#1 2016-10-15

Jeaherys von Razorin
Burmistrz Urniwande
Tytuł Szlachecki: von Razorin
nick na stronie głównej:
Pracuje w::
Reputacja :  [+ 9/ -9 ]

Partia Wolnego Suderlandu

Edit: Zmieniono nazwę partii na "Faszystowska Partia Suderlandu"

Nowo założona Partia dla której najważniejszy jest los Suderlandczyka.

Program:
-prywatyzacja przedsiębiorstw.
-zwiększenie wpływów Kanclerza i scentralizowanie pozostałych urzędów.
-wprowadzenie państwa wyznaniowego
-unitaryzm wobec Wunikunu
- rozwój przemysłu zbrojnego i ciężkiego
- rozwiązanie kwestii militarnej

Członkowie:
-Jeaherys von Razorin - prezes
-Norbert Byfyj - vice prezes

Nabór do partii Otwarty.

https://i.gyazo.com/938b1cda290b359878a63c6feab4d779.png

Ostatnio edytowany przez Jeaherys (2016-10-23 )


Doktor Prawa

Offline

 

#2 2017-07-17

Jeaherys von Razorin
Burmistrz Urniwande
Tytuł Szlachecki: von Razorin
nick na stronie głównej:
Pracuje w::
Reputacja :  [+ 9/ -9 ]

Re: Partia Wolnego Suderlandu

Partia Zostaje Przemianowana na Partię Wolnego Suderlandu

Ogłaszając nowe cele:

1). Zwiększenie wpływu obywateli na decyzję państwie poprzez wprowadzenie odpowiednich poprawek do konstytucji dzięki którym obywatel będzie miał kontrolę nad senatorami
2). Dążenie do Zwiększenia Wolności Obywatela
3). Inwestycje w przemysł Morski
4). Ograniczenie polityki zagranicznej do najważniejszych czynników
5). Rozwój gałęzi marynarki i lotnictwa w Siłach Zbrojnych

Przypominamy że nabór do partii wciąż trwa.


Doktor Prawa

Offline

 

#3 2017-07-23

Jeaherys von Razorin
Burmistrz Urniwande
Tytuł Szlachecki: von Razorin
nick na stronie głównej:
Pracuje w::
Reputacja :  [+ 9/ -9 ]

Re: Partia Wolnego Suderlandu

Oficjalnie zostało założone konto bankowe partii, wszelkie podarki finansowe proszę przelewać na konto o nr KOP014


Doktor Prawa

Offline

 

#4 2017-07-24

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Partia Wolnego Suderlandu

Witam chciałbym, jako kontrkandydat w wyborach parlamentarnych zapytać o kilka spraw związany z nowym program wyborczym, ale za nim to pamiętam jak wasza partia ma przedstawić projekty ustaw przed wyborami. Mam nadzieje, że się pokarzą img/smilies/smile

A teraz pytania.

1. Jaka to miała być kontrola? Bo jeśli obowiązek zamieszczania scenopisów zebrań senatu to się w pełni zgadzam.
2. Jeszcze więcej wolności?
3. Domyślam się, że będzie większa ilość portów jak i stoczni?
4. Jak miało by wyglądać te ograniczenie?
5. Jakie stanowisko zajmie wasza partia wobec Sarmacji?

Liczę na odpowiedzi na te pytania, ale i również zadawanie pytań w moim Komitecie wyborczym.
Pozdrawiam


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#5 2017-07-24

Jeaherys von Razorin
Burmistrz Urniwande
Tytuł Szlachecki: von Razorin
nick na stronie głównej:
Pracuje w::
Reputacja :  [+ 9/ -9 ]

Re: Partia Wolnego Suderlandu

Spokojnie panie Marks przedstawimy ustawy w odpowiednim czasie.

1. Oto kilka podpunktów które obecnie ustaliliśmy.
- Każdy kandydat ubiegający się o stanowisko senatora musi przynajmniej 2 dni wcześniej przedstawić swój plan działania po zastaniu senatorem
- jeśli tego nie uczyni jego kandydatura nie jest brana pod uwagę
- jeśli bo zwycięstwie w wyborach nie podejmie się żadnych działań w czasie kadencji które zadeklarował przed wyborami zostanie pociągnięty do grzywny na rzecz państwa. 30 000 KS
- jeśli obywatel przedstawi dowód do Sądu Najwyższego o odwrotne działania do wcześniej zamierzonych, senator utraci swoją posadę oraz zostanie na niego nałożona grzywna w wysokości 50 000 KS

2. Wolności nigdy nie za wiele. Pozwolę sobie przytoczyć cytat Abrahama Lincolna

Świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność.

3. Tak ale i nie tylko zamierzamy korzystać z całego wachlarzu jaki daje nam bycie państwem wyspiarskim.

4. Suderland jest będzie ostoją spokoju nie zakłócanym przez żadne inne państwa, będziemy się starać aby obce mocarstwa nie integrowały w żadne nasze sprawy, ani my tak nie będziemy postępować.

5. Żadnego po prostu jeśli nie będzie potrzeby nie będziemy nawiązywać z nimi kontaktu.


Doktor Prawa

Offline

 

#6 2017-07-24

Arkadiusz Alviusz
Kierownik RON,Wicemarszałek
Reputacja :  [+ 11/ -1 ]

Re: Partia Wolnego Suderlandu

Ja zadam pytanie:

Czy według pana powinien nastąpić zwrot w polityce a także ocieplenie stosunków z Dreamlandem a także Sarmacją?
Ponadto jak zamierza Pan dbać o politykę zagraniczną i reklamę naszego państwa poza granicami?


Arkadiusz Alviusz - Wicemarszałek Senatu, Magister Filozofii, Właściciel Tequila Paradise, Właściciel Spedvis, NewTeq,$portsTeq, Kierownik Resortu Obony Narodowej, Właściciel Vissos United FC
http://i.imgur.com/GkCLl6R.jpg?2 http://i.imgur.com/SCHdQ3g.jpg?3

Offline

 

#7 2017-07-24

Jeaherys von Razorin
Burmistrz Urniwande
Tytuł Szlachecki: von Razorin
nick na stronie głównej:
Pracuje w::
Reputacja :  [+ 9/ -9 ]

Re: Partia Wolnego Suderlandu

Jak pisałem wyżej nie potrzeba nam ani Sarmacji ani Dreamlandu do istnienia.

A jeśli chodzi o drugie pytanie nie widzę sensu reklamować naszego państwa w innych krajach v-świata, gdyż nie potrzeba nam kolejnych Henryków W.


Doktor Prawa

Offline

 

#8 2017-07-24

Arkadiusz Alviusz
Kierownik RON,Wicemarszałek
Reputacja :  [+ 11/ -1 ]

Re: Partia Wolnego Suderlandu

Dziękuję za odpowiedź!


Arkadiusz Alviusz - Wicemarszałek Senatu, Magister Filozofii, Właściciel Tequila Paradise, Właściciel Spedvis, NewTeq,$portsTeq, Kierownik Resortu Obony Narodowej, Właściciel Vissos United FC
http://i.imgur.com/GkCLl6R.jpg?2 http://i.imgur.com/SCHdQ3g.jpg?3

Offline

 

#9 2017-07-25

Jeaherys von Razorin
Burmistrz Urniwande
Tytuł Szlachecki: von Razorin
nick na stronie głównej:
Pracuje w::
Reputacja :  [+ 9/ -9 ]

Re: Partia Wolnego Suderlandu

Jedna z ustaw które zamierzamy wprowadzić po wygraniu wyborów.

Ustawa o obszarach morskich i wodnych.
1.    Ustawa określa położenie prawne obszarów morskich i wodnych Republiki Sudrlandu.
2.    Obszarami morskimi i wodnymi są:
a.    Wody morskie wewnętrzne.
b.    Wody śródlądowe
c.    Morza terytorialne
d.    Strefy przyległe
3.    Wszystkie wyżej wymienione strefy wchodzą w skład Republiki Suderlandu.
4.    Państwo ma pełne prawo do ustanawiania:
a.    Stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa.
b.    Określa sposób rozpowszechnia informacji mając na uwagę zapewnienie obrony i bezpieczeństwa.
5.    Kierownik Resortu Obrony Narodowej wraz z porozumieniem z Kierownikiem Resortu Spraw Wewnętrznych i Kierownikiem Resortu Gospodarki i Finansów, wyznaczają wyżej wymienione strefy.
6.    Do wód morskich wewnętrznych należą:
a.    Wody portów od strony morza wysunięte najdalej stałe urządzenie portowe.
b.    Wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego.
c.    Zatoka Królewska
d.    Zatoka Moradores
e.    Zatoka Elivar
f.    Wody pomiędzy wyspami Elladorskimi
7.    Do wód śródlądowych należą:
a.    Naturalne Zbiorniki Wodne mające przynajmniej 300 metrów kwadratowych.
b.    Sztuczne zbiorniki wodne przekraczające 500 metrów kwadratowych.
c.    Rzeki na terenie całego kraju.
d.    Kanały wodne mające przynajmniej 2 metry szerokości.
8.    Morza terytorialne jest obszarem wód w odległości 400km od linii brzegowej w każdym punkcie.
9.    Obce statki korzystają z prawa nieszkodliwego przepływu morskiego kiedy:
a.    Przepłynięcie przez morze terytorialne nie przepływają przez morskie wody wewnętrzne.
b.    Dobijania lub opuszczenie portów w Suderlandzie
10.     Kierownik Resortu Obrony Narodowej określa przepływ obcych okrętów wojennych przez morze terytorialne oraz warunki ich przejścia na wody morskie wewnętrzne.
11.    Przepływ powinien być nieprzerwany i szybki wynoszący co najmniej 3 węzły.
12.    Zatrzymanie lub kotwiczenie jest niedozwolone na morzach terytorialnych z wyjątkiem żeglugi w celach turystycznych lub relaksacyjnych.
13.    Obce statki rybackie podczas przepływu zobowiązane są pozbyć sprzętu do połowów lub złożyć go aby nie mógł być użyty.
14.    Przepływ uważa się za nieszkodliwy dopóki nie zagraża:
a.    Pokojowi
b.    Porządkowi publicznemu
c.    Bezpieczeństwu Suderlandu
15.    Przepływ nie uważa się za nieszkodliwy jeżeli statek podejmuje działania polegające na:
a.    Groźbie użycia siły przeciw Republice Suderlandu.
b.    Ćwiczeniach lub użyciu broni wszelakiego rodzaju.
c.    Zbieraniu informacji bez pozwolenia KRON
d.    Propagandę
e.    Startowanie lub lądowanie obiektów wojskowych lub powietrznych.
f.    Przemyt towarów
g.    Zanieczyszczenie morza.
h.    Uprawie rybołówstwa
i.    Zakłócenie systemu łączności lub uszkodzenie innych urządzeń i instalacji należących do Republiki Suderlandu.
j.    Wszelkie inne działalności nie związane z przepływem.
16.    Obce statki zobowiązane są do przestrzegania prawa Suderlandu.
17.    Badania morskie mogą być przeprowadzone za otrzymaniem pozwolenia od KRGIF.


Doktor Prawa

Offline

 

#10 2017-08-05

Jeaherys von Razorin
Burmistrz Urniwande
Tytuł Szlachecki: von Razorin
nick na stronie głównej:
Pracuje w::
Reputacja :  [+ 9/ -9 ]

Re: Partia Wolnego Suderlandu

Z powodu rosnącego skalowania naszego państwo Partia Wolnego Suderlandu postanowiła zgłosić następującą ustawę.

Ustawa o komisji do dbania o dobre imię Suderlandu. (KDODIS)
1    Ustawa reguluje tryb działania komisji KDODIS.
2    Komisja ta powołana jest do określonych spraw:
  a.    Obraża Republiki Suderlandu przez obce mocarstwa.
  b.    Skalowanie Republiki Suderlandu przez władze obcych mocarstw
  c.    Rozpowszechnienie niezgodnych z prawdą informacji o Republice Suderlandu.
3    Komisja zostaje powołana wraz z wprowadzeniem ustawy w życie.
4    W skład komisji może wchodzić maksimum 5 członków.
5    Członkami komisji są:
a.    Przedstawiciel sądu wybrany przez skład sędziowski.
b.    Kierownik Resortu do Spraw Zagranicznych.
c.    Obywatel wybrany przez Prezydenta Republiki Suderlandu.
d.    2 obywateli wybranych przez Senat.
6    Członek komisji nie może brać udziału w obradach jeśli:
a.    Posiada Obywatelstwo Państwa które jest celem obrad.
b.    Są udokumentowane dowody na przyjazne lub wrogie stosunki z celem obrad.
c.    Sprawa dotyczy występków członka komisji.
7     Komisja w piśmie do władz obcego mocarstwa, za zgodą Senatu i Prezydenta może użyć groźby względem innego mocarstwa.
8    Przed podjęciem jakichkolwiek działań względem obcego państwa przez komisję, zobowiązuje się ona upewnienie że obraża Suderlandu nie narusza wolności słowa w danym państwie w którym przedstawiono wpis.
9    Pracę komisji kontroluje Senat i Prezydent.

Ostatnio edytowany przez Jeaherys von Razorin (2017-08-05 )


Doktor Prawa

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo