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
3) Osoby wyznaczono przez wyżej wymienionych

   Art. 12. Sąd stwierdza nieważność obywatelstwa większość bezwzględną w terminie od 7 do 14 dni po złożeniu takiego wniosku.

   Art. 13. Obywatelstwo formalnie zostaje pozbawione po wydaniu rozporządzenie przez Prezydenta lub Kierownika Resorty Spraw Wewnętrznych

Rozdział 4
Uregulowanie prawne statusu ,,przybysz''

   Art. 14. Za przybysz uznaje się:
1) Przedstawicieli innych państw, którzy nie potwierdzili swojej tożsamości
2) Pozostałych
 
   Art. 15. Prezydent Republiki za zgodą Senatu ma prawo usunąć konto przybysza

   Art. 16. Osobą odpowiedzialną za informowanie Prezydenta i Senatu kto z przybyszy jest przedstawicielem innego państwa odpowiedzialny jest Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych

Rozdział 5
Przepisy końcowe

   Art. 17. Osoby, które od 26.05.2016 do dnia uchwalenia ustawy pełniły funkcje publiczne otrzymują pełne Obywatelstwa

   Art. 18 Ustawa wchodzi w dzień po podpisaniu przez Prezydenta


Sebastian Kucharski - Sędzią Sądu Najwyższego i Administrator Kontrolny Doktor Hab. Informatyki

Offline

 
  • Index
  •  » Ustawy
  •  » USTAWA o aktywności z dnia 11 czerwca 2017

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo