#1 2017-08-06

Grzegorz Brzęszczykiewicz
Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych
Imię i nazwisko postaci: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: -brak-
nick na stronie głównej: Mykko
Pracuje w:: Kierownik w RSZ, prezes PSNiG, właściciel Nafciarzy Jassena, prezes PRS, senator II, III i IV kadencji
Reputacja :  [+ 16/ -2 ]

Ceny działek oraz wysokości podatków w mieście Jassena

Tutaj zamieszczane będą informacje na temat cen działek oraz wysokości pobieranych od działek podatków w mieście Jassena.

Zgodnie z: Rozporządzeniem Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych nr. 1/28/06/2017  z dnia 28 czerwca 2017 na podstawie Ustawy o ustroju przestrzennym miast z dnia 10 czerwca 2017 w sprawie opłat i podatków za działki Burmistrz Jasseny wyznacza ceny działek obowiązujące w mieście.

1.1 Cena kupna działki zabudowanej wynosi 51 000KS + za każdy metr kwadratowy działki należy uiścić opłatę 520 KS

1.2 Cena kupna działki niezabudowanej wynosi 8 500KS + za każdy metr kwadratowy działki należy uiścić opłatę 100KS

1.3 Okres zapłaty za kupioną działkę wynosi 15 dni włącznie. W przeciwnym razie dokumenty złożone w celu nabycia działki są niszczone a osoba, która podjęła się kupna i zrezygnowała w ostatniej fazie- przed dopełnieniem przelewu zostaje obciążona kwota 2000KS za usługi działu finansowo-gospodarczego w mieście Jassena

1.4 Jeśli cena działki będzie wedle wzoru więcej warta niż cena maksymalna w rozporządzeniu KRSW to ceną za działkę jest wartość ceny maksymalnej podanej przez RSW


Grzegorz Brzęczyszykiewicz - Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych Doktor Hab. Spraw Społecznych
Ostatni będą pierwszymi i vice versa

Offline

 

#2 2017-08-06

Grzegorz Brzęszczykiewicz
Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych
Imię i nazwisko postaci: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
Partia: PRS
Tytuł Szlachecki: -brak-
nick na stronie głównej: Mykko
Pracuje w:: Kierownik w RSZ, prezes PSNiG, właściciel Nafciarzy Jassena, prezes PRS, senator II, III i IV kadencji
Reputacja :  [+ 16/ -2 ]

Re: Ceny działek oraz wysokości podatków w mieście Jassena

Zgodnie z: Rozporządzeniem Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych nr. 1/28/06/2017  z dnia 28 czerwca 2017 na podstawie Ustawy o ustroju przestrzennym miast z dnia 10 czerwca 2017 w sprawie opłat i podatków za działki Burmistrz Jasseny wyznacza wartości podatków obowiązujące w mieście Jassena.

1.1 Wartość podatku od działki zabudowanej liczona jest w sposób następujący: 3000KS + za każdy metr kwadratowy działki 300KS
1.2 W przypadku kwoty podatku obliczonej powyższym wzorem mniejszej od 5000KS właściciel działki zobowiązany jest wpłacić do kasy miejskiej podatek w wysokości 3001KS
1.3 W przypadku kwoty podatku wyliczonej na podstawie odpowiedniego wzoru wyższej niż 30 000KS jest ona obniżana do 30 000KS

2.1 Wartość podatku od działki niezabudowanej liczona jest w sposób następujący: 1500KS +100KS za każdy metr kwadratowy działki
2.2 W przypadku kwoty wyliczonej ze wzoru wyższej niż 10 000KS podatek jest zmniejszany do 10 000KS

3.1 W przypadku braku rozliczenia podatkowego do kasy miejskiej po upływie 7 dni od wyznaczonych pierwszych 3 dni miesiąca naliczane są odsetki w wysokości 5% w skali dnia od zaległej kwoty.
3.2 W przypadku nieuiszczenia podatku przez 25 dni od wyznaczonego terminu zapłaty podatku wysyłany zostaje wniosek do Resortu Gospodarki i Finansów o zapłatę ów podatku a ponadto wysyłany jest wniosek do sądu o odszkodowania za straty miasta i budżetu państwa.
3.3 W przypadku braku zapłaty przez kolejne 20 dni od momentu złożenia wniosku do RGiF przez miasto Jassena działka zostaje zajęta przez miasto aż do momentu spłaty długów.
3.4 W przypadku gdy właściciel zajętej przez miasto działki nie podejmie się spłaty długów miasto przejmuje działkę na własność a następnie odbywa się przetarg na działkę ( wraz z budynkiem lub bez niego jeśli działka jest niezabudowana).
3.5 Minimalna cena ów przetargu wynosi 75% wartości działki wyliczonej według wzoru podanego przy zakupie działek.


Grzegorz Brzęczyszykiewicz - Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych Doktor Hab. Spraw Społecznych
Ostatni będą pierwszymi i vice versa

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo