#1 2017-07-09

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Temat ten służy obsłudze kancelarii prezydenta. Tutaj można składać wnioski. W tym temacie pojawiać się będą także informacje, ogłoszenia i raporty. Poza tym kancelaria wydaje oświadczenia i dokumenty oraz przyjmuje wszystkie zapytania i wnioski w imieniu głowy państwa.

Sekretarzem Kancelarii Prezydenta jest Ryszard Maj.

Offline

 

#2 2017-07-09

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Raport z dnia: 9 lipca 2017 r.
Dla: Opinii Publicznej
Temat raportu: Zawarcie umowy na dostarczanie posiłków do kancelarii.

Dnia dzisiejszego zawarto umowę pomiędzy: Sekretarzem Kancelarii Prezydenta Ryszardem Majem, a właścicielem restauracji Tequila Paradise Arkadiuszem Alviuszem odnośnie obsługi gastronomicznej kancelarii prezydenta. Poniżej znajduje się skan umowy:

http://i.imgur.com/HOSbUtq.png

Podpisano: Sekretarz Kancelarii Prezydenta - Ryszard Maj

Offline

 

#3 2017-07-09

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

OGŁOSZENIE
Z dnia: 9 lipca 2017 r.

     Sekretarz Kancelarii Prezydenta prosi wszystkich zainteresowanych, którzy podpisywali umowy z Kancelarią w czasie poprzedniej kadencji, bądź mieli wobec niej jakiekolwiek roszczenia, o zgłoszenie się w ciągu najbliższego tygodnia, do końca dnia 16 lipca 2017 r.

Podpisano: Sekretarz Kancelarii Prezydenta - Ryszard Maj

Offline

 

#4 2017-07-09

Arkadiusz Alviusz
Kierownik RON,Wicemarszałek
Reputacja :  [+ 11/ -1 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Dzień dobry,
Podczas ostatniej kadencji zapomniałem zabrać ze sobą łapek na myszki (liczba sztuk: 8) z piwnicy kancelarii. Bardzo proszę o zwrot, gdyż są one mi bardzo potrzebne a ponadto przywiązałem się do nich emocjonalnie.
Dziękuję,
A.Alviusz


Tutaj dołączam jej zdjęcia:
http://www.hodowla-krolikow.pl/wp-content/gallery/myszy-pulapka/2012-02-17-11-40-35.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSql23C1fjMRSj4zLXk24GcnHTW9y8q71X0N2g1ehZxINb40wRs

Ostatnio edytowany przez Arkadiusz Alviusz (2017-07-09 )


Arkadiusz Alviusz - Wicemarszałek Senatu, Magister Filozofii, Właściciel Tequila Paradise, Właściciel Spedvis, NewTeq,$portsTeq, Kierownik Resortu Obony Narodowej, Właściciel Vissos United FC
http://i.imgur.com/GkCLl6R.jpg?2 http://i.imgur.com/SCHdQ3g.jpg?3

Offline

 

#5 2017-07-11

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowny Panie Prezydencie

Zgodnie z wolą Senatu Republiki, zostałem wybrany na urząd Sędzięgo Sądu Najwyższego i składam panu ślubowanie.

Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Republice Suderland, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.


Sędzia Sądu Najwyższego - 12.07.2017 - 12.01.2018:
http://i.imgur.com/kjNqY9u.png?1

Pozdrawiam

Ostatnio edytowany przez Fryderyk Marks (2017-07-11 )


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#6 2017-07-11

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Odpowiedź
dla: Arkadiusza Alviusza
Na pytanie z dnia: 9 lipca 2017 r.

Szanowny Panie!

Jak najbardziej może Pan odebrać swoje łapki na myszy. Sprawą zainteresował się nawet sam prezydent, który w łasce swojej zezwolił na rozpoczęcie przez Pana poszukiwań.

Proszę przyjść w tym celu w dowolny dzień, w godzinach pracy kancelarii. Zostanie Pan wpuszczony do piwnicy w wiadomym celu.

Z wyrazami szacunku,
Podpisano: Sekretarz Kancelarii Prezydenta - Ryszard Maj

Offline

 

#7 2017-07-11

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Raport z dnia: 11 lipca 2017 r.
Dla: Prezydenta
Temat raportu: USTAWA O PRAWIE DO POSIADANIA BRONI

Panie Prezydencie,
wpłynęła do kancelarii ustawa o prawie do posiadania broni, która czeka na Pański podpis. Ustawa wróciła już do nas, po tym jak poprzedni prezydent odesłał ją do Sądu Najwyższego zaskarżając jedną z przesłanek odebrania obywatelowi prawa do posiadania broni - "została na niego wniesiona skarga do sądu najwyższego". W nowej wersji projektu, przesłanka ta została pominięta.

Sam projekt ustawy od strony techniczno-legislacyjnej sprawia wrażenie chaotycznego i źle sformatowanego. Brak mu także istotnych elementów jak choćby daty. Dodatkowo, w tekst przepisów wkradł się niemerytoryczny błąd (który nie ma znaczenia dla brzmienia ustawy, więc uważam, że można go nieformalnie poprawić przy okazji składania podpisu). Mowa tu o pkt./art./ust.(??? trudno określić jednostkę redakcyjną) 8) w brzmieniu: "Pozwolenia wydaje minister obrony narodowej bądź wyznaczony przez niego pracownik jeżeli." (wyraz na czerwono jest zbędny).

Natomiast ustawa od strony merytorycznej jest zasadna, gdyż urozmaici życie publiczne mieszkańców naszego kraju. Nie jest ponadto dokuczliwa dla przeciętnego obywatela, gdyż kierowana jest wyłącznie do osób zainteresowanych skorzystaniem z prawa do broni, a także pośrednio do osób zainteresowanych pracą w policji, bądź wojsku. Więc w rzeczywistości nie do każdego.

Jeżeli nie chce Pan podpisać w/w ustawy, teoretycznie pozostaje Panu możliwość skorzystania z: odesłania ustawy do SN o zbadanie jej zgodności z Konstytucją, odesłanie ustawy do Senatu w celu powtórnego głosowania albo ogłoszenia referendum ogólnokrajowego. Aczkolwiek budzi to wątpliwości, czy powtórne korzystanie z tej prerogatywy (poprzedni prezydent już odsyłał tę ustawę) jest możliwe na skutek rozpoczęcia nowej kadencji przez inną osobę. Możliwe, że w takim wypadku konflikt ten będzie musiał zostać rozwiązany przez Sąd Najwyższy.

Podpisano: Sekretarz Kancelarii Prezydenta - Ryszard Maj

Offline

 

#8 2017-07-13

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowny Panie Prezydeckie,

Jako przedstawiciel sądu, chciałbym Panu przekazać oficjanie wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2017 r., który dawał czas Panu Januszhowi na wznowienie aktywności w ciągu 14 dni. Termin ten minął i zgodnie z ustawą o aktywności, powinien pan wydać oficjalnie rozporządzenie o pozbawnieniu go obywatelstwa.

Pozdrawiam,
Sędzią Sądu Najwyższego Prof. Fryderyk Marks

Załącznik - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=1238

Ostatnio edytowany przez Fryderyk Marks (2017-07-13 )


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#9 2017-07-15

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowany Panie Prezydencie,

Jako przedstawiciel sądu, chciałbym przekazać oficjalny wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 2017 roku, który pozbawiania Piotra Pawła obywatelstwa. Proszę o wydanie oficjalne rozporządzenia o pozbawieniu go obywatelstwa, według instrukcji, wskazanej w uzasadnieniu wyroku.

Pozdrawiam
Sędzią Sądu Najwyższego Prof. Fryderyk Marks

Załącznik - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 7210#p7210


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#10 2017-07-15

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowany Panie Prezydencie,

Jako przedstawiciel sądu, chciałbym przekazać oficjalny wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 2017 roku, który pozbawiania Zadriana Aanberga obywatelstwa. Proszę o wydanie oficjalne rozporządzenia o pozbawieniu go obywatelstwa, według instrukcji, wskazanej w uzasadnieniu wyroku.

Pozdrawiam
Sędzią Sądu Najwyższego Prof. Fryderyk Marks

Załącznik - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=1321


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#11 2017-07-15

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Raport z dnia: 15 lipca 2017 r.
Dla: Prezydenta oraz Sądu Najwyższego
Temat raportu: USTAWA O PRAWIE DO POSIADANIA BRONI - upływ terminu podpisania

Wraz z końcem dnia 14 lipca upłynął trzydniowy termin na podpisanie ustawy przez prezydenta. W związku z tym, na podstawie art. 14 ust. 5 Konstytucji Republiki Suderlandu, ustawa zostaje przekazana do Sądu Najwyższego w celu sprawdzenia jej zgodności z konstytucją.

Podpisano: Sekretarz Kancelarii Prezydenta - Ryszard Maj

Offline

 

#12 2017-07-16

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowany Panie Prezydencie,

Jako przedstawiciel sądu, chciałbym przekazać oficjalny wyrok Sądu Najwyższego z 16 lipca 2017 roku, który pozbawiania Iwana Putina obywatelstwa. Proszę o wydanie oficjalne rozporządzenia o pozbawieniu go obywatelstwa, według instrukcji, wskazanej w uzasadnieniu wyroku.

Pozdrawiam
Sędzią Sądu Najwyższego Prof. Fryderyk Marks

Załącznik - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=1326


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#13 2017-07-17

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowany Panie Prezydencie,

Jako przedstawiciel sądu, chciałbym przekazać oficjalny wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2017 roku, który pozbawiania Mortesa von Razorina obywatelstwa. Proszę o wydanie oficjalne rozporządzenia o pozbawieniu go obywatelstwa, według instrukcji, wskazanej w uzasadnieniu wyroku.

Pozdrawiam
Sędzią Sądu Najwyższego Prof. Fryderyk Marks

Załącznik - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=1330

Ostatnio edytowany przez Fryderyk Marks (2017-07-17 )


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#14 2017-07-17

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Zgodnie z Art. 45 &4 Konstytucji Republiki Suderlandu jako Marszałek Senatu przejmuje obowiązki Prezydenta do jego powrotu.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#15 2017-07-19

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanony Panie Prezydencie,

Zgodnie z Art. 35 Paragraf 7 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku, jako przedstawiciel Sądu, za zgodą Prezesa tej instytucji, jestem zobowiązany do zorganizowania wyborów parlamentarnych. Wobec niemożności wydania odpowiedniego rozporządzenia, gdyż nie przysługuje mi taka kompetencja, odpowiednie informacje zamieszczę w tym liście.

1. Termin wyborów - 29-30 Lipca 2017 roku
2. Zgłaszania list wyborczych do godzinny 20:00 25 lipca 2017 roku w tym dziale - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 7880#p7880
3. Koniec kampanii (cisza wyborcza) - godzina 20 28 lipca 2017
4. Otwarcia lokali wyborczych godzina 10:00 29 lipca 2017 roku
5. Zamknięcie lokali wyborczych godzina 20:00 30 lipca 2017 roku

Ponad to pragnę zawiadomić iż:

Jako przedstawiciel sądu, chciałbym przekazać oficjalny wyrok Sądu Najwyższego z 19 lipca 2017 roku, który pozbawiania Jakuba Jelenia obywatelstwa. Proszę o wydanie oficjalne rozporządzenia o pozbawieniu go obywatelstwa, według instrukcji, wskazanej w uzasadnieniu wyroku.

Pozdrawiam
Sędzią Sądu Najwyższego Prof. Fryderyk Marks

Załącznik - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=1338


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#16 2017-07-29

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowany Panie Prezydencie,

Jako przedstawiciel sądu mam wielki zaszczyt,  przekazać oficjalny wyrok Sądu Najwyższego z 29 lipca 2017 roku, który pozbawiania Ozjasza Golberga obywatelstwa. Proszę o wydanie oficjalne rozporządzenia o pozbawieniu go obywatelstwa, według instrukcji, wskazanej w uzasadnieniu wyroku.

Pozdrawiam
Sędzią Sądu Najwyższego Prof. Fryderyk Marks

Załącznik - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=1370


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#17 2017-08-08

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowany Panie Prezydencie,

Jako przedstawiciel sądu mam wielki zaszczyt,  przekazać oficjalny wyrok Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 2017 roku, który pozbawiania Matthiasa Haggarda obywatelstwa. Proszę o wydanie oficjalne rozporządzenia o pozbawieniu go obywatelstwa, według instrukcji, wskazanej w uzasadnieniu wyroku.

Pozdrawiam,
Sędzią Sądu Najwyższego Prof. Fryderyk Marks

Załącznik - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=1411


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#18 2017-08-11

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowany Panie Prezydencie,

Jako przedstawiciel sądu mam wielki zaszczyt,  przekazać oficjalny wyrok Sądu Najwyższego z 19 lipca 2017 roku, który pozbawiania Jakuba Jelenia obywatelstwa. Proszę o wydanie oficjalnego rozporządzenia o pozbawieniu go obywatelstwa, według instrukcji, wskazanej w uzasadnieniu wyroku.

Pozdrawiam,
Sędzią Sądu Najwyższego Prof. Fryderyk Marks

Załącznik - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=1338


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#19 2017-08-24

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowany Panie Prezydencie,

Jako przedstawiciel sądu mam wielki zaszczyt,  przekazać oficjalny wyrok Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2017 roku, który pozbawiania Krowaj Mleczaja obywatelstwa. Proszę o wydanie oficjalne rozporządzenia o pozbawieniu go obywatelstwa, według instrukcji, wskazanej w uzasadnieniu wyroku.

Pozdrawiam,
Sędzią Sądu Najwyższego Prof. Fryderyk Marks

Załącznik - http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 115#p10115


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#20 2017-08-26

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowny Panie Prezydencie,

Senat V Kadencji na swej II Sesji przegłosował nowelizacje ustawy o chatie państwowym i 2 dekretów. Wszystkie 3 nowelizacja zostały przesłane do Pańskiej Kancelarii. Zgodnie z Konstytucją ma Pan na podjęcie decyzji 3 dni.

Pozdrawiam,
Marszałek Senatu

- Nowelizacja ustawy o chacie państwowym z dnia 01.07.2016 r.
- Nowelizacja dekretu o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk
- Nowelizacja dekretu o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#21 2017-08-31

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Kancelaria prezydenta Huberta Michalczaka. Temat główny

Szanowny Panie Prezydencie,

Senat V Kadencji na swej III Sesji przegłosował 3 nowe ustawy, ale 2 sekrety, który pan ponownie odesłał do parlamentu.  Wszystkie 5 ustaw zostały przesłane do Pańskiej Kancelarii. Zgodnie z Konstytucją ma Pan na podjęcie decyzji 3 dni.

Pozdrawiam,
Marszałek Senatu

- Powrót ustawy o SAN
- Powrót ustawy o prasie
- Ustawa o stosunkach Koburdzko-Suderladzkich
- Ustawa o obszarach wodnych
- Ustawa o  komisji do dbania o dobre imię Suderlandu


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo