#1 2017-07-15

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Skarga Konstytucyjna - Ustawa o prawie do posiadania broni

15.07.2017 Deliland

Podmiot zaskarżający - Sekretarz Kancelarii Prezydenta

Adres skarżącego - Kancelaria Prezydenta

Pełnomocnik - Brak

Adresy pełnomocników  - Brak

Powód - Upływ trzydniowego terminu na podpisanie ustawy przez prezydenta.

Uzasadnienie -  Prezydent nie podpisał jej w terminie o którym mówi Konstytucja Republiki Suderland.

Załączniki:
- do ustawy w wersji gotowej - Załącznik 1
- do ustawy przed procesem legislacyjnym - Załącznik 2
- do ustawy po zaskarżeniu jej przez prezydenta - Załącznik 3
- do procesu legislacyjnego - Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6, Załącznik 7, Załącznik 8 oraz Załącznik 9

Offline

 

#2 2017-07-16

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Skarga Konstytucyjna - Ustawa o prawie do posiadania broni

http://i.imgur.com/F6JY3Xw.jpg
06/07/2017
POSTANOWIENIE
z dnia 16 lipca 2017 r.
Sygn. akt SN 17/17

Sąd Najwyższy w składzie:

Fryderyk Marks,

po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku o zbadanie konstytucyjności ustawy o prawie do posiadania broni

nadać wnioskowi dalszy bieg.

UZASADNIENIE

Wniosek złożony przez Sekretarza Kancelarii Prezydenckiej na podstawie Art. 14 Paragraf 5 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku. Sekretarz Kancelarie Prezydenckiej powołał się na Art. 14 Paragraf 1 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku w którym mowa, że Prezydent ma 3 dni na podjęcie decyzji na temat ustawy, którą otrzymał.

Sąd Najwyższy zważył co następuje:

Zgodnie Art. 15 Paragraf 1 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku, spełnione są warunki o zbadaniu zgodności ustawy o prawie do posiadania broni, ponieważ ustawa została złożona do kancelariie prezydenckiej 11 lipca, i do tego czasu nie została podpisana. Tym samym nadaje sprawie dalszy bieg i nadać sprawie Sygn. akt SN 17/17


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo