#1 2017-06-05

Filip Lotnik
Prezydent Okręgu Deliland
Imię i nazwisko postaci: Filip Lotnik
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: brak
nick na stronie głównej: Filip Lotnik
Pracuje w:: Tygodnik Co w kraju piszczy, menedżer klubu Kartuzja Spotic, prezes Senator III i IV Kadencji, Komendant Główny Policji
Reputacja :  [+ 32/ -68 ]

Urząd miasta Deliland.

Urząd miasta Deliland mieści się w dzielnicy Ameryka I, mieszczą się w nim biuro Prezydenta Okręgu Deliland oraz biura administracyjne. Wszelkie sprawy związane z miastem stołecznym, proszę kierować tutaj.
https://image.prntscr.com/image/94d5966c14cf458fbbc4c977fae85e99.png


Filip Lotnik - Prezydent Miasta Delilandu Doktor Hab. Historii
Nie chodzi o wygraną, chodzi o przegraną przeciwnka.

Offline

 

#2 2017-06-14

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

WNIOSEK
o nadanie działki

     Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa, wnoszę o nadanie mi działki w mieście Deliland pod zabudowę siedziby Tygodnika Popularnego.
     Dowód na istnienie tego budynku w przeszłości znajduje się w numerze 2 Tygodnika Popularnego: http://tygodnikpopularny.cba.pl/numer%202/.

- Ryszard Maj

Offline

 

#3 2017-06-15

Filip Lotnik
Prezydent Okręgu Deliland
Imię i nazwisko postaci: Filip Lotnik
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: brak
nick na stronie głównej: Filip Lotnik
Pracuje w:: Tygodnik Co w kraju piszczy, menedżer klubu Kartuzja Spotic, prezes Senator III i IV Kadencji, Komendant Główny Policji
Reputacja :  [+ 32/ -68 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

ROZPORZĄDENIE PREZYDENTA OKRĘGU DELILAND W SPRAWIE NADANIA DZIAŁKI
&.1 Decyzją Prezydenta Okręgu Deliland, Ryszardowi Majowi zostaje nadana działka pod zabudowę siedziby Tygodnika Popularnego.
&.2 Decyzja została podjęta na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa
&.3 Ryszard Maj przedstawił dowody na istnienie takowego budynku w przeszłości
&.4 Ryszard Maj musi założyć odpowiedni wątek, lub rozpocząć budowę siedziby w przeciągu maksymalnie 2 tygodni, w przeciwnym razie Prezydent Okręgu Deliland odbierze panu Majowi nadaną działkę.
&.5 Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
FILIP LOTNIK


Filip Lotnik - Prezydent Miasta Delilandu Doktor Hab. Historii
Nie chodzi o wygraną, chodzi o przegraną przeciwnka.

Offline

 

#4 2017-06-17

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

Wniosek o nadanie działki

     Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa, wnoszę o nadanie mi działki w mieście Deliland pod zabudowę siedziby Studia filmowego
     Dowód na istnienie tego budynku w przeszłości znajduje się pod tym linkiem - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=133

Fryderyk Marks


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#5 2017-06-17

Ferdynand Dugosz
Burmistrz Holdburga
Reputacja :  [+ 3/ -4 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa, wnoszę o nadanie mi działki w mieście Deliland pod zabudowę kantora.
Budowany jest on właśnie i będzie gotowy za 3 dni.


Ferdynand Dugosz - Burmiostrz Holdburga Adiunkt

Offline

 

#6 2017-06-20

Filip Lotnik
Prezydent Okręgu Deliland
Imię i nazwisko postaci: Filip Lotnik
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: brak
nick na stronie głównej: Filip Lotnik
Pracuje w:: Tygodnik Co w kraju piszczy, menedżer klubu Kartuzja Spotic, prezes Senator III i IV Kadencji, Komendant Główny Policji
Reputacja :  [+ 32/ -68 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

ROZPORZĄDENIE PREZYDENTA OKRĘGU DELILAND W SPRAWIE ODRZUCENIA WNIOSKU O NADANIE DZIAŁKI

&1. Decyzją Prezydenta Okręgu Delialnd, wniosek Ferdynanda Dugosza w sprawie nadania działki zostaje odrzucony.
&2. Uzasadnienie:
Art.23 ust.2 pkt.1 ustawy o ustroju przestrzennym brzmi:
     "władze miasta mogą nieodpłatnie nadawać działki obywatelom, którzy wznieśli budynki w przeszłości i potrafią to udowodnić za pomocą wpisów na forum;"
Pański kantor jest dopiero budowany, co oznacza iż nie został on wzniesiony w przeszłości, przed zatwierdzeniem ustawy o ustroju przestrzennym państwa.
&3. Co powinien pan zrobić?
Nie przysługuje panu prawo do bezpłatnego nadania działki, więc będzie ją pan musiał zakupić stosując się do Rozdziału 4 ustawy o ustroju przestrzennym państwa

Filip Lotnik

Ostatnio edytowany przez Filip Lotnik (2017-06-20 )


Filip Lotnik - Prezydent Miasta Delilandu Doktor Hab. Historii
Nie chodzi o wygraną, chodzi o przegraną przeciwnka.

Offline

 

#7 2017-06-20

Arkadiusz Alviusz
Kierownik RON,Wicemarszałek
Reputacja :  [+ 11/ -1 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

Wniosek o nadanie działki

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa, wnoszę o nadanie działki w mieście Deliland pod zabudowę. W mieście Deliland znajduje się siedziba firmy jaką jest Tequila Paradise&Restaurant. Budynek znajduje się w stolicy i prężnie działa.


Arkadiusz Alviusz - Wicemarszałek Senatu, Magister Filozofii, Właściciel Tequila Paradise, Właściciel Spedvis, NewTeq,$portsTeq, Kierownik Resortu Obony Narodowej, Właściciel Vissos United FC
http://i.imgur.com/GkCLl6R.jpg?2 http://i.imgur.com/SCHdQ3g.jpg?3

Offline

 

#8 2017-06-20

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

Wniosek o nadanie działki

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa, wnoszę o nadanie działki w mieście Deliland pod zabudowę. W mieście Deliland znajduje się siedziba firmy jaką jest Fabryka Maszyn Mechanicznych. Budynek znajduje się w stolicy i prężnie działa: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=145


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#9 2017-06-20

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

Wniosek o nadanie działki

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa, wnoszę o nadanie działki w mieście Deliland pod zabudowę. W mieście Deliland znajduje się budynek Razorin Tower. Dowodem na istnienie tego budynku są posty z jego budowy Firmy Imperial: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=197&p=4


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#10 2017-06-20

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

Wniosek o nadanie działki

     Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa, wnoszę o nadanie mi działki w mieście Deliland pod zabudowę mojego domu
     Dowód na istnienie tego budynku w przeszłości znajduje się pod tym linkiem - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=197&p=8

Fryderyk Marks


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#11 2017-06-20

Filip Lotnik
Prezydent Okręgu Deliland
Imię i nazwisko postaci: Filip Lotnik
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: brak
nick na stronie głównej: Filip Lotnik
Pracuje w:: Tygodnik Co w kraju piszczy, menedżer klubu Kartuzja Spotic, prezes Senator III i IV Kadencji, Komendant Główny Policji
Reputacja :  [+ 32/ -68 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

ROZPORZĄDENIE PREZYDENTA OKRĘGU DELILAND W SPRAWIE NADANIA DZIAŁKI nr.3/17
&1. Decyzją Prezydenta Okręgu Deliland, Arkadiuszowi Alviuszowi zostaje nadana działka pod zabudowę klubu Tequilla Paradise.
&2. Decyzja została podjęta na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa
&3. Arkadiusz Alviusz przedstawił dowody na istnienie takowego budynku w przeszłości.
&4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Filip Lotnik - Prezydent Miasta Delilandu Doktor Hab. Historii
Nie chodzi o wygraną, chodzi o przegraną przeciwnka.

Offline

 

#12 2017-06-20

Filip Lotnik
Prezydent Okręgu Deliland
Imię i nazwisko postaci: Filip Lotnik
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: brak
nick na stronie głównej: Filip Lotnik
Pracuje w:: Tygodnik Co w kraju piszczy, menedżer klubu Kartuzja Spotic, prezes Senator III i IV Kadencji, Komendant Główny Policji
Reputacja :  [+ 32/ -68 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

ROZPORZĄDENIE PREZYDENTA OKRĘGU DELILAND W SPRAWIE NADANIA DZIAŁKI nr.4/17
&1. Decyzją Prezydenta Okręgu Deliland, Eberhardowi von Razorinowi zostaje nadana działka pod zabudowę Fabryki Maszyn Mechanicznych 
&2. Decyzja została podjęta na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa
&3.Eberhard von Razorin przedstawił dowody na istnienie takowego budynku w przeszłości.
&4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Filip Lotnik - Prezydent Miasta Delilandu Doktor Hab. Historii
Nie chodzi o wygraną, chodzi o przegraną przeciwnka.

Offline

 

#13 2017-06-20

Filip Lotnik
Prezydent Okręgu Deliland
Imię i nazwisko postaci: Filip Lotnik
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: brak
nick na stronie głównej: Filip Lotnik
Pracuje w:: Tygodnik Co w kraju piszczy, menedżer klubu Kartuzja Spotic, prezes Senator III i IV Kadencji, Komendant Główny Policji
Reputacja :  [+ 32/ -68 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

ROZPORZĄDENIE PREZYDENTA OKRĘGU DELILAND W SPRAWIE NADANIA DZIAŁKI nr.5/17
&1. Decyzją Prezydenta Okręgu Deliland, Eberhardowi von Razorinowi zostaje nadana działka pod zabudowę Razorin Tower
&2. Decyzja została podjęta na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa
&3.Eberhard von Razorin przedstawił dowody na istnienie takowego budynku w przeszłości.
&4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Filip Lotnik

Ostatnio edytowany przez Filip Lotnik (2017-06-20 )


Filip Lotnik - Prezydent Miasta Delilandu Doktor Hab. Historii
Nie chodzi o wygraną, chodzi o przegraną przeciwnka.

Offline

 

#14 2017-06-20

Filip Lotnik
Prezydent Okręgu Deliland
Imię i nazwisko postaci: Filip Lotnik
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: brak
nick na stronie głównej: Filip Lotnik
Pracuje w:: Tygodnik Co w kraju piszczy, menedżer klubu Kartuzja Spotic, prezes Senator III i IV Kadencji, Komendant Główny Policji
Reputacja :  [+ 32/ -68 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

ROZPORZĄDENIE PREZYDENTA OKRĘGU DELILAND W SPRAWIE ODRZUCENIA WNIOSKU O NADANIE DZIAŁK nr.6/17

&1. Decyzją Prezydenta Okręgu Delialnd, wniosek Fryderyka Marksa  w sprawie nadania działki pod zabudowę domu zostaje odrzucony.
&2. Uzasadnienie:
Art.23 ust.2 pkt.1 ustawy o ustroju przestrzennym brzmi:
     "władze miasta mogą nieodpłatnie nadawać działki obywatelom, którzy wznieśli budynki w przeszłości i potrafią to udowodnić za pomocą wpisów na forum;"
Pański dom został wzniesiony dnia 20.06.2017, czyli po zatwierdzeniu ustawy o ustroju przestrzennym państwa.
&3. Co powinien pan zrobić?
Nie przysługuje panu prawo do bezpłatnego nadania działki, więc będzie ją pan musiał zakupić stosując się do Rozdziału 4 Ustawy o Ustroju Przestrzennym Państwa


Filip Lotnik - Prezydent Miasta Delilandu Doktor Hab. Historii
Nie chodzi o wygraną, chodzi o przegraną przeciwnka.

Offline

 

#15 2017-07-01

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

Wniosek o nadanie działki

     Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa, wnoszę o nadanie działki w mieście Deliland pod budowę Suderladzkiej Akademii Nauk

     Dowód na istnienie obiektu w przeszłości - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=328

Fryderyk Marks


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#16 2017-07-08

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

Wniosek o wydanie stosownych regulacji prawnych

     Proszę prezydenta miasta Deliland o uregulowanie spraw podatkowych i tych związanych z opłatami za działki. Jest mi to potrzebne, gdyż zamierzam wybudować w Delilandzie budynek muzeum.

- Ryszard Maj

Offline

 

#17 2017-07-22

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

WNIOSEK
o zakup działki

     Chciałbym zakupić działkę budowlaną, na której powstanie siedziba Muzeum Narodowego. Plany architektoniczne znajdują się w dziale poświęconym muzeum.
     W sprawie regulacji kosztów i opłat, proszę kierować się do Resortu Kultury i Oświecenia.

- Ryszard Maj

@Edit

Nieaktualne

Ostatnio edytowany przez Ryszard Maj (2017-08-12 )

Offline

 

#18 2017-07-25

Filip Lotnik
Prezydent Okręgu Deliland
Imię i nazwisko postaci: Filip Lotnik
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: brak
nick na stronie głównej: Filip Lotnik
Pracuje w:: Tygodnik Co w kraju piszczy, menedżer klubu Kartuzja Spotic, prezes Senator III i IV Kadencji, Komendant Główny Policji
Reputacja :  [+ 32/ -68 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

ROZPORZĄDENIE PREZYDENTA OKRĘGU DELILAND W SPRAWIE NADANIA DZIAŁKI nr.5/17
&1. Decyzją Prezydenta Okręgu Deliland, Fryderykowi Marksowi zostaje nadana działka pod zabudowę SAN.
&2. Decyzja została podjęta na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa
&3.Fryderyk Marks przedstawił przedstawił dowody na istnienie takowego budynku w przeszłości.
&4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Filip Lotnik - Prezydent Miasta Delilandu Doktor Hab. Historii
Nie chodzi o wygraną, chodzi o przegraną przeciwnka.

Offline

 

#19 2017-08-12

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

Informuję, że wycofuję swoją ofertę zakupu działki pod budowę Muzeum Narodowego.

Offline

 

#20 2017-08-20

Grzegorz Brzęszczykiewicz
Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych
Imię i nazwisko postaci: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: -brak-
nick na stronie głównej: Mykko
Pracuje w:: Kierownik w RSZ, prezes PSNiG, właściciel Nafciarzy Jassena, prezes PRS, senator II, III i IV kadencji
Reputacja :  [+ 16/ -2 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

Wniosek o nadanie działki

     Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa, wnoszę o nadanie działki w mieście Deliland pod budowę siedziby PSNiG.
     Dowód na istnienie obiektu w przeszłości - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=153&p=1 ; http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=196

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz aka Mykko


Grzegorz Brzęczyszykiewicz - Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych Doktor Hab. Spraw Społecznych
Ostatni będą pierwszymi i vice versa

Offline

 

#21 2017-08-20

Filip Lotnik
Prezydent Okręgu Deliland
Imię i nazwisko postaci: Filip Lotnik
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: brak
nick na stronie głównej: Filip Lotnik
Pracuje w:: Tygodnik Co w kraju piszczy, menedżer klubu Kartuzja Spotic, prezes Senator III i IV Kadencji, Komendant Główny Policji
Reputacja :  [+ 32/ -68 ]

Re: Urząd miasta Deliland.

ROZPORZĄDENIE PREZYDENTA OKRĘGU DELILAND W SPRAWIE NADANIA DZIAŁKI nr.5/17
&1. Decyzją Prezydenta Okręgu Deliland, Grzegorzowi Brzęczyszczykiewiczowi zostaje nadana działka pod zabudowę siedziby PSNiG.
&2. Decyzja została podjęta na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustroju przestrzenny państwa
&3. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz przedstawił dowody na istnienie takowego budynku w przeszłości.
&4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Filip Lotnik


Filip Lotnik - Prezydent Miasta Delilandu Doktor Hab. Historii
Nie chodzi o wygraną, chodzi o przegraną przeciwnka.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo