#1 2017-07-15

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Wyrok Sądu Najwyższego - 15.07.2017/1

http://i.imgur.com/F6JY3Xw.jpg
Sygn. akt K 13/17


                                                                                            WYROK W IMIENIU REPUBLIKI SUDERLANDU
                                                                                                                                                                                                        Deliland, dnia 15 lipca 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

Fryderyk Marks - Przewodniczący i sprawozdawca

po rozpoznaniu zgodnie z Art. 35 Paragraf 5, Art. 37 Paragrafów 1,2 i 3 Konstytucji Republiki Suderlandu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 lipca 2017 roku, wniosku Prezydenta Republiki Suderlandu:

o zbadanie aktywności obywatela Piotra Pawła


                                                                                                                      orzeka

Na podstawie Art. 10 Paragrafu 2 ustawy o aktywności z 11 czerwca 2017 roku, postanawia pozbawić obywatelstwa Piotra Pawła

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.


                                                                                                                 Uzasadnienie

Podczas rozpoznawania wniosku, Sąd Najwyższy stwierdził, że aktywność obywatela Piotra Pawła jest bardzo mała. Ostatni ślad który pozostawił pochodzi z 12 lipca 2016 roku, nie mal rok temu. Tym samym spełnione zostały warunki zapisane z Art. 10 paragrafu 2 ustawy o aktywności z 11 czerwca 2017 roku. Sąd ponad to zbadał czy osoba ta, nie jest osobą podającą się za Henryka Wespucciego lub Józefa Sowińskiego. Po zbadaniu stwierdzono, że to nie jest jedna z wyżej wymienionych osób.

Sąd Najwyższy, zgodnie z Konstytucją Republiki Suderlandu przesyła informacje o wyroku do Kancelarii Prezydenta Republiki wraz z instrukcją o prawidłowym kształcenie wydania rozporządzenia na temat pozbawienia obywatelstwa. Sama instrukcja jest również pod uzasadnieniem.

Przewodniczącym składu orzekającego był Sędzią SN Fryderyk Marks, który był też sprawozdawcą.

Instrukcja - Rozporządzenie powinno mieć wzór takie jaki jest obowiązujący. W 1 paragrafie powinny być informacje o tym, że rozporządzenie obowiązuje na terenie całego kraju. W 2 informacja o pozbawieniu obywatelstwa. W 3 na podstawie jakiego wyroku, a w 4, że wchodzi z dniem ogłoszenia. Samo pozbawienie obywatelstwa, powinno cechować się zmianą statutu użytkownika z obywatela na przybysz, pozbawienie tytułu naukowego, a wszelkiej działalności zostają zamykane.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo