Z dnie 2 marca 2020 Hosting VGH.pl konczy dzialalnosc, dane stron zostana zabezpieczone, jesli chcesz przeniesc strone na swoj serwer lub ustawic przekierowanie napisz na pomoc@ehmediagroup.net

#1 2017-07-29

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Głosowania na VI Sesji Senatu & II Nadzwyczajnej Sesji

Liczba głosowań: 10 głosowania
Liczba oddanych głosów: 53

Średnia frekwencja w głosowaniach na poszczególne kluby senatorskie:

BRHiS - 90%
DPS - 72%
PRS - 80%

Łączna średnia 53/69 - 77%

Podczas VI Sesji i II Nadzwyczajnej Sesji głosowano nad:

-Wyborem Burmistrza Cassadelli
-Wyborem Burmistrza Urniwande
-Wyborem Burmistrza Kioto
-Wyborem Ambasadora do Batawii
-Wyborem Sędziego Sądu Najwyższego
-Wyborem Burmistrza Moradores (Gubernatora Sefez)
-Wyborem Obserwatora Senatu
-Wyborem Burmistrza Feilesztel
-Powrotem Ustawy o posiadaniu broni
-Umiejscowieniem Nantes


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#2 2017-07-29

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowania na VI Sesji Senatu & II Nadzwyczajnej Sesji

Głosowanie 1/6

Wybór Burmistrza Cassadelli - głosy senatorów

1) Kusarigama Zjawa - Ryszard Maj
2) Eberhard von Razorin - Ryszard Maj
3) Ben Skywaker - Ryszard Maj
4) Frengiliusz Celiński - Nieobecny
5) Grzegorz Brzęczyszkiewicz - Ryszard Maj
6) Arkadiusz Alviusz - Ryszard Maj
7) Filip Lotnik - Nieobecny

Wyniki głosowania:
Ryszard Maj- 5 głosów
Otto van Jutland - 0 głosów
Wstrzymało się - 0 głosów
Nieobecni - 2 głosy

Wniosek:Burmistrzem Cassadelli zostaje pan Ryszard Maj.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#3 2017-07-29

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowania na VI Sesji Senatu & II Nadzwyczajnej Sesji

Głosowanie 2/6

Wybór Burmistrza Urniwande - głosy senatorów

1) Kusarigama Zjawa - Jaherys von Razorin
2) Eberhard von Razorin - Jaherys von Razorin
3) Ben Skywaker - Jaherys von Razorin
4) Frengiliusz Celiński - Nieobecny
5) Grzegorz Brzęczyszkiewicz - Jaherys von Razorin
6) Arkadiusz Alviusz - Jaherys von Razorin
7) Filip Lotnik - Nieobecny

Wyniki głosowania:
Ryszard Maj- 0 głosów
Otto van Jutland - 0 głosów
Jaherys von Razorin-5 głosów
Wstrzymało się - 0 głosów
Nieobecni - 2 głosy

Wniosek:Burmistrzem Urniwande zostaje pan Jaherys von Razorin.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#4 2017-07-29

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowania na VI Sesji Senatu & II Nadzwyczajnej Sesji

Głosowanie 3/6

Wybór Burmistrza Kioto - głosy senatorów

1) Kusarigama Zjawa - Za
2) Eberhard von Razorin - Za
3) Ben Skywaker - Za
4) Frengiliusz Celiński - Nieobecny
5) Grzegorz Brzęczyszkiewicz - Za
6) Arkadiusz Alviusz - Za
7) Filip Lotnik - Nieobecny

Wyniki głosowania:
Za- 5 głosów
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymało się - 0 głosów
Nieobecni - 2 głosy

Wniosek:Burmistrzem Kioto zostaje pan Ryszard Maj.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#5 2017-07-29

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowania na VI Sesji Senatu & II Nadzwyczajnej Sesji

Głosowanie 4/6

Wybór Ambasadora w Batawii - głosy senatorów

1) Kusarigama Zjawa - Fryderyk Marks
2) Eberhard von Razorin - Fryderyk Marks
3) Ben Skywaker - Fryderyk Marks
4) Frengiliusz Celiński - Nieobecny
5) Grzegorz Brzęczyszkiewicz - Fryderyk Marks
6) Arkadiusz Alviusz - Fryderyk Marks
7) Filip Lotnik - Fryderyk Marks

Wyniki głosowania:
Paweł Bazarski-0 głosów
Fryderyk Marks-6 głosów
Wstrzymało się - 0 głosów
Nieobecni - 1 głos

Wniosek:Ambasadorem Batawii w Suderlandzie zostaje pan Fryderyk Marks.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#6 2017-07-29

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowania na VI Sesji Senatu & II Nadzwyczajnej Sesji

Głosowanie 5/6

Wybór Sędziego Sądu Najwyższego- głosy senatorów

1) Kusarigama Zjawa - Za
2) Eberhard von Razorin - Za
3) Ben Skywaker - Za
4) Frengiliusz Celiński - Nieobecny
5) Grzegorz Brzęczyszkiewicz - Za
6) Arkadiusz Alviusz - Za
7) Filip Lotnik - Za

Wyniki głosowania:
Za- 6 głosów
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymało się - 0 głosów
Nieobecni - 1 głos

Wniosek:Nowym Sędzią Sądu Najwyższego zostaje Pan Fryderyk Marks.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#7 2017-07-29

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowania na VI Sesji Senatu & II Nadzwyczajnej Sesji

Głosowanie 6/6

Wybór Burmistrza Moradores (Gubernatora Sefez) - głosy senatorów

1) Kusarigama Zjawa - Arkadiusz Alviusz
2) Eberhard von Razorin - Arkadiusz Alviusz
3) Ben Skywaker - Arkadiusz Alviusz
4) Frengiliusz Celiński - Nieobecny
5) Grzegorz Brzęczyszkiewicz - Arkadiusz Alviusz
6) Arkadiusz Alviusz - Kusarigama Zjawa
7) Filip Lotnik - Arkadiusz Alviusz

Wyniki głosowania:
Arkadiusz Alviusz- 5 głosów
Kusarigama Zjawa - 1 głos
Wstrzymało się - 0 głosów
Nieobecni - 1 głos

Wniosek:Burmistrzem Moradores (Gubernatorem Sefez) zostaje pan Arkadiusz Alviusz.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#8 2017-07-29

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowania na VI Sesji Senatu & II Nadzwyczajnej Sesji

Głosowanie 7/6

Wybór Obserwatora Senatu - głosy senatorów

1) Kusarigama Zjawa - Ferdynand Długosz
2) Eberhard von Razorin - Jaherys von Razorin
3) Ben Skywaker - Ferdynand Długosz
4) Frengiliusz Celiński - Nieobecny
5) Grzegorz Brzęczyszkiewicz - Ferdynand Długosz
6) Arkadiusz Alviusz - Ferdynand Długosz
7) Filip Lotnik - Jaherys von Razorin

Wyniki głosowania:
Ferdynand Długosz- 4 głosy
Jaherys von Razorin - 2 głosy
Wstrzymało się - 0 głosów
Nieobecni - 1 głos

Wniosek:Obserwatorem Senatu zostaje pan Ferdynand Długosz.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#9 2017-07-29

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowania na VI Sesji Senatu & II Nadzwyczajnej Sesji

Głosowanie 8/6

Wybór Burmistrza Fejlesztel - głosy senatorów

1) Kusarigama Zjaawa- Otto van Jutland
2) Eberhard von Razorin - Otto van Jutland
3) Ben Skywaker - Otto van Jutland
4) Frengiliusz Celiński - Nieobecny
5) Grzegorz Brzęczyszkiewicz - Otto van Jutland
6) Arkadiusz Alviusz - Otto van Jutland
7) Filip Lotnik - Wstrzymał się

Wyniki głosowania:
Otto van Jutland-5 głosów
Ryszard Maj-0 głosów
Wstrzymało się - 1 głos
Nieobecni - 1 głos

Wniosek:Burmistrzem Fejlesztel zostaje pan Otto van Jutland.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#10 2017-07-29

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowania na VI Sesji Senatu & II Nadzwyczajnej Sesji

Głosowanie 9/6

Powrót ustawy o posiadaniu bronii- głosy senatorów

1) Kusarigama Zjaawa- Nieobecny
2) Eberhard von Razorin - Za
3) Ben Skywaker - Za
4) Frengiliusz Celiński - Nieobecny
5) Grzegorz Brzęczyszkiewicz - Za
6) Arkadiusz Alviusz - Nieobecny
7) Filip Lotnik - Za

Wyniki głosowania:
Za-4 głosy
Przeciw-0 głosów
Wstrzymało się - 0 głosów
Nieobecni - 3 głosy

Wniosek: Poprawka została przyjęta przez Senat i ponownie przesłana do Kancelarii Prezydenta.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#11 2017-07-29

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Głosowania na VI Sesji Senatu & II Nadzwyczajnej Sesji

Głosowanie 1/2N

Zmiana Umiejscowienia Nantes- głosy senatorów

1) Kusarigama Zjaawa- Za
2) Eberhard von Razorin - Nieobecny
3) Ben Skywaker - Za
4) vacat
5) Grzegorz Brzęczyszkiewicz - Nieobecny
6) Arkadiusz Alviusz - Za
7) Filip Lotnik - Za

Wyniki głosowania:
Za-4 głosy
Przeciw-0 głosów
Wstrzymało się - 0 głosów
Nieobecni - 2 głosy
vacat - 1 głos

Wniosek: Miasto Nantes staje się częścią Hrabstwa Bradburg.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo