#1 2017-07-30

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Skarga konstytucyjna - wybory parlamentarne 29-30 lipca 2017

30.07.2017 Alacutro

Podmiot zaskarżający - Obywatel Ryszard Maj

Adres skarżącego - Hotel "Kartuazjum" pokój nr 203, Deliland

Pełnomocnik - Brak

Adresy pełnomocników  - Brak

Powód - Wybory parlamentarne odbyły się w sposób naruszający prawo i konstytucję.

Uzasadnienie - 
     Na podstawie art. 39 Konstytucji Republiki Suderlandu składam skargę na wybory do Senatu przeprowadzone w dniach 29-30 lipca 2017 r. Uważam, że doszło przy nich do dwóch poważnych uchybień.
     Przede wszystkim w niepoprawny sposób stworzono kartę do głosowania. Jak mówi art. 19 ust. 3 konstytucji, wybory do Senatu są powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne. Dopatruję się tutaj obrazy dwóch cech wyborów. Zasady bezpośredniości, gdyż nie można było oddać bezpośredniego głosu na konkretnego kandydata, a jedynie na listę wyborczą. W ten sposób o wyborze senatorów decydowali wyłącznie twórcy list poprzez ustalenie kolejności kandydatów, a nie obywatele, jak być powinno. Oraz zasady proporcjonalności, która sprecyzowana przez doktrynę oraz naszą tradycję, ustala sposób organizacji wyborów proporcjonalnych, które polegają właśnie m.in. na głosowaniu na konkretnego kandydata. Republika Suderlandu jako demokratyczne państwo prawa (art. 1 ust. 1 konstytucji) powinna respektować ogólne zasady ustrojowe, do których należy chociażby sposób przeprowadzania wyborów proporcjonalnych.
     Drugim zarzutem, aczkolwiek może mniej istotnym, jest brak wydania ordynacji wyborczej jako aktu prawnego. Co prawda pojawiły się nieformalne instrukcje wyjaśniające sposób organizacji wyborów, jednakże nie wyjaśniają one wszystkich istotnych kwestii. Mam tu na myśli m.in. wybór metody rozdzielającej mandaty, postępowania w przypadku "remisu" w rozdzielaniu mandatów itp. Warto zauważyć, że w przeszłości takie akty się pojawiały (np. Dekret WRON z dnia 22 października 2016 r. ustalający specjalną ordynację wyborczą do Senatu w trybie natychmiastowym i wyjątkowym).
     Wobec powyższych domagam się unieważnienia wyborów i ich powtórzenia.

Załączniki:
=BRAK=

Offline

 

#2 2017-07-31

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Skarga konstytucyjna - wybory parlamentarne 29-30 lipca 2017

http://i.imgur.com/F6JY3Xw.jpg
09/07/2017
POSTANOWIENIE
z dnia 31 lipca 2017 r.
Sygn. akt SN 20/17

Sąd Najwyższy w składzie:

Fryderyk Marks,

po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych

nadać wnioskowi dalszy bieg.

UZASADNIENIE
Skarga została przez Sekretarza Kancelarii Prezydenckiej na podstawie art. 39 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku. Sekretarz Kancelarie Prezydenckiej powołał się na art. 19 ust. 3 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku, w którym mowa ,,wybory do Senatu są powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne''. Argumentując, że wybory z dnia 29-30 lipca 2017 roku nie były przeprowadzone zgodnie z prawem jak i Konstytucją a zwłaszcza art. 1 ust. 1 ustawy zasadniczej.

Sąd Najwyższy zważył co następuje:

Zgodnie Art. 35 Paragraf 7 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku, spełnione są warunki o zbadaniu prawidłowości wyborów parlamentarnych, który odbyły się w dniach 29-30 lipca 2017 roku, ponieważ na skutek nieobecności Prezydenta, to Sąd Najwyższy przewodniczy Centralnej Komisji Wyborczej podczas wyborów. Tym samym nadaje sprawie dalszy bieg i nadać sprawie Sygn. akt SN 20/17


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo